חקיקת ה - Foreign Account Tax Compliance Act

ארצות הברית|FATCA|חשבון בנק|בנק זר

ד"ר אבי נוב, עו"ד

פברואר 2012

בחודש פברואר 2012 פורסמו תקנות חדשות לעניין יישום הוראות חקיקת ה FATCA, המשתרעות על פני לא פחות מארבע מאות עמודים. החקיקה מחייבת בנקים ברחבי העולם, ובכלל זה בישראל, לחתום על הסכמים עם רשות המסים בארצות הברית עד ליום 20 ליוני 2013. ראו גם: דיווח מבנקים בישראל לרשויות המס בארה"ב

בהתאם להסכמים אלה, הבנקים ימסרו מידע אודות בעלי חשבון בנק שהם אזרחי ארצות הברית, וכן חשבונות של חברות זרות (חברות לא אמריקאיות), לרבות חברות ישראליות, שבהם קיימת אחזקה משמעותית של בעלי מניות אמריקאיים.

חקיקת ה FATCA חלה על גופים פיננסיים כדוגמת בנקים, בתי השקעות, קרנות נאמנות, קרנות גידור, חברות ביטוח וכד'), בעלי לקוחות עם אזרחות אמריקאית, לרבות בעלי גרין קארד, תושבי ארה"ב ותאגידים הרשומים בארה"ב. חקיקת ה FATCA מהווה חלק מה - HIRE ACT. כמו כן, מי שנכלל בהגדרת אזרח אמריקאי ומחזיק ב-10% מהאחזקות בתאגיד שאינו אמריקאי, הרי שאותו תאגיד ייחשב כלקוח אמריקני לצורכי החוק, אלא אם הוא יהיה פטור בהתאם לתקנות.קיימות הוראות גם ביחס לנאמנויות.
 
בהתאם לחקיקת ה FATCA הגופים הפיננסיים אמורים לחתום על הסכם עם רשות המס האמריקנית (IRS), לפיו הם יעבירו מידע, כמפורט להלן, על הלקוחות האמריקנים שלהם ועל הנכסים שאותם לקוחות מחזיקים בחשבונות הבנק אצלם. גוף פיננסי שלא יחתום על ההסכם עם רשות המס האמריקנית, ינוכה מס במקור בשיעור של 30% מכל הכנסה שהוא מקבל מארצות הברית עבור עצמו או עבור לקוחותיו, ועל התמורה שתהיה ממכירת נכסים אמריקניים.
 
החלק המרכזי ביישום חקיקת ה FATCA הוא החיוב על בנקים ומוסדות פיננסים זרים לחתום על הסכם עם ה - IRS אשר במסגרתו הם אמורים  לזהות את בעלי החשבונות באמצעות טפסי הצהרה של ה- W9 ו W8BEN וכן לנכות מס במקור של 30% מהכנסות ותשלומים שמקורם בארה"ב מלקוחות סרבנים ומוסדות זרים אחרים שאינם משתפים פעולה עם התוכנית.

ישום חקיקת - FATCA

להלן לוח זמנים מתוכנן ליישום החקיקה:

ינואר 2013 - חקיקת FATCA תיכנס לתוקף

ינואר 2014 - בנקים זרים יידרשו למסור את שמות של בעלי חשבון בנק אמריקאיים, כתובות מגורים, מספר חשבון בבנק והיתרה בחשבון.

ינואר 2016 - בנקים זרים יידרשו למסור, בנוסף למידע כאמור, פירוט לגבי ההכנסות של בעלי חשבון בנק האמריקאיים.

ינואר 2017 - בנקים זרים יידרשו למסור, בנוסף למידע כאמור, פירוט לגבי כל העיסקאות של בעלי חשבון בנק האמריקאיים.

ביחס ליישום בישראל, ראו:בחינת יישום ה-FATCA בישראל
 
שותפות הFATCA

במקביל לחקיקת ה FATCA, ארצות הברית חתמה על הסכמים מיוחדים עם צרפת, גרמניה, בריטניה, ספרד ואיטליה (שותפות ה FATCA) להעברת מידע בענייני מס. בהתאם להסכמים שותפות הFATCA יערכו תיקונים חקיקתיים על מנת לאפשר למוסדות הפיננסיים המקומיים לאסוף מידע על חשבונות של אזרחי ארצות הברית כדי שניתן יהיה להעבירו באמצעים ממוחשבים לרשות המסים האמריקנית (ה–IRS). כמו כן, ייערכו בדיקות נאותות ביחס לחשבונות בנק מסוימים.

להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית

ראו גם: ויתור על אזרחות אמריקאית

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים