כספים בחשבונות זרים: שדרוג הליך הגילוי מרצון

נוהל חדש|רשות המסים|דיווח

ד"ר אבי נוב, עו"ד

תאריך כתיבה: אוגוסט 2010
תאריך עידכון:  ספטמבר 2014
 
רשות המסים יוזמת תוכנית חדשה לגביית מיסים מישראלים המחזיקים בכספים בחשבונות בנק בלתי-מדווחים בבנקים בחו"ל. פוטנציאל הגבייה הוא עצום, אך קיימים מכשולים שונים בדרך להצלחת התוכנית.

שימו לב - בחודש ספטמבר 2014, רשות המסים יצאה עם תוכנית חדשה לגילוי מרצון. להרחבה, ראו: 
התוכנית החדשה לגילוי מרצון, 2014
נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014
להרחבה בנושא גילוי מרצון ועידכונים ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות

בהתאם להערכות, ישראלים מחזיקים כספים בחשבונות בנק בחו"ל בהיקף המוערך במאות מיליארדי שקלים. במקרים רבים, רשות המסים בישראל לא יודעת על הכספים המוחזקים בחשבונות בנק בחו"ל, בעיקר במקלטי מס, ובמדינות השומרות באדיקות על סודיות בנקאית. אותם ישראלים אשר אינם מדווחים על הכנסותיהם סבורים כי לא ניתן יהיה לחשוף אותם, ולכן אין להם כל רצון או תמריץ לדווח על חשבונות הבנק לרשויות.

התוכנית של רשות המסים כוללת שני צעדים מרכזיים: הראשון, הוא מבצע "גילוי מרצון" מיוחד ובו תינתן אפשרות לכל אותם ישראלים להגיע ולדווח על הכספים בתמורה לאי-העמדה לדין פלילי. הצעד השני, והמעניין יותר, הוא חתימה על הסכמים להעברת מידע עם מקלטי מס שונים, במטרה שהאחרונים יעבירו מידע על הישראלים הפועלים באמצעותם. 

גילוי מרצון - עבר והווה

כיום, רשות המסים מאפשרת לפנות אליה בהליך המכונה "גילוי מרצון". המטרה היא לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים לרבות מייצגים שעברו עבירות על חוקי המסים לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. מדובר בהליך גילוי וולנטרי של כספים שלא דווחו כדין לרשויות המס. בתמורה לגילוי המידע, הנישום זוכה ליחס סלחני מרשות המסים, ובמיוחד הוא ייהנה מאי-העמדה לדין פלילי.

להרחבה בנושא הליך הגילוי מרצון, ראו: גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר.

כעת, רשות המסים הגיעה למסקנה כי כדאי לשדרג את ההליך הקיים על מנת לתמרץ את אותם ישראלים להגיע לרשויות ולדווח על החשבונות הסודיים שלהם. בהתאם לתוכנית החדשה לגילוי מרצון, בנוסף לאי-העמדה לדין, רשות המסים תעניק לאותם נישומים הקלות בשיעור הריבית וההצמדה על הרווחים שהופקו בחשבונות האלה. ראו: נוהל חדש לגילוי מרצון ביחס להכנסות מחו"ל 
 
חשיפת חשבונות זרים

החלק המעניין ביותר בתוכנית החדשה של רשות המסים הוא הניסיון לחתום על הסכמים עם מקלטי מס להעברת מידע. מדובר במקומות ידועים כמו מקלט המס באיי הבתולה, ברמודה, בהאמס ועוד.

מנגנוני החלפת מידע בין מדינות בנושאי מס מעוגנים בדרך כלל באמנות למניעת כפל מס, והם מאפשרים החלפת מידע אודות נישומים בין היתר כדי למנוע השתמטות ממס או הימנעות ממס. רשות המסים אינה מעוניינת בחתימה על אמנות מס עם אותם מקלטי מס, אלא רק בהסכמים להעברת מידע.

הבעיה של רשות המסים היא לשכנע את אותם מקלטי מס לחתום על הסכמים עם מדינת ישראל. אין זה סביר כי מקלטי המס ימהרו לחתום איתנו על ההסכמים. למעשה, גם אם הסכמים כאלה ייחתמו, מידע רב עשוי שלא להגיע לישראל, שכן אין לאותם מקלטי מס כל אינטרס להעביר את המידע מסיבות שונות, כמו אובדן הכנסות ממסים, עלויות מנהלתיות וכד'. 

מה עושים?

במטרה למנוע את החשיפה לדין הפלילי, וכן על מנת להקטין את התשלום לאוצר המדינה, יש לפנות לרשות המסים בהליך הגילוי באמצעות עורך דין מומחה במיסים. בדרך זאת, ניתן לנטרל את החשש מפני העמדה לדין, ובמקרים מסוימים ניתן גם להגיע להסדרים מיטיבים ביחס לחבות המס במישור האזרחי, כולל הפחתת ריבית, הצמדה וקנסות.

היתרון בפנייה לרשות המסים במסגרת הליך לגילוי מרצון, הוא באפשרות להלבין את הכספים ולאפשר שימוש חוקי בהם בישראל ובכל מקום אחר בעולם.

להרחבה בעניין הדיווחים למס הכנסה, ראו: המדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי)

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 
 
 
logo בניית אתרים