חילופי מידע עם רשויות מס זרות

ועדת הכספים|OECD|העברת מידע|אוטומטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד

נובמבר 2015

ועדת הכספים אישרה ביום 2/11/2015 לקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק אשר פוצלה מחוק ההתייעלות הכלכלית לבקשת האוצר ושנועדה לאפשר לרשות המיסים לחתום על הסכמים לחילופי מידע עם רשויות מס זרות. מדובר בסעיף 13 (14) (15) – (חילופי מידע עם רשויות מס זרות) מתוך פרק ה' (מסים), בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

ראו גם:

השינויים במסים בתוכנית הכלכלית 2016
פרק המסים בתוכנית הכלכלית לשנת 2015

הביקורת של הארגונים הבינלאומיים

הצעת החוק לחילופי מידע עם רשויות מס זרות פוצלה מחוק ההתייעלות הכלכלית כדי לעמוד בהתחייבויות שניתנו לארגונים בין לאומיים שונים, לרבות הגלובל פורום לשקיפות וחילופי מידע שפועל בחסות ה-OECD, וכן על-מנת ליישר קו עם המדינות החברות בארגון ה- OECD. הפיצול של הצעת החוק לחילופי מידע עם רשויות מס זרות נעשה לאחר שהנהלות ארגון ה- OECD, הבנק העולמי והבנק האירופאי לשיקום ופיתוח, מתחו ביקורת על הימנעות ישראל מהצטרפות להסכמי חילופי המידע. הנושא של היעדר סעיף הסמכה לחתימה על הסכמים בין-לאומיים הוא אחד הנושאים המרכזיים שהובילו לפיצול, שכן הארגונים הבינלאומיים האמורים הודיעו כי אם ממשלת ישראל תקדם את ההתחייבויות שניתנו עד סוף 2015, הם יפסיקו לשתף פעולה עם גורמים ישראליים. אמנם, לא כל כך ברור מה מהות האיום הזה. בכל מקרה, האיום עבד, והוחלט לבקשת האוצר, לפצל את הצעת החוק לחילופי מידע עם רשויות מס זרות מחוק ההסדרים כדי לעמוד בלוחות הזמנים לחתימה על ההסכמים כאמור.

ראו גם:

ההסכם המולטילטרלי של ה-OECD להחלפת מידע
התקן לחילופי מידע אוטומטיים
האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע
חילופי מידע לפי הסכם בין–לאומי: הצעת חוק

הדיון בוועדת הכספים

פרידה ישראלי ממשרד האוצר אמרה בדיון בוועדת הכספים כי יש התחייבות של הכלכלן הראשי ומנהל רשות המיסים לתיקון החקיקה בנושא חילופי מידע עם רשויות מס זרות. לדבריה, משרד האוצר היה אמורים לפנות אליהם עד סוף אוקטובר לצורך חתימה על הסכמים. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני השיב לה, כי אנחנו מכבדים את בקשתך וחושבים שזה נכון. ולכן מביאים את החקיקה בנושא חילופי מידע עם רשויות מס זרות לקריאה שנייה ושלישית, אבל לא מוותרים בעניין ההודעה לאזרח 14 ימים קודם העברת המידע. ההעברה תיעשה ע"י בעל תפקיד בכיר, מנהל האגף למיסוי בינ"ל ומעלה.

גפני הדגיש בדיון בוועדת הכספים, כי הוא "ושאר חברי הכנסת בוועדת הכספים, חרדים מאוד בעניין העברת מידע לגבי אזרחים ישראליים: אנחנו שונים משאר העולם. יש לנו רגישות בעניין הזה, שכן לעיתים עשויות להיות השפעות לא ענייניות בטיפול של רשויות זרות באזרחים ישראליים בעלי אזרחות כפולה".

לאור האמור, גפני תבע להכניס לחוק קביעה מפורשת שההחלטה על העברת מידע לגבי אזרח ישראלי תתקבל על ידי גורם בכיר ברשות המיסים; על ידי מנהל רשות המיסים או שזה יאציל מסמכותו בעניין והדבר יופקד בידי מנהל האגף למיסוי בין לאומי. גפני דרש עוד והדבר הוכנס לחוק, כי אזרח ישראלי שלגביו תתקבל בקשה להעברת מידע מאת רשות מס זרה, יקבל על-כך הודעה, 14 ימי עבודה לפני שהמידע יועבר. זאת על-מנת לאפשר לו להגיב בעניין או לחילופין, לבוא בדברים עם הרשות הזרה או להסדיר את העניין הנמצא בבירור.

להרחבה, ראו - חילופי מידע עם רשויות מס זרות, פרוטוקול מס' 137, מישיבת ועדת הכספים, יום שני, כ' בחשון התשע"ו (02 בנובמבר 2015).

ראו גם:

תזכיר חוק לחילופי מידע בינלאומיים
חקיקה מתוכננת בעניין חילופי מידע
חקיקה בעניין חילופי מידע

העברת מידע אוטומטי

בישיבה הקודמת של ועדת הכספים בעניין חילופי מידע עם רשויות מס זרות נותרה עדיין השאלה לגבי העברת המידע האוטומטי, אם לסייג את זה לגבי העברת מידע במפורש - שזו אמנם הכוונה כפי שהוצהר על-ידי האוצר - לתושבי חוץ או להשאיר את זה בנוסח הקיים היום. מה שכן הוכרע בוועדה זה נושא ההסמכה של עובד רשות המיסים על-ידי מנהל הרשות, שיוכל להפעיל את סמכויותיו לפי התיקון בפני הוועדה וההתחייבות בעל פה בפני הוועדה שזה יהיה אכן. ביחס לתוכן הספציפי לנושא של הליך איסוף גורף של מידע פיננסי מהמוסדות הפיננסיים, העברה לרשות המיסים לצורך העברתו בהמשך, הדבר יעשה בחקיקה נפרדת, אשר תתייחס להליך חילופי מידע עם מדינות, אפשרות לחתום הסכמים בין-לאומיים לחילופי מידע וכל כללי הזהירות שחלים בהקשר לזה, כמו חובת היידוע, אבטחת המידע ועוד.
ראו גם:

חילופי מידע אוטומטיים
העברת מידע אוטומטי בענייני מסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

 

טואול - בניית אתרים