אמנות המס של ישראל – עדכון 2015

פנמה|גרמניה|OECD|שוויץ|תכנון מס

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוקטובר 2015

מאמר זה דן במדיניות החדשה של משרד האוצר ביחס לאמנות המס, ומתייחס, בין היתר, לחתימה על אמנות מס חדשות בשנים האחרונות, לעדכון אמנות מס קיימות, לרבות חתימה על אמנות מס המחליפות אמנות מס ישנות. כמו כן, מאמר זה דן במגמות חדשות בהשפעת ארגון ה-OECD, אשר ישפיעו על אמנות המס של ישראל בשנים הקרובות.

אמנת המס עם פנמה

הפרוטוקול באמנת המס בין ישראל לפנמה, קובע מספר הוראות חשובות, בין היתר, לעניין מניעת תכנוני מס שונים, לרבות בעניין נאמנויות, וכן הוראות מהותיות ביחס להעברת מידע בענייני מס בין המדינות. במקום אחר סקרתי את ההוראות האמורות בפרוטוקול באמנת המס בין ישראל לפנמה. ראו: הוראות חשובות באמנת המס בין ישראל לפנמה. להרחבה בעניין אמנת המס בין ישראל לפנמה, ראו: אמנת מס ישראל פנמה.

אמנת המס החדשה עם גרמניה

אמנה חדשה למניעת כפל מס בין ישראל לגרמניה החליפה את האמנה הישנה משנת 1962. הצורך באמנה חדשה למניעת כפל מס בין ישראל לגרמניה נולד לאור השינויים וההתפתחויות בכלכלה. האמנה החדשה למניעת כפל מס בין ישראל לבין גרמניה נותנת פיתרון מתאים לכפל מס באקלים הכלכלי הנוכחי. ראו גם: תכנון מס לפעילות בגרמניה

להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס).

תיקון אמנת המס עם שוויץ

ישראל החלה במשא ומתן עם שוויץ בעניין תיקון אמנת המס בין המדינות. מטרת התיקון היא לאפשר, בין היתר, לרשות המסים בישראל לקבל מידע גם מהבנקים בשוויץ ולא רק מרשויות המס במדינה. הנחה שמרנית מדברת על כ 10,000 חשבונות בנק המוחזקים על ידי ישראלים בשוויץ, אם כי ייתכן ומדובר במספר כפול מזה, היינו כ 20,000 חשבונות בנק.

שוויץ החלה בחתימת הסכמים להעברת מידע אוטומטי בענייני מסים, בהתאם להתחייבותה בהסכמי ה-OECD. בחודש אפריל 2015, שוויץ חתמה עם אוסטרליה על הצהרה משותפת לפיה המדינות יחלו לאסוף את המידע הרלוונטי ב 2017, ויעבירו את המידע בין הרשויות החל משנת 2018. ניתן לשער כי הצהרה דומה תיחתם גם עם ישראל.

ראו גם:

אמנת מס ישראל שוויץ
נוסח אמנת מס ישראל שוויץ
האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לשוויץ - חוזר מס הכנסה 10/2002 

חתימה על אמנות מס חדשות

אוסטרליה -  למדינת ישראל אין עדיין אמנה למניעת כפל מס עם אוסטרליה, זאת למרות ששתי המדינות חברות בארגון ה-OECD. משרד האוצר האוסטרלי הודיע לאחרונה על הכוונה להתחיל במשא ומתן על אמנת מס עם ישראל. נציין בהקשר זה, כי גם לניו-זילנד, החברה ב-OECD, אין אמנת מס עם ישראל. לאחרונה, החלו מגעים לחתימה על אמנה למניעת כפל מס עם אוסטרליה. הפגישה הראשונה בין צוותי המשא-ומתן לקראת חתימה על אמנת מס בין שתי המדינות אמורה להתקיים בחודש יוני 2016. עד הפגישה כאמור, יתקיימו מגעים בין המדינות באמצעות טלפונים ותקשורת אינטרנטית, כדי לתאם ציפיות לקראת המפגש.

הונג קונג - ישראל והונג קונג פתחו בהליך לקראת חתימה על אמנה למניעת כפל מס. סבבי פגישות בין נציגי ישראל לנציגי הונג קונג מתוכננים להתקיים ביו התאריכים 20 בינואר עד 24 בינואר 2014. אני מעריך כי אחד הנושאים הדומיננטיים בפגישות בין הצדדים יהיה חילופי מידע בין המדינות.

סיישל - החלו מגעים בין ישראל לסיישל בעניין חתימה על אמנה למניעת כפל מס. פגישה ראשונה של צוותי המשא ומתן התקיימה לאחרונה בניו דלהי בתחילת אוגוסט 2015.

סרביה - סיבוב ראשון של משא ומתן לחתימה על אמנה למניעת כפל מס בין ישראל וסרביה התקיים בין משלחות משתי המדינות, בירושלים בין 1-3 בספטמבר 2015. סיבוב נוסף של משא ומתן להשלמת טיוטת אמנה למניעת כפל מס בין ישראל וסרביה, אמור להתקיים בבלגרד. 

המלצות ה-OECD בעניין אמנות מס

ארגון ה-OECD עוסק בשנים האחרונות בתיקונים שונים הנדרשים לצורך מניעת ניצול לרעה של אמנות מס. כך לדוגמא, ה-OECD החל בפיתוח הוראות חדשות באמנות המס אשר נועדו למנוע את השימוש במכשירים פיננסיים מורכבים ונטרול יתרונות מס של חברות בינלאומיות המתקבלים באמצעות אותם תכנוני מס, לרבות לעניין ניכויי ריבית. המטרה היא למנוע את התופעה של כפל פטור ממס, ניכויים כפולים, ודחיות מס ארוכות.

ככלל, ה-OECD מעוניין לתקן את מודל אמנת המס, המקובל ברוב מדינות העולם, כך שיכללו הוראות אשר יחסמו את הפרקטיקה הנהוגה של תאגידים רב לאומיים לעשות שימוש לרעה באמנות המס. כך לדוגמא, באמנות למניעת כפל מס יכללו הוראות חדשות בעניין מחירי העברה, ובכלל זה מניעת שימוש בחברות קש אליהן מוסטות הכנסות וקביעת כללי דיווח נוקשים.

כמו כן, תקבע הגדרה חדשה של המונח מוסד קבע, כך שניתן יהיה למנוע תכנוני מס שונים העוקפים את ההגדרה הקיימת. כך לדוגמא, תהיה דרישה מחברות בינלאומיות המוכרות באמצעות האינטרנט, שיש להן מחסני מלאי גדולים במדינות זרות, לשלם מס מקומי על כל רווח ממכירות באותן מדינות.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

 

טואול - בניית אתרים