תכנון מס בינלאומי באמצעות שימוש באמנות המס

 
ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
אפריל 2009
 
תכנון מס נפוץ במיסוי הבינלאומי נעשה באמצעות שימוש באמנות מס, תוך ניצול שיעורי מס נמוכים הקבועים באמנות. היחידה למיסוי בינלאומי ברשות המיסים מתייחסת בחשדנות לתכנון המס הזה ומכנה אותו "ברירת אמנות". אמנות המס אמנם מנסות להתמודד עם תכנוני מס אלו בדרכים שונות, אך מידת הצלחתן מוטלת בספק.
 
תכנוני מס
להלן מספר דוגמאות לתכנוני מס בשילוב עם אמנות מס:
 
1 - תכנון מס בשילוב עם אמנת המס בין ישראל לאוסטריה
 
2 - תכנון מס בשילוב עם אמנת המס בין ישראל לדנמרק
 
3 - תכנון מס בשילוב עם אמנת המס בין ישראל לסיגפור
 
4 - תכנון מס בשילוב עם אמנת המס בין ישראל לשוודיה
 
5 - תכנון מס בשילוב עם אמנת המס בין ישראל לתאילנד
 
 
רשות המיסים
במסגרת ההתמודדות עם תכנוני מס בינלאומיים, פרסמה היחידה למיסוי בינלאומי במס הכנסה חוזר בנושא סיכול תכנוני מס המבוססים על אמנות מס.
 
החוזר מפרט מספר דרכים להתמודדות עם תכנוני מס כאמור. מדובר בחמש דרכים עיקריות:

(א) בחינת התושבות מבחינה עובדתית ומשפטית;

(ב) בחינת קיום התנאים הקבועים בסעיפי הגבלת הטבות הקבועים לעיתים באמנות כפל המס ואשר תכליתם להוות "שומרי סף" לצורך הגבלת הטבות מכוח האמנה למי שאינו ראוי לכך;

(ג) בחינת קיום תנאי הקבוע לעיתים באמנות כפל מס, כי תושב המדינה המתקשרת המקבל את ההכנסה הוא בעל הזכות שביושר לקבלה;

(ד) שימוש בעקרונות שנקבעו בדרכי הפרשנות של אמנות מס. בהתאם לאמנת וינה, יש לפרש אמנה בתום לב ולאור תכליתה ומטרתה. הקו המנחה בפירוש אמנות מס הוא שהם לא נועדו לשמש כאמצעי להתחמקות מתשלום מס על הכנסה;

(ה) החלת נורמות אנטי-תכנוניות שמקורן בדין הפנימי.
להרחבה בעניין זה, ראו: תקיפת תכנוני מס העושים שימוש באמנות מס באמצעות הדין הפנימי.
 
מומלץ לקבל ייעוץ משפטי-מיסויי לפני יישום תכנון מס המבוסס על שימוש בהוראות המצויות באמנות מס.
 
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה באמצעות המייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 
 
טואול - בניית אתרים