רשות המסים אוספת מידע מהאינטרנט  

מידע|אינטרנט|נישום|מודיעין|רשות המיסים   

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

יוני 2014  

רשות המסים אוספת ומנתחת מידע רב אודות תושבי ישראל ממגוון מקורות, כמו מאגר המידע של ביקורת הגבולות, מרשויות מס בחו"ל, וגם מהאינטרנט כולל אתרי מסחר מקוון ורשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק. רשת האינטרנט מאפשרת לרשות המסים לדלות מידע לגבי אורח החיים של הנישומים. רשות המסים יכולה להצליב את המידע שהיא אוספת עם מקורות ההכנסה של תושבי ישראל, ובמקרים מתאימים להוציא שומות לנישומים.

ראו גם: 
רשות המסים אוספת עליכם מידע
 
מחלקת המודיעין ברשות המסים
העברת מידע אוטומטי בענייני מסים

רשות המסים תתקשה לבצע את העבודה הזאת, ולכן היא מתכוונת, בהתאם להודעת מנהל רשות המסים משה אשר בכנס בחיפה בנושא מדיניות מיסים, לפרסם בחודשים הקרובים מכרז לאיתור חברה פרטית אשר תאסוף מידע באינטרנט על תושבי ישראל לצורך המאבק שהיא הכריזה בהון השחור. ראו גם: רשות המסים נגד ההון השחור ותכנוני מס

ברשות המסים מאמינים כי איסוף המידע כאמור וניתוחו יאפשר להצליב אותו מול הנתונים שמדווחים ובכך לאתר הון שחור. רשות המסים מעוניינת לשכור חברה פרטית המתמחה בכריית מידע (Data Mining) שיש ביכולתה להיכנס ולהשתמש במאגרי נתונים חופשיים באינטרנט.  

החברה הפרטית שתיבחר על ידי רשות המסים תאסוף מידע מהאינטרנט ולאחר שתצליב אותו מול המידע אשר מדווח לרשות המסים, היא תנסה לאתר פערים חריגים בין ההכנסות המדווחות לעסקאות שביצעו תושבי ישראל. כך לדוגמא, אם תושב ישראל רוכש בהיקפים גדולים באתרים באינטרנט, החברה הפרטית תוכל לאתר את העסקאות שביצע. את המידע הזה ניתן יהיה להצליב עם ההכנסות של אותו תושב ולגלות פערים.  

ברשות המסים מעוניינים כי פעילות כריית המידע על ידי החברה הפרטית המיועדת תתחיל בתקופה הקרובה. אלא שקיימים בעיות משפטיות רבות בהפעלת התוכנית הזאת ובהסמכת חברה פרטית. לדעתי, אחד המכשולים הגדולים של התוכנית הוא הפוטנציאל הגדול לפגיעה בזכות לפרטיות, שהיא זכות חוקתית מוגנת.  

על הזכות לפרטיות כתב השופט גרוניס: "שתי פנים לה לזכות הפרטיות ... הפן האחד שניתן למצוא את מקורו בכבוד האדם, הינו "זכותו של אדם לנהל את אורח החיים שבו הוא חפץ בדל"ת אמות ביתו, בלא הפרעה מבחוץ" ... אין להגביל אמירה זו להיבט הפיזי של הבית. יש להבינה בצורה רחבה יותר, באופן מטאפורי, ברוח הביטוי שטבעו וורן וברנדייס "the right to be left alone" ... הפן האחר עוסק בחשש מפני כוחה העודף של המדינה, שתרכז בידיה מידע רב לגבי אזרחים ותושבים ותעשה שימוש לרעה באותו מידע."

ראו: בג"ץ 8070/98 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד הפנים, דינים עליון טז, 799, פסקה 2 לפסק דינו של השופט גרוניס.

התוכנית הזאת של כריית מידע על ידי חברה פרטית שתיבחר במכרז, מצטרפת ליוזמות נוספות של רשות המסים אשר נועדו לסייע לה לחשוף מקורות הכנסה והון בלתי-מדווחים של תושבי ישראל. מומלץ לתושבי ישראל שיש להם הכנסות או הון בלתי-מדווחים, לפעול בהקדם על מנת להסדיר את הדיווח ותשלומי המסים. כדאי לבחון פנייה לרשות המסים במסגרת הליך גילוי מרצון.  

ראו גם: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות  

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים