ההבדלים בין הנוהל הקבוע לנוהל החדש

גילוי מרצון|פטור|רשות המסים 

ד"ר אבי נוב, עו"ד

כתיבה: נובמבר 2011
עדכון:  ספטמבר 2014

רשות המסים פרסמה ביום 15 בנובמבר 2011 נוהל ל"גילוי מרצון", אשר שיפר בצורה משמעותית את הנוהל הקבוע לגילוי מרצון אשר פורסם בשנת 2005. במסמך זה, אסקור את ההבדלים העיקריים בין "הנוהל החדש" ל"נוהל הקבוע". שימו לב - בחודש ספטמבר 2014, רשות המסים יצאה עם תוכנית חדשה לגילוי מרצון. להרחבה, ראו: התוכנית החדשה לגילוי מרצון, 2014

להרחבה בנושא גילוי מרצון ועידכונים ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות


להלן ההבדלים בין הנוהל משנת 2005 לנוהל שפורסם בשנת 2011

ההבדל הראשון - התחולה

הנוהל החדש לגילוי מרצון חל על תושב ישראל המחזיק נכסי חוץ ולא על נכסים בישראל. ביחס לכספים, הון ורכוש הנמצאים בישראל, יש לפעול לפי הנוהל הקבוע.

ההבדל השני - פטור מריבית והצמדה

בהתאם לנוהל החדש לגילוי מרצון, להבדיל מהנוהל הרגיל, המס המחויב בהתאם לשומה האזרחית לא יצבור ריבית. קיימת אפשרות שיינתנו הקלות גם ביחס להפרשי הצמדה על המס המחויב.

ההבדל השלישי - פטור מקנסות

להבדיל מהנוהל הקבוע, בו מוטל קנס גירעון בשיעורים של בין 15% ל- 30% מהמס החל, בנוהל החדש לגילוי מרצון לא אמור לחול קנס גירעון.

ההבדל הרביעי - טיפול מאוחד בנושאים פליליים ואזרחיים
 
להבדיל מהנוהל הקבוע לגילוי מרצון, בו הייתה הפרדה בין הנושא האזרחי לנושא הפלילי, בנוהל החדש לגילוי מרצון הנושאים יטופלו על ידי וועדה מיוחדת שתוקם לצורך זה. 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים