מחלקת המודיעין ברשות המסים
 

מידע|גילוי מרצון|נישום|מודיעין|מיסים  

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

יולי 2014 

מחלקת המודיעין של מס הכנסה שלחה בחודשים האחרונים כ- 90,000 מכתבים לישראלים ובהם דרישה לקבלת מידע. במכתב החתום על ידי מר מישאל כהן, מנהל אגף בכיר במחלקת מודיעין ארצי ברשות המסים מתבקשים הנמענים למלא טופס 5329 "פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה". ככלל, רשות המסים מבקשת באמצעות הטופס לברר את מקורות ההכנסה וההון של ישראלים שאינם מגישים דו"חות מס. 

הישראלים שקיבלו את המכתב ונדרשו למלא את טופס 5329 הם לרוב אנשים בעלי מספר דירות או דירה בעלת שווי גבוה במיוחד, אנשים הנוסעים לחו"ל בתדירות רבה, משקיעים הפועלים בשוק ההון בסכומים גדולים, זמרים, אמנים, אנשים שרכשו רכב בסכום של מעל חצי מיליון שקל, משפצי דירות עם תוספות בניה, פעילות בשווקים פתוחים ועוד. 

רשות המסים מקבלת את המידע ממאגרי מידע שונים, כמו מאגר המידע של ביקורת הגבולות, מאגר המידע של משרד רישוי, מאגר המידע של משרדי רישום המקרקעין (טאבו), מרשויות מס בחו"ל באמצעות מנגנונים של חילופי מידע וגם מהלשנות ("קו הצדק"). 

ראו גם:

סעיף 135 לפקודת מס הכנסה - סמכות להשיג ידיעות
חילופי מידע בין ישראל למקלטי מס
חילופי מידע אוטומטיים  

רקע כללי

ברשות המסים קיימים 26 משרדי שומה (מס הכנסה) אזוריים, אך גם יחידות ארציות, כמו יחידת חקירות ארצית ויחידת מודיעין ארצי. היחידות הארציות, בניגוד לפקידי השומה, נוקטות במגוון יוזמות לאיתור מעלימי מסים. 

חטיבת מודיעין וחקירות ברשות המסים אחראית על אכיפת חוקי המסים שבטיפול הרשות, וטיפול בתיקים בהם קיים חשד לביצוע עבירות מס פליליות. החטיבה עוסקת באיסוף החומר המודיעיני, השגת ראיות, גילוי עבירות, והעמדת החומר הנדרש לרשות היחידות המשפטיות. היחידה פועלת בשיתוף פעולה עם רשויות אכיפה אחרות, כגון משטרת ישראל, הרשות לניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים. 

איסוף המידע נעשה על בסיס תכנית עבודה שנתית העוסקת באיסוף ענפי כלכלה או לפי נושאים וכן על בסיס איסוף מידע פרטני במשרדי השומה, מידע בעילום שם, מידע מעיתונות ארצית ומקומית וכדומה. חלק ניכר מהמידע הנאסף בחטיבת המודיעין בא ממקורות ממוחשבים כאמור לעיל, ועומד לרשות משרדי השומה. 

דו"ח מבקר המדינה

מבקר המדינה קבע באחד מדוחות הביקורת שלו מהשנים האחרונות כי אין תיאום בין יחידות המודיעין השונות במס הכנסה, ועקב כך מידע רב בענייני מס נופל בין הכיסאות ולא זוכה לטיפול, או לחילופין לכפל טיפול בנושאים אחרים. 

עוד קבע המבקר כי רוב המידע שאוספת מחלקת המודיעין של רשות המיסים מגיע ממאגרי מידע של גופים ציבוריים רבים, אך המחלקה לא מנתחת את המידע שהיא אוספת, ולא מנסה להצליב אותו עם מידע אחר המצוי ברשות המסים. מחלקת המודיעין מוסרת את המידע למשרדי השומה כמו שהוא וגם הם לא מנתחים אותו ומצליבים אותו, כך שלא ממש ברור אם במידע שנאסף נעשה שימוש. חמור מכך, המבקר קבע כי עובדי יחידות המודיעין אינם בעלי הכשרה בתחום המודיעין והחקירות. 

בעקבות הביקורת, רשות המסים שכללה את יכולות המודיעיניות שלה בשנים האחרונות, והיא אוספת ומנתחת מידע ממגוון מקורות כמפורט להלן. 

איסוף מידע מהאינטרנט

רשות המסים משתמשת גם במודיעין גלוי, ובהקשר זה רשת האינטרנט פותחת בפני יחידת המודיעין אפשרויות רבות להשגת מידע זמין, פשוט ובחינם. זמינות המידע באינטרנט מאפשרת לרשות המסים לדלות מידע לגבי אורח החיים של הנישומים. סטטוס תמים בפייסבוק יכול לספק מידע רב.

ראו גם:

רשות המסים אוספת מידע מהאינטרנט

רשות המסים אוספת עליכם מידע 

רכבי יוקרה

מידע מסוכנויות רכב וחברות ביטוח זורם חופשי לרשות המסים. המידע שנאסף בעניין זה מחולק לשלוש קטגוריות; הראשונה – אדם אשר רכש רכב יקר שאין לו תיק פעיל במס הכנסה; במקרה זה נבחנים מקורות ההכנסה שלו, ולעתים נפתח תיק במס הכנסה והוא נדרש להגיש דו"חות שנתיים והצהרת הון. השנייה – אדם אשר רכש רכב יוקרה שיש לו תיק פעיל וצבר חובות למס הכנסה; המידע מועבר למחלקת הגבייה לשם בחינת האפשרות לעקל את המכונית כאמצעי לסילוק החוב. השלישית – אדם אשר רכש רכב יקר שיש לו תיק במס הכנסה ואין לו חוב; המידע ישמש את מחלקת השומה לשם הערכת מהימנותו של הדו"ח השנתי שמגיש הנישום. 

משלוח טופס מיוחד לנישומים

רשות המסים פועלת לאחרונה להרחיב עוד את מקורות המידע שלה באמצעות טופס 5329 שנשלח לאנשים מסוימים על ידי מחלקת המודיעין. בעיקרון, הטופס נשלח לנישומים עליהם התקבל מידע שלכאורה מצביע על פעילות עסקית או מידע כלכלי אחר. עד היום, רשות המסים שלחה כ-90,000 מכתבים לתושבי ישראל והיא מבקשת מהנמענים למלא את הטופס שנשלח אליהם. 

לאחר קבלת טופס 5329 ברשות המסים, רכז המודיעין אמור לשקול אם לפתוח תיק או לעשות פעילויות נוספות לאימות המידע כמו ביקורת חוץ, הזמנת הנישום או לחילופין, גניזת המידע אם יוחלט שאין ממש במידע. 

במקרים בהם הנישום לא נענה למכתב ואינו מחזיר את טופס 5329 עם הפרטים הנדרשים, או במקרים בהם אופי המידע מחייב זאת, רשות המסים עשויה לערוך ביקורת חוץ אצל הנישום. מטרת הביקורת הינה איתור הנישום, אימות המידע וקבלת פרטים אישיים ופרטים על עיסוקיו. במקרים בהם מתברר שלנישום הכנסות החייבות בהגשת דו"ח שנתי, יפתח תיק בהתאם. 

אם קבלתם את הטופס, ייתכן ויש לרשות המסים מידע על הכנסות לא-מדווחות שלכם. במקרה כזה, חשוב לבחון את המשמעות של הגשת בקשה לגילוי מרצון שכן לאור הוראות הנוהל של רשות המסים לפיה בקשה לגילוי מרצון, צריכה להיות כנה, ולא בעקבות חקירה או בדיקה המתבצעת ע"י רשות המסים ו/או רשות שלטונית, וכי אין מידע קודם בידי רשות המסים או בידי רשות שלטונית אחרת הקשור לגילוי מרצון, לרבות חקירה ומידע בתיקי חברות קשורות או שותף, וכי במשרדי הרשות למסים, לא הוחל בבדיקה במישור האזרחי של התיקים הקשורים לנישומים ו/או לתאגידים ו/או לשותפים שיש להם נגיעה לגילוי מרצון.  

לאור האמור, מומלץ לבעלי חשבונות בנק בלתי-מדווחים (לדוגמא, בשוויץ), לפעול בהקדם על מנת להסדיר את הדיווח ותשלומי המסים. במקרים מתאימים יהיה כדאי לשקול פנייה לרשות המסים במסגרת הליך גילוי מרצון. 

ראו גם: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים