תכנון מס לפעילות בגרמניה 

ד"ר אבי נוב, עו"ד

כתיבה: ינואר 2010
עדכון:  אוגוסט 2014

המס האפקטיבי על הפעילות בגרמניה, עד העברתו לישראל עשוי להיות גבוה. תכנון מס מוקדם יכול להוריד את נטל המס האפקטיבי בתנאים מסוימים. 

המיסוי בגרמניה

• מס חברות - 15%.

• מס סולידריות - 5.5% ממס החברות.

• מס עסקים - 14% עד 17%.

• ניכוי מס במקור - בעיקרון 26%, אך נמוך יותר בהתאם לאמנה בין ישראל לגרמניה.
 

האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לגרמניה 

שיעור ניכוי מס במדינת המקור על דיבידנד הוא 5%, אם שיעור ההחזקה של מקבל הדיבידנד בחברה המשלמת את הדיבידנד הוא 10% ומעלה. בכל מקרה אחר שיעור ניכוי המס במקור מדיבידנד מוגבל ל-10% (שימו לב – שיעור הניכוי מס במקור באמנה הישנה משנת 1962 היה 25%).

להרחבה, ראו: 
אמנת מס בין ישראל לבין גרמניה, 2014
 
אמנת המס בין ישראל לגרמניה 


תכנון מס - מבני אחזקה שבהם לא אמור לחול ניכוי מס במקור

1. שותפות גרמנית

• על-פי הדין הגרמני, חלוקת רווחים משותפות אינה חייבת במס בגרמניה ולכן לא אמור לחול ניכוי מס במקור.

• בדרך זאת שיעור המס האפקטיבי אמור להיות נמוך מאשר השקעה באמצעות חברה בע"מ.

2. חברת אחזקות בקפריסין

• פטור מניכוי מס במקור גרמני בעת חלוקת דיבידנד מחברה תושבת גרמניה לחברה קפריסאית, בכפוף לעמידה בתנאים של דירקטיבת אם - בת של האיחוד האירופי.

• פטור השתתפות בקפריסין בגין הכנסות הדיבידנד שהתקבלו מגרמניה, בכפוף לעמידה בתנאים שונים.

• פטור מניכוי במקור בעת חלוקת דיבידנד לישראל, מכוח הדין הפנימי.

פעילות שבה לא אמור לחול "מס עסקים"

בתנאים מסוימים, מס עסקים לא יחול. בעיקרון, כאשר הפעילות בגרמניה אינה נחשבת לפעילות של "סחר או עסק", אלא נחשבת "השקעה פאסיווית", לא יחול ה-Trade Tax. 
 

להרחבה בעניין מיסוי חברת החזקות, ראו: מדריך למיסוי חברות אחזקה, כולל המלצות לתכנון מס.


ניתן לקבוע פגישה עם
 עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי, ובכל מקרה יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של האמנה. 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים