העברת מידע אוטומטי בענייני מסים
 

 

חשבון בנק|רשות המסים|תושבות|בנקים|מידע|OECD

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אוגוסט 2014  

כיום, בעידן של גלובליזציה וטכנלוגיה מתקדמת, תושבי מדינה א' יכולים לפתוח חשבון בנק בקלות יחסית במדינה ב'. בישראל, לדוגמא, תושבים רבים מחזיקים חשבונות בנק במדינות רבות ובמיוחד בשוויץ, ליכטנשטיין, סינגפור והונג קונג. רשת האינטרנט מאפשרת את ניהול חשבון הבנק, לרבות יצירת קשר עם בנקאי בחו"ל, ללא צורך בביקור בסניף הבנק, כך שאין חשיבות אמיתית למיקום הגיאוגרפי של הסניף. הקלות של פתיחת חשבונות בנק בחו"ל מאפשרת לרבים להפיק רווחים מבלי לשלם מס במדינה בה מנוהל חשבון הבנק, לאור ניצול פטורים ממס בדין המקומי. למעשה, ניתן להמנע במקרים מסוימים ממס גם במדינת התושבות, וכך ליהנות מכפל פטור ממס. 
העלמת מס בחשבונות בנק בחו"ל
מדינות רבות בעולם מתקשות לאתר בעלי חשבונות בנק בלתי-מדווחים בחו"ל, וכך התפתחה התפיסה לפיה העברת מידע בין מדינות ושיתופי פעולה בינלאומיים יובילו לפתרון הבעיה.
ראו גם:
מודלים לחילופי מידע בין מדינות בענייני מסים
הסכמים מיוחדים לחילופי מידע 
חילופי מידע אוטמטיים
אחד הפתרונות הגלובליים הוא קביעת נורמה בינלאומית לחילופי מידע אוטומטיים. בעניין זה, בתאריך 19 באפריל 2013 במפגש ה G-20, נקבע כי יש לקדם נורמה בינלאומית לחילופי מידע אוטומטיים.
ראו גם:
האמנה הרב-צדדית בענייני מס
המאבק הבינלאומי בתכנוני המס 
בתאריך 22 במאי 2013, המועצה האירופי של ה-EU קבעה כי יש לאמץ מודל להעברת מידע אוטומטי בענייני מיסים כנורמה בינלאומית מחייבת. בתאריך 20 ביולי 2013 קבוצת ה G-20, קבעה כי יש לאמץ את המודל של ה-OECD בנושא העברת מידע אוטומטי בענייני מסים, כמפורט להלן. 
מודל ה-OECD לחילופי מידע אוטומטיים
בתאריך ינואר 2014 הוועדה לעניינים פיסקאליים בארגון ה-OECD פרסמה מודל לחילופי מידע אוטומטיים בענייני מסים. המודל של ה-OECD כולל "סטנדרט דיווח משותף" (The Common Reporting Standard) המבוסס על ניסיון החקיקה האמריקאית הנקרא- Foreign Account Tax Compliance Act
ראו גם: מדריך להוראות ה- FATCA בארצות הברית 
הוועדה של ה-OECD מדגישה כי העברת מידע אוטומטי באופן יעיל תלוי ביישום של שלושה עקרונות:
1 – קביעת נוהל משותף ומקובל להעברת מידע הכולל, בין היתר, התייחסות לתהליך דיו-דיליג'נס אשר יבוצע על ידי כל הבנקים בעולם לחשיפת בעלי חשבונות בנק.
2 – קביעת נוהל להעברת מידע אשר יש לו בסיס משפטי משותף ופונקציונאלי, כמפורט להלן.
3 – מציאת פתרונות טכניים להעברת מידע על חשבונות בנק, אשר יהיו משותפים לכלל המדינות.
נדון כעת בכל אחד משלושת העקרונות הנזכרים לעיל: 
נוהל משותף ומקובל להחלפת מידע
העברת מידע אוטומטי בין מדינות באופן יעיל מחייב קביעת נוהל משותף ומקובל הכולל התייחסות לסוגי המידע שמוסדות פיננסיים יחויבו להעביר למדינת התושבות של לקוחותיהם. המידע יכלול בין היתר התייחסות לסוגי הכנסות, כמו ריבית וני"ע. כמו כן המידע יכלול התייחסות לשימוש בתאגידים המשמשים להסוואת הבעלים שביושר של ההון. 
הנוהל המקובל שייקבע לצורך העברת מידע אוטומטי יכלול התייחסות לתהליך מיוחד של דיו-דיליג'נס אשר יבוצע על ידי בנקים ברחבי העולם לחשיפת בעלי חשבונות בנק. במסגרת הדיו-דיליג'נס, בנקים ומוסדות פיננסיים יצטרכו לוודא את הפרטים האישיים של הלקוחות שלהם, לרבות מקום מושבם לצרכי מס. 
הבסיס המשפטי
קיימות אפשרויות שונות לקביעת הבסיס המשפטי להעברת מידע אוטומטי בענייני מס. האפשרות הראשונה מצויה בסעיף 26 לאמנת המודל של ה-OECD. להרחבה בעניין זה, ראו: אמנות המס יחשפו חשבונות בנק בחו"ל. אפשרות שנייה מצויה באמנה הרב-צדדית בענייני מס
פתרון טכני משותף
פתרון טכני להעברת מידע אוטומטי על חשבונות בנק הינו קריטי להצלחת הנוהל החדש של ה-OECD. סטנדרטיזציה של התהליך תחסוך עלויות רבות למדינות ולמוסדות הפיננסיים האמורים ליישם את הנוהל להעברת מידע אוטומטי. הפתרון הטכני אמור לגרום להליך מהיר ואפקטיבי של העברת מידע באופן אוטומטי על חשבונות הבנק. 
יישום הנוהל החדש
היישום של הנוהל החדש להעברת מידע אוטומטי מחייב נקיטת פעולות משפטיות שונות, לרבות תיקונים בדין הפנימי ובאמנות למניעת כפל מס. כמו כן, היישום של הנוהל החדש מחייב שכל מדינה תקבע בעצמה כללים מחייבים ביחס למוסדות פיננסיים ובעיקר לבנקים, הן ביחס לשלב הדיו-דיליג'נס שנזכר לעיל והן ביחס לאופן העברת המידע למדינות אחרות. 
מדינת ישראל חברה בארגון ה-OECD, ולכן צפויים שינויים שונים בדין הפנימי ובאמנות המס. נראה כי מדינת ישראל תאמץ בקרוב את המודל החדש של ה-OECD להעברת מידע אוטומטי. לכך יהיו השלכות על מחזיקי חשבונות בנק בלתי-מדווחים בחו"ל.
ראו גם:
חילופי מידע לפי הסכם בין–לאומי: הצעת חוק
חילופי מידע בין ישראל למקלטי מס

העברת מידע בענייני מס ואכיפה בינלאומית


ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד
טואול - בניית אתרים