מיסוי השקעות בתאילנד

ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
כתיבה: אוגוסט 2010
עידכון:  ינואר 2013
 
מיסוי יחידים: המס על יחידים הוא פרוגרסיבי, ומדרגת המס העליונה היא 37%. בתנאים מסוימים, יחול שיעור מס אחיד של 15% למשך 4 שנים.

מס חברות: שיעור מס החברות הוא 20% החל משנת 2013 (קיים גם שיעורי מס נמוכים יותר לחברות קטנות ובינוניות). חברה נחשבת כתושבת תאילנד לענייני מס, אם התאגדה בתאילנד. חברה כאמור חייבת במסים רק על הכנסות אשר צמחו בתאילנד. (שיטת מיסוי טריטוריאלית).

מס רווחי הון: מס רווחי הון נחשב, בדרך כלל, כחלק מההכנסה החייבת, וממוסה בשיעור המס הרלוונטי.

מס ערך מוסף: שיעור מס ערך מוסף הוא 7%.

ניכוי מס במקור על דיבידנד: דיבידנדים המשולמים לחברה זרה כפופים בעיקרון לניכוי מס במקור בשיעור של 10%.

הטבות מס: בתאילנד, קיימת מערכת ענפה של הטבות מס לחברות וליחידים.

אמנות למניעת כפל מס: תאילנד חתומה על כ-52 אמנות למניעת כפל מס. אמנת מס בין ישראל לתאילנד נחתמה בשנת 1996. שיעור הניכוי מס במקור ביחס לדיבידנד הוא 10%- כאשר המקבל מחזיק ב- 25% מהון החברה המחלקת, ו- 15% בשאר המצבים.

תכנון מס למשקיעים מישראל: אחת ההוראות המעניינות באמנת המס עם תאילנד מכונה "חסך מס" (tax sparing). הוראה זאת מהוה חריג לשיטת הזיכוי, ולפיו מדינת המושב תאפשר זיכוי ממס גם במקרה שבמדינת המקור הוענקה הטבת מס או אפילו פטור ממס. במילים אחרות, מדינת המושב מעניקה זיכוי כנגד המס הרעיוני שעשוי היה להשתלם במדינת המקור, אילולא ניתנו ההטבות. הוראת חסך המס באמנה עם תאילנד מנוסחת באופן רחב מאוד, והיא כוללת את כל פריטי ההכנסה.

המשמעות היא כי בתנאים מסוימים, חברה ישראלית יכולה להחזיק בחברה תאילנדית ולהפיק ממנה רווחים אשר יהיו פטורים ממס גם בתאילנד וגם בישראל.
 
ביחס לשינויים במשטר המס בתאילנד, ראו :
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים