אמנת מס ישראל שוויץ

תכנון מס|ניכוי מס במקור|כפל מס

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוגוסט 2009

 
האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לשוויץ

שוויץ נחשבת כמקלט מס, והיא גם יעד לתכנון מס בינלאומי. בדצמבר 2003 אושררה האמנה למניעת כפל מס בין ישראל ושוויץ ונכנסה לתוקף רטרואקטיבית מיום 1/1/2002. הוראות האמנה כוללות בין היתר:

ניכוי מס במקור בעת חלוקת דיבידנדים –

5% - כאשר חברת האם מחזיקה לפחות 10% ממניות חברת הבת.

15% - כל שיעורי החזקה אחרים, לרבות החזקה על ידי יחידים.

ניכוי מס במקור בגין תשלומי ריבית - 10%

ניכוי מס במקור בגין תשלומי תמלוגים - 5%

להרחבה, ראו: האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לשוויץ - חוזר מס הכנסה 10/02.

מס חברות בשוויץ

שיעור מס החברות האפקטיבי בשוויץ הוא 7.8%. לכך יש להוסיף מיסוי חברות ברמת הקנטון, ולאור תחרות המס בין הקנטונים השונים (26 קנטונים), שיעור מס החברות (פדראלי+קנטוני) הנמוך ביותר יכול להגיע ל - 10%. בין הקנטונים האטרקטיביים ביותר ניתן למנות את ארגאו (Aargau), סנט גאלן(St. Gallen) ו-צוג (Zug). שיעורי המס שיחולו מבוססים על מו"מ פרטני עם רשויות המס בקנטונים הרלוונטיים.

בשנת 2007 הוקמו בשוויץ כ-40 אלף חברות חדשות, שליש מהן זרות, וכמה מאות חברות ישראלית. במספר לא קטן מבין 26 הקנטונים של שוויץ נרשם גידול בשיעור של יותר מ-50% ברישום החברות.

חברת אחזקות שוויצרית

התנאים

  • לפחות שני שליש מהנכסים הנם החזקות בחברות בנות או
  • לפחות שני שליש מההכנסות מקורן מהכנסת דיבידנד
  • אין הכנסה עסקית

יתרונות

  • הכנסה שמקורה בדיבידנדים ורווחי הון ממכירת החזקות ייהנו מפטור ההשתתפות.
  • הכנסה אחרת – פטור ממס ברמת הקנטון, מס אפקטיבי של 7.8%.
  • רשת רחבה של אמנות למניעת כפל מס
  • קיים הסכם חתום בין ממשלת שוויץ לאיחוד האירופי לפיו הוראות דירקטיבות שונות (כגון הוראות המעניקות פטור מניכוי מס במקור בגין חלוקת דיבידנדים, תשלומי תמלוגים וריבית) יחולו על חברות שוויצריות על אף שאינן חברות באיחוד האירופי.
ראו גם: שיקולי מס בהגירה למדינות מסוימות
 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים