גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר

חשבון בנק|דיווח|רשות המסים 

ד"ר אבי נוב, עו"ד* 
כתיבה: ספטמבר 2014
עדכון:  ינואר 2015

אם יש לכם חשבון בנק סודי במדינה אחרת ולא דיווחתם למס הכנסה על ההכנסות שלכם, כדאי לכם לשקול לפנות לרשות המסים בהליך המכונה "גילוי מרצון". מדובר בהליך גילוי וולונטרי של כספים שלא דווחו כדין לרשויות המס. הליך דומה קיים במדינות שונות בעולם, ומטרתו בעיקר להגדיל את הכנסות הממשלה ממסים. בתמורה לגילוי המידע, הנישום זוכה ליחס סלחני מרשות המסים, ובמיוחד הוא ייהנה מאי-העמדה לדין פלילי. במדינות שונות מקובל גם לקבוע שיעורי מס נמוכים יותר ביחס להכנסות שדווחו במסגרת ההליך לגילוי מרצון. במקרים מסוימים, גם נישום תושב ישראל עשוי ליהנות מתשלום מס נמוך.

הליך הגילוי מרצון מתאים במיוחד לתושב ישראל שהוא בעל חשבון בנק זר אשר לא מדווח למס הכנסה בגין הכנסות בחו"ל. הליך הגילוי מרצון מתאים גם למקרים אחרים של אי-דיווח בתנאים שונים.

בחודש ספטמבר 2014, רשות המסים יצאה עם תוכנית חדשה לגילוי מרצון. להרחבה, ראו: 
התוכנית החדשה לגילוי מרצון, 2014
נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014
גילוי מרצון הוראת שעה, 2014
הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון
נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה
עדכונים בנושא גילוי מרצון - מאי 2015

הנוהל של רשות המסים

רשות המסים מבקשת לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים לרבות מייצגים שעברו עבירות על חוקי המסים לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. לשם השגת מטרה זו, רשות המיסים בתאום עם הפרקליטות פרסמה חוזר ובו התחייבה שלא יינקטו הליכים פליליים, נגד הפונה שעמד בקריטריונים משפטיים שונים. הנוהל הקבוע הראשון לגילוי מרצון פורסם בשנת 2005, והוא הוחלף בשנת 2014, כאמור לעיל. להשוואה בין התוכניות השונות לגילוי מרצון, ראו: נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה

כמו כן בשנת 2012 פורסם נוהל גילוי מרצון במסגרת הוראת שעה. להרחבה בעניין הנוהל משנת 2012, ראו: נוהל חדש לגילוי מרצון ביחס להכנסות מחו"ל. להרחבה בעניין ההבדלים בין הנוהל הקבוע משנת 2005 לנוהל משנת 2012, ראו: ההבדלים בין הנוהל הקבוע לנוהל החדש לגילוי מרצון.

הסיכום להלן מתייחס לנוהל החדש של רשות המסים. 
 
הקריטריונים המרכזיים ליישום הנוהל החדש

בנוהל נקבעו קריטריונים ליישום ההליך לגילוי מרצון, ובעיקר:

1. הגילוי מרצון יהיה כן ומלא ויעשה בתום-לב.

2. במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקה בעניין המבקש על ידי - רשות המסים.

3. במועד הפנייה לגילוי מרצון אין בידי רשות המסים מידע הקשור לגילוי מרצון.

הגשת הבקשה לרשות המסים

נישום המחזיק בחשבון בנק זר, או עורך דין המגיש בקשה בשמו של הנישום לגילוי מרצון, אמור להגיש את הבקשה לסמנכ"ל בכיר לחקירות של הרשות למסים. בבקשה יש לפרט את שמות המבקשים ותוכן הגילוי מרצון לרבות אומדן לגבי המס של שולם.

במידה ואושרה הבקשה, הרי שלא יינקטו הליכים פליליים כנגד המבקש. אולם, מגיש הבקשה יופנה לפקיד השומה, ממונה תחנת מע"מ, מנהל מיסוי מקרקעין, לצורך הגשת דו"חות על ההכנסות, במטרה לגבות מס בהתאם.

שימו לב, כי נישום המחזיק בחשבון בנק זר אשר הגיש בקשה לגילוי מרצון ישלם מס מלא על הכנסותיו בהתאם לדו"חות החדשים שהוא מגיש בעקבות ההליך. רשות המסים תוסיף גם ריבית והצמדה על סכום החוב, והיא אף מחייבת בקנסות. עם זאת, ניתן להגיע להסדרים עם פקידי השומה ולהפחית חלק מהתשלומים הנלווים.  

כדאיות ההליך

ישראלים רבים מחזיקים בכספים בחשבון בנק בחו"ל מבלי לדווח על כך לרשויות בישראל. במקרים רבים, רשות המסים בישראל לא תדע על כך. אלא, שעשויים להיות גורמים שונים אשר ישפיעו על העברת המידע לרשות המסים בישראל. לעניין זה, ראו:

רשות המסים אוספת מידע מהאינטרנט
רשות המסים אוספת עליכם מידע
חילופי מידע בין ישראל למקלטי מס
חילופי מידע אוטומטיים 

ישראלים בעלי חשבונות בנק בלתי-מדווחים חוששים לעשות שימוש בכסף, שכן תנועת הכספים במערכת הבנקאית ממדינה אחת לאחרת עשויה לחשוף את מקור הכספים לרשויות. הפנייה לרשות המסים במסגרת הליך לגילוי מרצון יכולה להלבין את הכספים ולאפשר שימוש חוקי בהם בישראל ובכל מקום אחר בעולם.

ישראלי המחזיק בחשבון בנק זר המעוניין למנוע את החשיפה לדין הפלילי, וכן להקטין את חבות המס במישור האזרחי ביחס לרווחים הנובעים מאותם כספים, צריך לשקול לפנות לרשות המסים, באמצעות עורך דין מומחה בעל שם ומוניטין, בהליך גילוי מרצון. בדרך זאת, ניתן לנטרל את החשש מפני העמדה לדין, ובמקרים מסוימים ניתן גם להגיע להסדרים מיטיבים ביחס לחבות המס במישור האזרחי.
 
להרחבה בנושא גילוי מרצון ועידכונים ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות

‏ניתן לקבוע פגישה עם
עורך דין מיסים בהתראה קצרה  
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים