מקלט המס בדנמרק

אמנת מס|חברת אחזקות|תכנון מס

ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
כתיבה: אוגוסט 2010
עידכון: ינואר 2012
 
 
אם אתם משקיעים באירופה כדאי לכם לשקול להקים חברת אחזקות בדנמרק, פעולה פשוטה יחסית אשר תניב לכם חסכון במס. דנמרק, מסיבות שאפרט להלן, היא אחת המדינות האטרקטיביות ביותר למשקיעים ישראליים בעלי פעילות במדינות שונות באירופה.

ההקלה במיסים למשקיעים מישראל נובעת מתכנון מס בינלאומי המשלב בין הוראות המס בדנמרק, חקיקה אירופאית, יחד עם הוראות באמנה למניעת כפל מס חדשה שנחתמה לאחרונה בין ישראל לדנמרק.

בנוסף להקלות המס, דנמרק מתאימה מאוד לקידום יזמות ועסקים. בדירוג שערך המגזין פורבס לאחרונה, דנמרק דורגה במקום ה-1 מתוך 127 המדינות שהכי טוב לעשות בהן עסקים.

הקלות המס בדנמרק

אם הקמתם חברה בדנמרק, הרי שאתם צפויים לשלם מס חברות בדנמרק בשיעור של 25%. אולם, אם הקמתם "חברת אחזקות" בדנמרק, המחזיקה בחברות-בנות במדינות שונות באיחוד האירופי, הרי שבתנאים מסוימים, אתם תהיו פטורים ממס על הכנסות החברה מדיבידנד ורווחי הון.

הפטור ממס תלוי בהתקיימות מספר תנאים, ובעיקר שחברת האחזקות תחזיק שיעור מינימאלי במניות של חברות-הבנות (10%-15%), וכן שהאחזקה תהיה לתקופה מינימאלית של 12 חודשים.

בהתאם לחקיקה אירופאית, קיים גם פטור מ"ניכוי מס במקור" ביחס לדיבידנדים המועברים לחברת האחזקה בדנמרק. כך יוצא, שהדיבידנדים זוכים ל"כפל פטור ממס". ההכנסות מדיבידנד אינם מתחייבים במס במדינות המושב של החברות-הבנות, ואינם מתחייבים במס בדנמרק.

אמנת המס החדשה בין ישראל לדנמרק

אמנה חדשה למניעת כפל מס נחתמה לאחרונה בין ישראל ודנמרק. האמנה החדשה מחליפה אמנה מיושנת מאוד משנת 1966.
שימו לב - האמנה החדשה נכנסה לתוקף בתחילת שנת 2012. להרחבה, ראו: אמנת מס ישראל דנמרק. וכן: נוסח אמנת המס בין ישראל לדנמרק.

אחת ההוראות המעניינות באמנה החדשה והאטרקטיבית למשקיעים מישראל, היא ביחס למיסוי דיבידנדים. בהתאם לאמנה החדשה, יחול פטור מניכוי מס במקור, אם מקבלת הדיבידנדים היא חברה שהחזיקה 10% ומעלה במניות החברה המשלמת את הדיבידנדים, והחזקה זו היתה בתקופה רצופה של שנה ומעלה. המשמעות היא שאם הקמתם חברת אחזקות בדנמרק, הרי שבתנאים שנזכרו, לא יחול ניכוי מס במקור מהדיבידנדים המועברים לישראל.

כך יוצא, ששילוב הוראות אמנת המס החדשה עם הדין הפנימי בדנמרק, מאפשר הזרמת דיבידנדים מחברות שונות באיחוד האירופי, דרך דנמרק ועד ישראל, מבלי שישולם מס באירופה.

סוכריית מס נוספת

אם הקמתם חברת אחזקות בדנמרק, ואתם מחזיקים בה באמצעות חברת ישראלית, ניתן יהיה לעשות שימוש במנגנון הנקרא "זיכוי עקיף". הכוונה היא שתשלמו מס חברות בישראל בשיעור של 25% החל מינואר 2010, ותקבלו זיכוי על סך המסים ששולמו מחוץ לישראל.

מבחינה פרקטית, אם חברת האחזקות מדנמרק מחזיקה בחברות זרות באיחוד האירופי הכפופות לשעורי מס בגובה של 25% ומעלה, הרי שבנוסף לפטורים שנזכרו לעיל, תהיו פטורים גם מתשלום מס בישראל.

כמו בכל תכנון מס בינלאומי, יש להיזהר מאוד בהקמת מבנה האחזקות, שכן תכנון לקוי עשוי לחשוף את המשקיעים למיסוי ישראלי ואף לכפל מס. לפיכך, מומלץ לגבות את התכנון בחוות דעת משפטית-מיסויית המאשרת את פרטי התכנון.
 
 
להרחבה בעניין מיסוי חברות אחזקה, ראו: מדריך למיסוי חברות אחזקה, כולל המלצות לתכנון מס 

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

logo בניית אתרים