בחינת יישום ה-FATCA בישראל

גופים פיננסיים|דיווח|ארצות הברית|חשבון בנק

משרד האוצר הודיע בתחילת אוגוסט 2012 על הקמת צוות בראשותה של הממונה על הכנסות המדינה, פרידה ישראלי, לבחינת היישום של חוק ה- The Foreign Account Tax Compliance Act FATCA, הקובע כי גופים פיננסיים ישראלים בכלל ובנקים בפרט, חייבים בדיווח לרשות המס בארצות הברית על חשבונות המנוהלים אצלם ושייכים למי שחייב בדיווח שם גם אם הוא תושב ישראל. הצוות כולל נציגים ממשרד האוצר, בנק ישראל, הרשות לניירות ערך ומשרד המשפטים.

בשנת 2010 נחקק בקונגרס האמריקאי חוק ה- The Foreign Account Tax Compliance Act FATCA, שמטרתו מניעת התחמקות מתשלום מס על ידי תושבי ארצות הברית בעלי חשבון בנק מחוץ לארצות הברית. עיקרי החקיקה:

· אמריקאים (בעלי אזרחות/ גרין קארד) המחזיקים בנכסים פיננסיים בחשבון בנק מחוץ לארה"ב ששוויים הכולל הוא יותר מ- 50,000$, יחויבו לדווח עליהם באמצעות טופס שיצורף לדו"ח השנתי, המוגש לרשות המסים האמריקאית (IRS).

· גופים פיננסיים זרים (FFIs) יחויבו להעביר ישירות לרשות המסים האמריקאית IRS מידע אודות חשבונות בנק המוחזקים על ידי אמריקאים, או על ידי ישויות זרות בהן לנישומים אמריקאים יש החזקה מהותית.

על- פי הוראות ה-FATCA, על כל הגופים הפיננסיים הזרים להתקשר בהסכם מיוחד עם רשות המיסים האמריקאית לא יאוחר מה- 30.6.2013. על פי ההסכם יתחייב הגוף הפיננסי לבצע בדיקת נאותות לבעלי חשבונות בנק, ולהעביר לרשות המיסים האמריקאית אחת לשנה מידע אודות חשבונות שזוהו כ"אמריקאים". כמו כן, יתחייב הגוף הפיננסי להעביר מידע בדבר מספר וסך ערך החשבונות של בעלי חשבונות הבנק אשר סירבו לשתף פעולה ("סרבנים"). בנוסף, יתחייבו הגופים הפיננסיים , לנכות במקור עבור רשות המיסים האמריקאית 30% מכל תשלום ממקור הכנסה אמריקאי שמועבר אליהם, מכל אלו שאינם מצייתים להוראות ה-FATCA ,הן מגופים פיננסיים והן מבעלי חשבונות בנק.

יישום הוראות ה-FATCA על ידי הגופים הפיננסיים בישראל צפוי לעורר קשיים רבים, לאור החסמים הקיימים בדין הישראלי, והעלויות התפעוליות הרבות בהן ייאלצו לשאת אותם גופים. בנסיבות אלה, החליט מנכ"ל משרד האוצר למנות צוות, אשר יבחן את השלכות יישום הוראות ה-FATCA בישראל, לרבות בחינת האפשרות ליישום באמצעות הסכם בילטרלי בין מדינת ישראל לארה"ב, אשר עשוי להקל על הגופים הפיננסיים את היישום, וימליץ על מתווה מוצע.

להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית

ראו גם: ויתור על אזרחות אמריקאית

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים