מערכת המס בקפריסין

חברה|פטור ממס|דיבידנד|מס חברות

ד"ר אבי נוב, עו"ד

מאי 2015

מערכת המס בקפריסין אמנם עברה טלטלה לפני כשנתיים, אך היא עדיין נחשבת כאטרקטיבית ביותר באיחוד האירופי ומבחינות רבות בעולם כולו. קפריסין היא יעד נחשק להקמת חברות מקומיות לצורך פעילות בינלאומית, הן מבחינה עסקית וכמובן מבחינת יתרונות מערכת המס שלה. מערכת המס בקפריסין מאופיינת בשיעורי מס נמוכים יחסית וביתרונות מיסוי רבים אחרים כמפורט להלן.

ראו גם:

קפריסין: תכנון מס למשקיעים מישראל

מערכת המס בקפריסין עומדת בפני שינוי

מערכת המס בקפריסין – חברות

להלן סקירה תמציתית של מערכת המס בקפריסין ביחס לחברות תוך התייחסות מיוחדת לפטורים שונים ממס וכן הקלות מס נדיבות הניתנות לחברות קפריסאיות:

 • מס חברות: מס חברות בשיעור של 12.5% מוטל על חברות שהן מוגדרות כ"תושב קפריסין" לצרכי מס (ראו להלן מי תיחשב כחברה תושבת קפריסין), ובהתאם למערכת המס בקפריסין בתנאים מסוימים יחול מיסוי גם על הכנסות של חברות זרות המופקות במדינה;
 • תושבות החברה: חברה תושבת קפריסין לענייני מס היא חברה שהשליטה והניהול עליה מופעלים מקפריסין. מכאן עולה כי חברה קפריסאית אשר השליטה והניהול עליה מופעלים ממדינה אחרת, נניח אוקראינה, הרי שהיא תהיה פטורה ממס בקפריסין, זאת בהנחה כי מקור ההכנסה של החברה הוא מחוץ לקפריסין;
 • הכנסות מקניין רוחני: בהתאם למערכת המס בקפריסין  80% מהכנסות מקניין רוחני (IP) יהיו פטורות ממס. המשמעות המעשית היא מיסוי אפקטיבי של 2% בלבד על הכנסות מתמלוגים. כמו כן, הוצאות פחת על השקעות בנכסי קניין רוחני יותרו לקיזוז בחלקים שווים במשך 5 שנים.
 • הכנסות ריבית: בהתאם למערכת המס בקפריסין, הכנסות ריבית של חברות קפריסאיות פטורות ממס בתנאים מסוימים;
 • הכנסות דיבידנד: בהתאם למערכת המס בקפריסין, הכנסות דיבידנד של חברות קפריסאיות פטורות ממס בתנאים מסוימים;
 • רווחי הון: בהתאם למערכת המס בקפריסין, רווחי הון של חברות קפריסאיות פטורות ממס בתנאים מסוימים (למעט רווח הנובע ממכירת מניות חברה בעלת נדל"ן בקפריסין);

מערכת המס בקפריסין – יחידים

יחידים תושבי קפריסין, או תושבי חוץ נהנים ממערכת מיסוי אטרקטיבית, מפטורים שונים ממס וכן הקלות מס נדיבות. להלן סקירה תמציתית של מערכת המס בקפריסין ביחס ליחידים:

 • מס על יחידים: בקפריסין מוטלים שיעורי מס פרוגרסיביים על היחיד (0%-35%). בהתאם למערכת המס בקפריסין, הכנסה של עד 19,500 יורו בשנה פטורה ממס;
 • הטבות מס ליחידים: קיימים פטורים ממס והטבות שונות ליחידים במערכת המס בקפריסין, לדוגמא פטור ממס ביחס לתשלומי פנסיה וביטוח חיים בתנאים מסוימים, פטור ממס על הכנסות מדיבידנד וריבית;
 • פטור מרווח הון: רווח הון ממכירת מניות בעיקרון פטור ממס בהתאם למערכת המס בקפריסין (למעט רווח הנובע ממכירת מניות חברה בעלת נדל"ן בקפריסין);
 • הכנסות דיבידנד: תשלום דיבידנד לבעלי מניות שהינם תושבים זרים אינו כפוף לניכוי מס במקור בקפריסין;
 • עידוד הגירה: בקפריסין יש תוכנית מיוחדת לעידוד הגירה של אזרחים זרים המעוניינים לעבור אליה ו/או להיחשב כאזרחי קפריסין. הפונים המתאימים יקבלו אישור תושבות ובתנאים מסוימים גם דרכון קפריסאי. הדרישות הבסיסיות: המבקש הוא ללא עבר פלילי (יש להביא הוכחות ממדינת התושבות), רכישה של נכסים מקומיים בקפריסין בסכום שנקבע, הפקדת פיקדון בבנק קפריסאי לתקופה של 5 שנים. (ניתן להשתמש בפיקדון כבטחון להלוואה).

יתרונות נוספים של מערכת המס בקפריסין

להלן סקירה של יתרונות נוספים הקיימים במערכת המס בקפריסין ואשר הופכים אותה למדינה האטרקטיבית ביותר באיחוד האירופי ובעולם כולו מבחינת המיסוי:

 • חברות שהן תושבות קפריסין נהנות מאמנות למניעת כפל מס הרבות (כ-50 אמנות) עליהן חתומה קפריסין. נציין בהקשר זה, כי קפריסין מנהלת מגעים ומו"מ עם עוד 40 מדינות לצורך חתימה על אמנות מס נוספות;
 • במערכת המס בקפריסין לא קיימים כללי "מימון דק" המתייחסים למניעת תכנוני מס שונים ביחס להלוואות של החברה. קפריסין יכולה להוות יעד לחברות מימון. כך, חברה קפריסאית הפועלת כחברת מימון תהיה חייבת במס בשיעור של 10% רק על המרווח הנותר בקפריסין, היינו, הכנסות ריבית בניכוי הוצאות ריבית, כולל זיכוי על מס זר ששולם.
 • במערכת המס בקפריסין אין הרבה הוראות אנטי-תכנוניות, והאכיפה דלה;
 • רשות מיסים בקפריסין יעילה ונוחה למשקיעים;
 • חברות תושבות קפריסין יכולות ליהנות מהקלות מס הקבועות בדירקטיבות של האיחוד, כגון פטור מניכוי במקור בעת תשלום דיבידנדים בין חברות המאוגדות במדינות האיחוד. 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד 

 

 

טואול - בניית אתרים