חילופי מידע בין ישראל למקלטי מס 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

יולי 2011 

משרד האוצר קבל החלטה אסטרטגית להשתלב במגמה המקובלת כיום במדינות רבות בעולם לחתום על הסכמים לגילוי מידע בענייני המס. לא מדובר באמנות למניעת כפל מס, בהם יש סעיף העוסק בהחלפת מידע, אלא בהסכמים מיוחדים המתמקדים בהעברת מידע. הסכמים מיוחדים אלה, מכונים הסכמים לחילופי מידע בענייני מס (TIEA).

פנמה חתמה על אמנות מס עם המדינות הבאות: קוריאה (אוקטובר 2010), לוקסמבורג (אוקטובר 2010), מקסיקו (ינואר 2010), הולנד (אוקטובר 2010), פורטוגל (אוגוסט 2010), קטאר (ספטמבר 2010), סינגפור (אוקטובר 2010) וספרד (אוקטובר 2010). הסכמים לחילופי מידע בענייני מס מנוסחים בדרך כלל בהתאם למודל מיוחד של הארגון לשיתוף פעולה כלכלי (OECD).

הצעת חוק

כדי לאפשר למדינת ישראל לחתום על הסכם לחילופי מידע, שניתן יהיה להכניסו לדין הפנימי באמצעות סעיף 196 לפקודת מס הכנסה, רשות המסים יזמה חקיקה הקובעת את סמכות שר האוצר להודיע בצו כי מן הראוי שינתן תוקף בישראל לא רק להסכם למניעת כפל מס שנעשה עם מדינה אמנה, אלא גם להסכם לחילופי מידע שנעשה עם כל מדינה אחרת, לרבות מקלטי מס. כמו כן הוצע לקבוע מפורשות כי הסכם לפי סעיף 196 לפקודה יכול שיהיה עם יותר ממדינה אחת.

סעיף 196 יתוקן באופן שבו "הסכם" יוגדר ככל אחד מאלה: (1) הסכם ליתן הקלה ממסי כפל לענין מס הכנסה וכל מס אחר כיוצא בו המוטלים לפי דיני מדינת ישראל או לפי דיני המדינה הגומלת; (2) הסכם לחילופי מידע או לסיוע בענייני מיסים לעניין מס הכנסה וכל מס אחר כיוצא בו המוטלים לפי דיני מדינת ישראל או לפי דיני המדינה הגומלת.

השלכות מעשיות

נכון להיום, רשות המסים מקבלת תקליטורים מחו"ל עם נתונים ביחס להכנסות שהפיקו תושבי ישראל בחו"ל. הנתונים מעובדים ברשות המסים, ומתבצעת הצלבה לצורך איתור הנישומים הרלבנטיים. הבעיה היא שהנתונים מגיעים אך ורק ממדינות אמנה.

ביחס למידע ממקלטי מס, רשות המסים מנסה לדלות מידע ממקורות מגוונים כמו אתרי אינטרנט, מאגרי מידע ממוחשבים, ועיתונים בארץ ובעולם. אלא שרשות המסים סבורה שהמידע הזה אינו מספיק.

לאחר התיקון לחוק וכריתת הסכמים עם מדינות שונות ובכלל זה מקלטי מס, לרשות המסים יהיו כלים למנוע תכנוני מס שונים המתבצעים באמצעות תאגידים ממדינות שאין לישראל עימן אמנת מס, ובמיוחד מקלטי מס. רשות המסים הצהירה כי צפוי גידול בהכנסות המדינה כתוצאה מההסכמים החדשים שייכרתו.

לאור האמור, מומלץ לישראלים המחזיקים בחברות במקלטי מס ו/או בחשבונות בנק בחו"ל להיערך לכל תרחיש אפשרי, ולהצטייד בחוות דעת משפטית המאשרת את ביצוע הפעולות במקלטי מס ואחזקת חשבונות הבנק בחו"ל, לרבות הסדרת דיווחים ותשלומי מסים בישראל. במקרים מתאימים מומלץ לפנות להליך גילוי מרצון.

ראו גם: 
בנקים בשוויץ יעבירו מידע על ישראלים 
העברת מידע אוטומטי בענייני מסים

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים