אמנות המס יחשפו חשבונות בנק בחו"ל 

חשבון בנק|סעיף 26|חילופי מידע|דווח|חו"ל|OECD 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אוגוסט 2014 

מידע על חשבון בנק בלתי-מדווח יכול להגיע לרשות המסים במגוון דרכים, כאשר האמצעי הבסיסי הוא שימוש בסעיף 26 לאמנות למניעת כפל מס. סעיף 26 לאמנת המודל של ה-OECD עומד בפני שינויים דרמאטיים אשר ישפיעו על אפשרויות החשיפה של חשבונות בנק בלתי-מדווחים. 

ראו גם:
כל הדרכים לקבלת מידע בענייני מס 
רשות המסים אוספת עליכם מידע 

מבוא

סעיף 26 לאמנה מאפשר לרשות המסים להגיש בקשה לקבלת מידע מהמדינה בה מתנהל חשבון בנק בלתי-מדווח. סעיף 26 מהווה מנגנון בסיסי לחילופי מידע בענייני מס בין מדינות. כך לדוגמא, אם ישראלי מחזיק חשבון בנק בלתי-מדווח בשוויץ, רשות המסים יכולה לפנות לרשות המוסמכת בשוויץ בבקשה לקבלת מידע אודות חשבון הבנק. 

נכון להיום, רשות המסים מחזיקה ברשימות של ישראלים המחזיקים חשבונות בנקים בלתי מדווחים בחו"ל. מדובר במידע שהגיע בין היתר באמצעות סעיף 26 לאמנות למניעת כפל מס. מחלקת המודיעין של רשות המסים אמורה לבדוק את אותם בעלי חשבונות בנק בחו"ל, בעיקר את מקור הכסף וכמובן את ההכנסות של אותם ישראלים מריבית ורווחי הון בשנים שבהם החזיקו בחשבון ולא דיווחו עליו כדין (ראו על כך להלן). במקביל לבדיקות וחקירות שיתבצעו, רשות המסים מתכוונת לפרסם בקרוב נוהל חדש לגילוי מרצון

ראו גם:
חשבונות בנק זרים של ישראלים נחשפו
רשימות של בעלי חשבונות בנק בחו"ל 

תיקון סעיף 26  לאמנת המודל

סעיף 26 לאמנת המודל של ה-OECD עבר שינויים במהלך השנים האחרונות, במיוחד בשנת 2002, ו-2012. במסגרת התיקונים לאמנת המודל של ה-OECD, אשר אושרו על ידי מועצת הארגון בחודש יולי 2014, נערכו גם שינויים בסעיף 26 לאמנת המודל ובעיקר בפרשנות לסעיף זה. בפסקאות הבאות נדון בדברי הפרשנות החדשים לסעיף 26

דברי הפרשנות של סעיף 26 לאמנת המודל של ה-OECD מדגישים כי מדינה א' יכולה לקבל מידע בענייני מס ממדינה ב' גם במקרים בהם הפרטים ביחס למידע המבוקש אינם מלאים. הכוונה היא שמדינה אשר מבקשת מידע ביחס לנישום מסוים אינה חייבת לכלול בבקשה את שמו ו/או כתובתו של אותו נישום, אלא היא יכולה להסתפק בפרטים מזהים אחרים, כמפורט בדוגמאות להלן. 

דוגמאות להעברת מידע

להלן דוגמאות הממחישות את אפשרויות הפעולה של רשות המסים בישראל ביחס לקבלת מידע לפי סעיף 26 לאמנת המודל של ה-OECD:

  • נניח כי פקיד שומה מסוים מחליט לערוך ביקורת ביחס לדוחות של מר ישראלי. במסגרת הבדיקה עולה החשד כי מר ישראלי מחזיק בחשבון בנק לא-מדווח בשוויץ, באמצעות קרובי משפחה. במקרה כזה, רשות המסים יכולה להגיש בקשה לרשות המוסמכת בשוויץ בהתאם לסעיף 26 לאמנת המודל במטרה לקבל מידע על חשבונות הבנק הרשומים על שם קרובי המשפחה של מר ישראלי, תוך ציון העובדה כי "הבעלים שביושר" (beneficial owner) של ההכנסות בחשבון הבנק הלא-מדווח הוא מר ישראלי.
  • נניח כי מר ישראלי אשר בבעלותו חשבון בנק לא-מדווח בשוויץ, משתמש בכרטיס אשראי בינלאומי שהונפק לו על ידי אותו בנק זר בו מתנהל חשבונו. עוד נניח כי במסגרת חקירה של רשות המסים, עלה החשד לשימוש בכרטיס אשראי כזה בישראל. במקרה כזה, רשות המסים יכולה להגיש בקשה לרשות המוסמכת בשוויץ בהתאם לסעיף 26 לאמנת המודל במטרה לקבל מידע אודות בעליו של כרטיס האשראי, וכך גם להגיע למידע על חשבון הבנק בלא-מדווח. 

רשות המסים בישראל מרכזת כיום מאמצים רבים לאיתור חשבונות בנק בלתי-מדווחים בחו"ל, ולשם כך היא פועלת, בין היתר, באמצעות מנגנון העברת המידע המוסדר בסעיף 26 לאמנת המודל. נראה כי תיקון סעיף 26 ובמיוחד דברי הפרשנות של ארגון ה-OECD יאפשרו לרשות המסים לקבל מידע נרחב על חשבונות בנק בלתי-מדווחים של תושבי ישראל. 

לאור האמור, תושב ישראל המחזיק בחשבון בנק בלתי-מדווח בחו"ל נמצא בחשיפה אמיתית להעמדה לדין פלילי. לפיכך, מומלץ לבעלי חשבונות בנק לא-מדווחים לשקול פנייה לרשות המסים בהליך של גילוי מרצון

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים