כל הדרכים לקבלת מידע בענייני מס
 

רשות המסים|אמנת מס|חשבון בנק|העברת מידע 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

מאי 2013 

המשבר הכלכלי העולמי מוביל מדינות רבות, בחסות ארגונים בינלאומיים כמו ה-OECD, ובהובלת ארצות הברית לקרוא תיגר הן ביחס לסודיות הבנקאית הנהוגה בבנקים במדינות כמו שוויץ ולוקסמבורג והן ביחס לתכנוני המס הבינלאומיים במקלטי המס. אין ספק כי קיימת עלייה ביכולת של רשות המסים לקבל מידע בענייני מס, על תושבי ישראל המחזיקים חשבונות בנק זרים. 

עד לפני מספר שנים, בעלי חשבונות בנק בחו"ל ובעלי מניות בחברות הרשומות במקלטי מס, נהנו ממטריית סודיות הדוקה. אלא שכיום, בעקבות מהלכים שונים המתוארים להלן, מטריית הסודיות נסדקה והיא אינה קיימת כמו בעבר. בעבר, החלפת מידע בענייני מס בין מדינות נעשתה באמצעות אמנות למניעת כפל מס, אך מנגנון זה אינו אפקטיבי, ולכן התפתחו מנגנונים חדשים כמפורט להלן.
 

גילוי מידע באופן עצמאי

חשוב להדגיש כי מידע אודות חשבונות בנקים סודיים ותכנוני מס בינלאומיים במקלטי המס, יכול להגיע לרשות המסים במגוון דרכים, ולא בהכרח באמצעות החלפת מידע. רשויות המס ברחבי העולם מנסים לדלות מידע ממקורות מגוונים כמו אתרי אינטרנט, מאגרי מידע ממוחשבים, ועיתונים בארץ ובעולם. עם זאת, ברור שהמידע הזה אינו מספיק, ויש צורך בשיתופי פעולה בינלאומיים. 

דרך נוספת היא רכישה ו/או קבלה של חומר סודי גנוב. הרשויות במדינות שונות בעולם, רכשו בשנים האחרונות מידע בנקאי וכן מידע אודות רישום חברות זרות, צרוב על גבי מדיה דיגיטלית, מאנשים שונים אשר גנבו את המידע הזה. להרחבה בעניין זה, ראו: רשימות של בעלי חשבונות בנק בחו"ל. ראו גם: מחלקת המודיעין ברשות המסים
 

חילופי מידע בין רשויות מס

החלפת מידע בענייני מס בין מדינות יכולה להיעשות בעיקר באחת משתי הדרכים הבאות:

1. מידע לפי דרישה – במקרה זה, רשות מסים במדינה א' מעבירה לרשות מס במדינה ב' בקשה לקבלת מידע פרטני אודות נישום מסוים.

2. מידע אוטומטי – במקרה זה, רשות מסים במדינה א' אינה מעבירה לרשות מס במדינה ב' בקשה לקבלת מידע אודות נישום מסוים, אלא מקבלת מידי פעם מידע על נישומים והכנסות של תושביה. 

חילופי מידע בין רשויות מס ממדינות שונות מוסדרים בעיקר באמצעות סעיף 26 לאמנות המס. לעניין זה, ראו: חילופי ידיעות על פי אמנות המס של ישראל.
 

סעיף 26 באמנות המס

להלן סעיף 26 מתוך אמנת מס ישראל שוויץ

1. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע (שהוא מידע העומד לרשותן לפי דיני המסים של כל אחת מהן במהלך הרגיל של המינהל) ככל הדרוש לביצוע הוראותיה של אמנה זו בזיקה למסים שאמנה זו דנה בהם. כל מידה שיוחלף כך יראו אותו כסודי ולא יגלו אותו אלא לבני אדם המעורבים בשומתם או בגבייתם של המסים הנידונים באמנה. לא יוחלף מידע כאמור לעיל אשר יגלה סוד מסחרי, עסקי, בנקאי, תעשייתי או מקצועי או תהליך מסחרי.

2. בשום מקרה אין לפרש הוראות סעיף זה כמטילות על מדינה מתקשרת חובה לנקוט אמצעים מינהליים המנוגדים לתקנות ולנוהג במדינה מתקשרת, או אשר עלולים לעמוד בסתירה לריבונותה, לביטחונה או לסדר הציבורי (תקנת הציבור), או למסור פרטים שאינם ניתנים להשגה לפי דיניה או לפי אלה של המדינה המגישה את הבקשה.
 

הסכמים מיוחדים לגילוי מידע

משרד האוצר קבל לאחרונה החלטה אסטרטגית להשתלב במגמה המקובלת כיום במדינות רבות בעולם לחתום על הסכמים לגילוי מידע בענייני המס. לא מדובר באמנות למניעת כפל מס, בהם יש סעיף העוסק בהחלפת מידע, אלא בהסכמים מיוחדים המתמקדים בהעברת מידע. הסכמים מיוחדים אלה, מכונים הסכמים לחילופי מידע בענייני מס (TIEA). 

פנמה חתמה על אמנות מס עם המדינות הבאות: קוריאה (אוקטובר 2010), לוקסמבורג (אוקטובר 2010), מקסיקו (ינואר 2010), הולנד (אוקטובר 2010), פורטוגל (אוגוסט 2010), קטאר (ספטמבר 2010), סינגפור (אוקטובר 2010) וספרד (אוקטובר 2010). הסכמים לחילופי מידע בענייני מס מנוסחים בדרך כלל בהתאם למודל מיוחד של הארגון לשיתוף פעולה כלכלי (OECD).
 

המודל האמריקאי

המדינה שמובילה כיום את המאבק בסודיות הבנקאית היא ארצות הברית, אשר יזמה מהפכה דרמטית בכל הנוגע לדיווחים על חשבונות בנק זרים של אזרחיה. הדיווח לרשות המס בארצות הברית תעשה בהתאם לחקיקה אמריקאית חדשה יחסית, המכונה Foreign Account Tax Compliance Act או בקיצור - FATCA. 

חקיקת ה-FATCA מחייבת גופים פיננסיים זרים (Foreign Financial Institutions), ובכלל זה בישראל, לחתום על הסכמים עם רשות המסים בארצות הברית. בהתאם להסכמים אלה, הבנקים ימסרו מידע אודות בעלי חשבון שהם אזרחי ארצות הברית, וכן חשבונות של חברות זרות (חברות לא אמריקאיות), לרבות חברות ישראליות, שבהם קיימת אחזקה משמעותית של בעלי מניות אמריקאיים. בנק אשר לא יעביר את המידע הנדרש לרשות המיסים, יהיה כפוף לניכוי מס במקור של 30% מהתקבולים ברוטו של אותו הבנק בשוק ההון בארצות-הברית, בין שמדובר בתקבולים של הבנק (נוסטרו) ובין של לקוחותיו. הממשל האמריקאי הודיעה לאחרונה על התקדמות במגעים עם הרשויות בישראל בנוגע ליישום כללי FATCA. ראו גם: בחינת יישום ה-FATCA בישראל

אציין כי רשויות המס של ארה"ב וישראל החלו לאחרונה להדק את שיתוף הפעולה בחילופי מידע ובמאבק בהעלמות מס, כך לפי ​הודעת רשות המסים מיום 1 במאי 2013. משלחת של בכירי רשות המסים האמריקאית, בראשות סגן נציב המס לענייני מיסוי בינלאומיים מיכאל דנילק נפגשה לאחרונה עם מנהל רשות המסים. בעקבות המפגש צפויה הרחבה של מתכונת העברת מידע באופן שיביא לחילופי מידע ספונטני והדדי, במתכונת המקובלת בין מדינות ושהשימוש בה הולך ומתרחב בשנים האחרונות. בעקבות כך, רשות מס תוכל להעביר באופן שוטף למדינה האחרת מידע על תושביה של המדינה האחרת, שקיים חשד שלא דיווחו לה על הכנסותיהם. הצדדים דנו בקידום נושאים העוסקים בפרשנות האמנה למניעת מיסי כפל שבין שתי המדינות במסגרת הליכי הסכמה הדדית.

ראו גם: העברת מידע אוטומטי בענייני מסים


האיחוד האירופי

חלק ממדינות האיחוד האירופי מקדמות החלטה ליישם באיחוד נוהל הדומה למודל האמריקאי להעברה אוטומטית של מידע בענייני מס. לאחרונה התקבלה החלטה בעניין זה של שרי האוצר במדינות בלגיה, הולנד, רומניה, בריטניה, איטליה, פולין וספרד. מדינות אלה מעוניינות שכל ה 27 מדינות החברות יחליפו בניהן מידע. 

המדינה שמובילה את ההתנגדות למהלך הזה באיחוד האירופי, היא אוסטריה ממספר נימוקים. הנימוק המרכזי הוא שהסודיות הבנקאית מעוגנת בחוקה של אוסטריה. הנימוק השני הוא שלדעת אוסטריה חילופי המידע האוטומטיים אינם יעילים. אוסטריה הודיעה לאחרונה כי הם מוכנים לדון רק בנושא של יישום ה - Savings Tax Directive. מעניין לציין בהקשר זה, כי לוקסמבורג, אשר מסווגת כמקלט מס מבחינות רבות, הסכימה לשתף פעולה עם האיחוד האירופי. 

ראו גם סיכום בסרטון: העברת מידע בין מדינות והשינויים בסודיות הבנקאית 

 

להרחבה בעניין הדיווחים למס הכנסה, ראו: המדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי) 

‏ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

 

טואול - בניית אתרים