גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות

רשות המסים|חשבון בנק|חו"ל|דיווח


מטרת המדריך לרכז את ההוראות של רשות המסים בנושא גילוי מרצון ביחס לחשבונות בנק לא-מדווחים בחו"ל, וגם להציג מאמרים המנתחים את אותן הוראות. המאמרים במדריך זה העוסקים בנושא גילוי מרצון אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני יישום ההוראות בנושא גילוי מרצון, והאמור כאן איננו בשום פנים ואופן תחליף להיוועצות כזאת.

נוהל גילוי מרצון - 2018:
נוהל גילוי מרצון בשנת 2018

נוהל גילוי מרצון - 2014:
התוכנית החדשה לגילוי מרצון (2014)  
הפרקטיקה בתיקי גילוי מרצון
נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014
גילוי מרצון הוראת שעה, 2014
הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון
נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה
גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר
נוהל חדש לגילוי מרצון לשנת 2014
יישום נוהל גילוי מרצון

גילוי מרצון - עדכונים:
עדכונים בנושא גילוי מרצון -
יולי 2016
עדכונים בנושא גילוי מרצון - יוני 2016
עדכונים בנושא גילוי מרצון - אפריל 2016
עדכונים בנושא גילוי מרצון - ינואר 2016
עדכונים בנושא גילוי מרצון - נובמבר 2015
עדכונים בנושא גילוי מרצון - אוקטובר 2015
עדכונים בנושא גילוי מרצון - ספטמבר 2015
עדכונים בנושא גילוי מרצון – אוגוסט 2015
עדכונים בנושא גילוי מרצון – יולי 2015
עדכונים בנושא גילוי מרצון – יוני 2015
עדכונים בנושא גילוי מרצון - מאי 2015

נוהל גילוי מרצון - תוכניות קודמות:

נוהל לגילוי מרצון ביחס להכנסות מחו"ל (הוראת שעה, 2012)  

הנוהל הקבוע לגילוי מרצון 

שידרוג הליך הגילוי מרצון 

ההבדלים בין הנוהל הקבוע לנוהל החדש לגילוי מרצון 

הארכת מועד לגילוי מרצון 

קיזוז הפסדים ביחס לגילוי מרצון

נוהל גילוי מרצון - באנגלית:
The New Israeli Voluntary Disclosure Procedure
Israel's voluntary disclosure of offshore income
רשות המסים מרחיבה את רשת המדווחים (עיקרי מכתב הנחיה של מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, אל פקידי השומה, בעקבות מכתבי הדרישה למילוי טופס 5329 של רשות המסים).
האכיפה בנושא טופס 5329
גילוי מרצון וטופס 5326

ראו גם:
חקירות נגד בעלי חשבונות בנק זרים
הרחבת הדיווח לרשות המסים
חשבון בנק בחו"ל - מדריך
העברת מידע בין מדינות - מדריך
גילוי מרצון על חשבונות בנק בחו"ל (סרטון ביוטיוב)
עדכון נוהל גילוי מרצון בארצות הברית 
חקירות לחשיפת חשבונות בנק בחו"ל
חילופי מידע עם רשויות מס זרות

להרחבה בנושא דיווחים לרשות המסים, ראו: מדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי) 
להרחבה בנושא תכנון מס, ראו: המדריך לתכנון מס 
להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - המדריך לתכנון מס
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים