אמנת מס חדשה בין ישראל לאוסטריה
 
ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
אוגוסט 2010
 
 
ביום 8.7.2010 נחתמה אמנה חדשה למניעת כפל מס בין ישראל ואוסטריה. האמנה החדשה תחליף את האמנה הקודמת משנת 1970 והיא צפויה להיכנס לתוקף לאחר סיום הליכי אשרורה בשתי המדינות. האמנה מבוססת על אמנת המודל של ה-OECD. להלן חלק מההוראות המרכזיות באמנה:

דיבידנדים

האמנה החדשה קובעת ניכוי מס במקור על דיבידנדים בשיעור של 10%, ופטור ממס יינתן במדינת המקור אם מקבלת הדיבידנדים היא חברה שהחזיקה במישרין 10% ומעלה בהון החברה המשלמת את הדיבידנדים.
 

מניעת תכנון מס ("שומר מסך")

באמנת המס הקודמת משנת 1970, שיעור המס במדינת המקור עמד על-25%. שיעור זה, המקביל לשיעור המס על דיבידנד (לבעל שליטה) אפשר למעשה תכנון מס (המכונה "שומר מסך") אשר נטרל את תחולת כללי החנ"ז הישראליים, כאמור בסעיף 75ב לפקודת מס הכנסה.
 
להרחבה בנושא כללי החנ"ז הישראליים, ראו: מדריך להוראות חנ"ז וחמי"ז כולל המלצות לתכנון מס.

מצד אחד, סעיף 75ב מטיל מס על דיבידנדים רעיוניים של בעל שליטה בחנ"ז, שיש לה רווחים שלא שולמו, ומצד שני סעיף 75ב(ג)(1) מאפשר זיכוי רעיוני בגובה המס הזר שהיה משולם אילו חולקו הרווחים שלא שולמו כדיבידנד.

המס הזר שאילו היה משולם, חל גם על מס המנוכה במקור באמנה ולכן, מתן זיכוי רעיוני בגין מס של 25% על דיבידנדים באוסטריה איפשר לחברות זרות אוסטריות לצאת מתחולת הוראות החנ"ז בישראל. לאור ההוראות החדשות בנושא ניכוי מס במקור מדיבידנד, באמנת המס החדשה בין ישראל לאוסטריה, הרי שלא ניתן יהיה להשתמש בתכנון מס המכונה שומר מסך כאשר מדובר בחברה אוסטרית.
 
 
ריבית
 
האמנה החדשה קובעת שיעור מס מקסימלי של 5% במדינת המקור (לעומת 15% באמנה הקודמת) ופטור ממס במקרים שונים.
 

תמלוגים

האמנה החדשה מעניקה פטור ממס במדינת המקור (לעומת 10% באמנה הקודמת).
 

רווח הון ממכירת מניות בחברה שרוב ערכה ממקרקעין

האמנה החדשה מעניקה זכות מיסוי למדינת המקור במכירת מניות בחברה שרוב ערכה נובע ממקרקעין. הוראה זו לא הופיעה באמנה הקודמת.
 

מס יציאה

האמנה החדשה קובעת, כי מדינת התושבות החדשה לא תמסה את רווח ההון שנצבר עד למועד שינוי התושבות.  

להרחבה בנושא מס יציאה, ראו: מדריך לענייני מס יציאה.

 

נאמנויות

הקלות המס שבאמנה החדשה חלות על נאמנויות, שהוכנסו להגדרת "אדם" שבאמנה.
 
 
 
ביטול הוראת חסך מס
 
האמנה הקודמת כללה הוראת חסך מס חד-צדדית לטובת ישראל. הוראה זו בוטלה באמנה החדשה.
 
 
 
כללי
 
מומלץ למשקיעים ישראלים שמחזיקים במבני אחזקה אוסטרים לפנות לקבלת ייעוץ לאור האמור.
 
ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה  

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
 
 
 
טואול - בניית אתרים