האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע  

חקיקה|רשות המסים|מידע|ארצות הברית  

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

מאי 2014 

מדינת ישראל מתכוונת לחתום בקרוב על האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע, דבר שישפיע במידה ניכרת על היקף החיסיון הבנקאי. הכוונה לחתום על האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע עולה מתוך מסמכים רשמיים של מדינת ישראל, ובעיקר החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה מיום 13.03.2014 בנושא זיהוי בעל חשבון בנק, והחוק בעניין זיהוי בעל חשבון בנק. 

ראו גם:
האמנה הרב-צדדית בענייני מס
המאבק הבינלאומי בתכנוני המס 

רקע כללי

הוועדה לעניינים פיסקאליים (CFA) של ארגון ה-OECD אישרה את נוסח הצהרת השרים של המדינות החברות בארגון לגבי קיום חילופי מידע אוטומטיים (Automatic Exchange of Information). בהתאם להצהרת השרים, המדינות החברות בארגון ה OECD ובכלל זה מדינת ישראל יקבלו על עצמן ליישם באופן אחיד חילופי מידע אוטומטיים לצורך יישום אמנה מולטילטרלית לחילופי מידע (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters). 

נכון להיום, כל המדינות החברות בארגון ה- ,OECDלמעט ישראל, כבר חתמו על האמנה האמורה. כאמור לעיל, ישראל עתידה לחתום על האמנה בקרוב, לאחר השלמת הליכי החקיקה שיאפשרו את החתימה על האמנה וכניסתה לתוקף בישראל. בהתאם להחלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה כאמור, על הרשויות לפעול במהירות כדי ליישם את חילופי המידע האוטומטיים, בהתאם להנחיות לחילופי מידע שקבע ארגון ה-OECD. 

ראו גם:
חילופי מידע בין ישראל למקלטי מס
חילופי מידע אוטומטיים 
הצעת חוק לחילופי מידע בינלאומי 

השלכות מעשיות

זהות בעלי החשבונות נבדקת כבר היום, לצורך חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, אך לפי החוק האמור אין סמכות להשתמש במידע שנתקבל אלא לצרכי יישום חוק איסור הלבנת הון. לפיכך מוצע להסמיך את שר האוצר להתקין תקנות שיאפשרו את זיהוי הבעלים של החשבונות המופקדים במוסדות פיננסים, בנוסף לזיהוי שנעשה לפי חוק איסור הלבנת הון, כדי שישראל תוכל לעמוד בהתחייבויותיה לפי הסכמים בינלאומיים שהיא עתידה לחתום עליהם. ראו גם: מדריך לעבירות מס והלבנת הון

משרד האוצר מעריך כי בטווח הארוך צפוי גידול בהכנסות המדינה בשל קבלת מידע על הכנסות של תושבי ישראל מחו"ל. רשות המסים מבקשת תוספת תקציב של מיליוני שקלים לצורך היערכות הן מבחינת כוח אדם והן מבחינת אמצעים טכנולוגיים, לצורך קיום חילופי מידע אוטומטיים לפי האמנה המולטילטרלית. בנוסף, רשות המסים מבקשת תוספת של מספר עובדים שיהיו אחראיים על קבלת המידע, עיבודו וקיום ההליכים לחילופי מידע אוטומטיים. 

לאור הכוונה של הרשויות בישראל לפעול במהירות כדי ליישם את חילופי המידע האוטומטיים, מומלץ לבעלי חשבונות בנק בלתי-מדווחים (לדוגמא, בשוויץ), לפעול בהקדם על מנת להסדיר את הדיווח ותשלומי המסים. רצוי לשקול פנייה לרשות המסים במסגרת הליך גילוי מרצון

ראו גם: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים