דיווח מבנקים בישראל לרשויות המס בארה"ב

טופס W9|בנקים|חקיקת Foreign Account Tax Compliance Act  

ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
כתיבה: ספטמבר 2010
עידכון: פברואר 2012 


הבנקים בישראל נאלצים ליישם הוראה דרמאטית שהונחתה עליהם על ידי רשות המסים בארצות הברית (IRS). הוראה זאת עשויה לגרום לבעלי פיקדונות זרים שהם אזרחי ארצות הברית, בעיקר עולים חדשים ותושבים חוזרים, בעלי הון, להוציא את הכסף מישראל ולהעבירו לבנקים בחו"ל. ההוראה היא תולדה של חקיקת ה - Foreign Account Tax Compliance Act או בקיצור חקיקת ה- FATCA. ראו גם: העברת מידע בין ישראל לארצות הברית 

מעבר לפגיעה בבנקים הישראליים, ההוראות עשויות לפגוע במיוחד באזרחי ארצות הברית המתגוררים בישראל. מדובר באנשים שעלו לישראל בשנים האחרונות וכן תושבים חוזרים ועולים חדשים אשר הגיעו לישראל ונהנים מתכנון מס ייחודי

הדיווח לרשויות המס

ממשל אובמה החל ליישם מדיניות חדשה הכוללת החמרת הרגולציה במיסוי הבינלאומי ואכיפה מוגברת של חוקי המס האמריקאיים לגבי אזרחי ארה"ב בעלי השקעות או עסקים מחוץ לארה"ב. רבים מתושבי ישראל שהם בעלי אזרחות אמריקאית יושפעו מכך בשנים הקרובות, והדבר יחייב תכנון מס זהיר.

המדיניות החדשה נועדה לחייב בנקים שאינם-אמריקאיים לדווח על חשבונות בנק של הלקוחות האמריקאיים שלהם. מטרת החקיקה לחסום את תכנוני המס של אזרחי ארצות הברית אשר ניהלו חשבונות בנק זרים תחת חסות של סודיות בנקאית.

בהמשך לחקיקה הזאת, פורסם חוק (Foreign Account Tax Compliance Act) המחייבת בנקים זרים, לרבות הבנקים בישראל, לדווח על חשבונות ונכסים שהם מנהלים עבור תושבי ארצות הברית. בהמשך לכך, רשות המיסים בארצות הברית פרסמה הוראה המחייבת בנקים זרים לדווח לה על שמות בעלי החשבונות, כתובותיהם והסכומים המופקדים.
 
בחודש פברואר 2012 פורסמו תקנות חדשות לעניין יישום הוראות חקיקת הFATCA, המשתרעות על פני לא פחות מארבע מאות עמודים. החקיקה מחייבת בנקים ברחבי העולם, ובכלל זה בישראל, לחתום על הסכמים עם רשות המסים בארצות הברית עד ליום 20 ליוני 2013.
בהתאם להסכמים אלה, הבנקים ימסרו מידע אודות בעלי חשבון שהם אזרחי ארצות הברית, וכן חשבונות של חברות זרות (חברות לא אמריקאיות), לרבות חברות ישראליות, שבהם קיימת אחזקה משמעותית של בעלי מניות אמריקאיים.

בנק אשר לא יעביר את המידע הנדרש לרשות המיסים, יהיה כפוף לניכוי מס במקור של 30% מההכנסות של אותו הבנק מאג"חים של ארצות-הברית או ממכירת נכסים ומניות בארצות הברית.

הבנקים בישראל החלו כבר ליישם את ההוראה החדשה ואף התחילו לדרוש מהלקוחות שלהם להגיש טופס W9 וכן הצהרה הכוללת חתימה על טופס ויתור על סודיות. אלא שבעלי חשבונות רבים בישראל פעלו בהתאם לתכנון מס, כזה או אחר, והם אינם מעוניינים לחשוף את פרטיהם לרשויות המס בארצות הברית.

התוצאה המעשית של הדרישה הזאת היא, שרבים יסגרו את חשבונות הבנק שלהם בישראל ויעבירו את הנכסים לבנקים אחרים (אשר אינם מיישמים את התקנה האמריקאית), לדוגמא בגיאורגיה, או מדינות אחרות עם סודיות בנקאית מוגברת. לדעתי, הבנקים בישראל לא יוכלו למנוע את נטישת הלקוחות האיכותיים המעוניינים, בצדק, לשמור על חשאיות תכנון המס שלהם.
 
ראו גם: ויתור על אזרחות אמריקאית 

להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה  

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים