עדכוני מיסוי בינלאומי - אוקטובר 2011
 
תאילנד, קפריסין

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוקטובר 2011

 
תאילנד

בתאילנד הוגשה הצעה חדשה לשינוי חקיקת המס. במסגרת השינויים הצפויים, בתחילה יופחת שיעור מס החברות מ-30% ל-23%, ובשלב הבא שיעור מס החברות יופחת ל -20% בשנת 2013. הרשויות בתאילנד הסבירו כי אמנם בעקבות הפחתת המסים, הכנסות המדינה ייפגעו בטווח הקצר, אולם ההכנסות יגדלו בטווח הארוך לאור הגידול בהשקעות הצפויות לאור משטר המס האטרקטיבי.

ראו גם: מיסוי השקעות בתאילנד.

 
קפריסין
 
שינויים ביחס למיסוי ריבית - במסגרת תיקוני חקיקת המס בקפריסין נקבע כי חברה תושבת קפריסין אשר נבעו לה הכנסות ריבית שאינן נחשבות כהכנסות אינטגראליות לפעילותה תהיה חייבת במס מיוחד המכונה - Special Defense Contribution Tax, או "מס הגנה", ללא אפשרות לניכוי הוצאות שוטפות שהוציאה החברה בייצור הכנסתה.

במסגרת התיקון נקבע כי המס בגין הכנסות ריבית יעלה משיעור של 10% לשיעור של 15% אלא אם מדובר בחברות אחזקה מימון והשקעה שאז הכנסות הריבית בידיהן נחשבות כהכנסות אינטגראליות לפעילותן. במקרה כזה, הן יחויבו בשיעור מס של 10% כולל אפשרות לניכוי הוצאות שוטפות שהוציאה החברה בייצור הכנסתה החייבת.

אין שינוי בחוק ביחס לתשלומי ריבית מחברה מקומית לתושבי חוץ, שבמקרה זה פטורים מחובת ניכוי מס במקור. יצוין גם כי במקרים מסוימים יחול המס המיוחד גם על הכנסות מדיבידנד של חברה תושבת קפריסין.
 
שינויים ביחס למיסוי ריבית ודיבידנד - מס הגנה בשיעור של 15% הוטל על דיבידנד שמקבלת חברה תושבת קפריסין מחברה זרה מוחזקת בתנאים מסוימים. בעקבות תיקוני חקיקת המס בקפריסין, שיעור המס במקרה זה יעמוד על 17%.
 
ביחס למערכת המס בקפריסין ראו: קפריסין: תכנון מס למשקיעים מישראל. 

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים