מדריך אמנות מס (
Tax Treaties)

תכנון מס|אמנות מס|ישראל


מטרת המדריך לסייע ביישום אמנות המס של ישראל. המאמרים במדריך זה, סוקרים בין היתר תכנוני מס שונים, אך הם אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני יישום תכנון מס המפורט כאן, והאמור כאן איננו בשום פנים ואופן תחליף להיוועצות כזאת. 

אמנות מס – מבוא
אמנות המס של ישראל 
אמנות המס של ישראל – עדכון 2015
"מוסד קבע" באמנות המס 
תושבות החברה באמנות המס של ישראל 
תקיפת תכנוני מס העושים שימוש באמנות מס 
סיכול תכנוני מס המבוססים על אמנות מס 
תכנון מס בינלאומי באמצעות שימוש באמנות המס 
פרשנות אמנות למניעת כפל מס 
מס יציאה - תחולה מוגבלת 
חילופי ידיעות על פי אמנות המס של ישראל
"מחירי העברה" באמנת המודל של ה-OECD והיישום באמנות המס בישראל

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

ד"ר אבי נוב, עו"ד

logo בניית אתרים