תקציר אמנת מס ישראל דנמרק

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2012

מבוא

האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לדנמרק אושררה והיא בתוקף מיום 1 בינואר 2012. השם הרשמי של האמנה הוא "אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת ממלכת דנמרק בדבר מניעת כפל מס ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה".

אמנת המס ישראל דנמרק היא צעד מהותי במסגרת יוזמת משרד האוצר לתיקון אמנות ישנות עם מדינות ה-OECD במטרה ליצור תשתית נוחה לפעילות סחר, שירותים והשקעות הדדיות. להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס).

במסגרת אמנת המס ישראל דנמרק, המבוססת על מודל ה- OECD, נקבע פטור ממס לתושבי חוץ על רווח הון ותמלוגים. ביחס להכנסות מדיבידנד, נקבע מיסוי של 10% במדינת המקור ופטור ממס לקרנות פנסיה ולחברה המחזיקה 10% ומעלה בחברה המשלמת. ביחס להכנסות ריבית, נקבע באמנה מיסוי של 5% במדינת המקור ופטור ממס לקרנות פנסיה ולריבית על אג"ח קונצרניות נסחרות.

אמנת המס ישראל דנמרק נכנסה לתוקף בעקבות חתימת שר האוצר שטייניץ על צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (דנמרק), התשע"ב-2011. הצו פורסם בקובץ התקנות 7072 התשע"ב, עמ' 528.

סיוע בגביית מיסים

אחד החידושים המעניינים באמנת המס ישראל דנמרק הוא סעיף סיוע בגביית מיסים. מדובר ללא ספק בסעיף חדשני מאוד ביחס לאמנות המס האחרות של ישראל. בהתאם לסעיף 25 לאמנת המס, הצדדים המתקשרים יעניקו זה לזה סיוע בגביית תביעות הכנסה.

המונח "תביעת הכנסה" באמנת המס ישראל דנמרק מתייחס בעיקרון לסכום המגיע ביחס למסים מכל סוג ותיאור המוטלים מטעם המדינות המתקשרות או מטעם יחידות משנה מדיניות או רשויות מקומיות שלהן, כולל ריבית, קנסות מינהליים והוצאות גבייה או שמירה המתייחסות לסכום האמור.

שימו לב – בהתאם להוראות אמנת המס ישראל דנמרק סעיף 25 יכנס לתוקף רק בתאריך שבו תיכנס לתוקף אמנה בין ישראל לבין מדינה שלישית הכוללת סעיף דומה ולכן הסעיף אינו בתוקף כיום על אף כניסתה של האמנה החדשה לתוקף.
 
מס יציאה

בהתאם לאמנת המס החדשה בין ישראל לדנמרק תושב ישראל העובר לדנמרק ואשר התחייב במס יציאה בישראל על רווח הון במועד שינוי התושבות (ממכירה רעיונית), הרי שבמכירה עתידית של נכס ההון כאמור דנמרק לא תחייב במס את רווח ההון הנצבר עד למועד שינוי התושבות (step up).

שימו לב - בנוסח אמנת המס ישראל דנמרק קיימת טעות סופר לפיה המדינה השנייה תחייב במס את רווח ההון כאמור, אלא שבנוסח האמנה המחייב באנגלית וגם במסמך שפורסם על ידי מנהל הכנסות המדינה הסעיף האמור קובע כי הרווחים לא ימוסו עד למועד שינוי התושבות.

אישור תושבות

בהתאם לסעיף 3 לפרוטוקול אמנת המס ישראל דנמרק הקלה הניתנת לתושב מדינה מתקשרת תהיה מותנית בהשגת אישור תושבות שהופק ונחתם ע"י רשויות המס של המדינה המתקשרת הראשונה. יש כאן החמרה ניכרת ביחס לאמנות מס אחרות.

ריבית

אמנת המס ישראל דנמרק החדשה מאפשרת לתושב מדינה מתקשרת להתחייב במס על ההכנסות שהפיק במדינה האחרת כאילו ריבית זו הייתה הכנסה מרווחי עסקים גם בהעדר מוסד קבע. כמו באמנת המס עם ארצות הברית, גם כאן המטרה היא לאפשר לנישום להתחייב במס על הכנסות הנטו בניכוי ההוצאות.

נאמנויות

אמנת המס ישראל דנמרק כוללת חידוש מעניין בנושא נאמנויות. בדומה לאמנות חדשות של ישראל שנחתמו בשנים האחרונות, כמו באמנות המס של בריטניה ובלגיה, הוראות האמנה חלות גם על נאמנויות.

בסעיף ההגדרות באמנת המס ישראל דנמרק (סעיף 3) נקבע כי המונח "אדם" באמנה כולל יחיד, חברה, נאמנות וכל חבר בני אדם אחר.

להרחבה בנושא מיסוי נאמנויות, ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנון מס.
 

 

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים