קפריסין: תכנון מס למשקיעים מישראל

מס חברות|אמנת מס|חברת אחזקות 

ד"ר אבי נוב, עו"ד

כתיבה:  אפריל 2011
עידכון:  אפריל 2015

קפריסין היא יעד אטרקטיבי להקמת חברות מקומיות לצורך פעילות בינלאומית הן מבחינה עסקית והן מבחינת יתרונות מערכת המס שם. היתרונות של קפריסין הם רבים: היא חברה באיחוד האירופאי, משטר המס שלה נוח, כמפורט להלן, והיא חתומה על אמנות רבות למניעת כפל מס באופן המפחית משמעותית את ניכויי המס במקור על דיבידנדים, ריבית ותמלוגים המשולמים לחברה קפריסאית. 

להרחבה בעניין המיסוי בקפריסין, ראו: מערכת המס בקפריסין
להרחבה בנושא אמנות מס, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס).

משטר המס בקפריסין בקליפת אגוז

  • מס חברות בשיעור של 12.5%, מהנמוכים ביותר באיחוד האירופי ובעולם כולו;
  • דיבידנדים המועברים מחברות בנות לחברת האם הקפריסאית הינם פטורים ממס בקפריסין (בכפוף לסייגים מסוימים). ראו על כך להלן ביחס לחברת החזקות;
  • רווח הון ממכירת מניות בעיקרון פטור ממס (למעט רווח הנובע ממכירת מניות חברה בעלת נדל"ן בקפריסין) ראו על כך להלן ביחס לחברת החזקות;
  • תשלום דיבידנד לבעלי מניות שהינם תושבים זרים אינו כפוף לניכוי מס במקור בקפריסין;
  • חברות קפריסאיות נהנות מאמנות למניעת כפל מס עליהן חתומה קפריסין;
  • בקפריסין אין כללי "מימון דק". ראו להלן ביחס לחברת מימון;
  • מיעוט הוראות אנטי-תכנוניות בחוקי המס;
  • רשות מיסים יעילה ונוחה למשקיעים;
  • חברות קפריסאיות נהנות מהקלות מס הקבועות בדירקטיבות של האיחוד, כגון פטור מניכוי במקור בעת תשלום דיבידנדים בין חברות המאוגדות במדינות האיחוד.

חברת החזקות - תכנון המס

משקיעים ישראליים המבקשים להשקיע, לדוגמא, בנדל"ן באירופה, יכולים לעשות שימוש בחברת אחזקה תושבת קפריסין וליהנות ממשטר מס מיוחד. שימוש בחברה תושבת קפריסין כחברת החזקות של חברות באירופה, יכולה לאפשר ניוד כספים בתוך חברות הקבוצה ללא חבות נוספת במס, וכן משיכת הכספים לישראל ללא חבות בניכוי מס במקור בקפריסין. יתרון המס מהשקעה באמצעות חברה קפריסאית נובע משילוב של מערכת המיסוי הקפריסאית - בעיקר משטר מיוחד של פטור השתתפות (Participation Exemption) - עם הדירקטיבות האירופאיות. 
להרחבה בעניין מיסוי חברת החזקות, ראו: מדריך למיסוי חברות אחזקה, כולל המלצות לתכנון מס

חברת מימון

קפריסין יכולה גם להוות יעד לחברות מימון. כך, חברה קפריסאית הפועלת כחברת מימון תהיה חייבת במס בשיעור של 10% רק על המרווח הנותר בקפריסין, היינו, הכנסות ריבית בניכוי הוצאות ריבית, כולל זיכוי על מס זר ששולם.

השקעות ברוסיה דרך קפריסין

לאחרונה נחתם פרוטוקול לאמנת המס בין רוסיה לבין קפריסין המאפשר חשיפת מידע בין המדינות לצורכי מס. העברת המידע עשויה להשפיע על חברות קפריסאיות המשקיעות ברוסיה, אשר עד כה נהנו מהגנה מוגברת של סודיות ופרטיות. מדובר גם בחברות ישראליות שלהן חברות החזקה קפריסאיות עם פעילות עסקית או נדל"ן ברוסיה. בכל מקרה, העברת המידע לא תהיה אוטומטית, וכל מקרה יידון לגופו.

להרחבה בנושא מיסוי השקעות ברוסיה, ראו: תכנון מס להשקעות ברוסיה

דיבידנד המתקבל בישראל

דיבידנד המתקבל על ידי חברה בישראל מחברה קפריסאית, חייב במס בישראל בהתאם לשיעור המס החל. אולם, עם החברה הישראלית מחזיקה לפחות ב-25% בחברה הקפריסאית, והחברה הקפריסאית מחזיקה ב-50% או יותר בחברת בת של הקפריסאית, הרי שהחברה הישראלית תוכל לבחור ליהנות ממנגנון הזיכוי העקיף.


ניתן לקבוע פגישה עם
 עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 
 
logo בניית אתרים