תכנון מס שוודי

הקמת חברה|דיבידנד|תושב חוזר|עולה חדש 

ד"ר אבי נוב

כתיבה: 29 באוקטובר 2010
עדכון:   7 באפריל 2014

תושבים חוזרים ועולים חדשים המגיעים לישראל זכאים להקלות מס מדהימות בעיקר לגבי ההשקעות שלהם מחוץ לישראל, ואולם ביחס להשקעות בישראל עליהם לנקוט בפעולות מסוימות על מנת ליהנות מהטבות מס. להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך לתכנון מס.

במאמר זה אתאר תכנון מס ייחודי, תוך שימוש באמנה למניעת כפל מס בין ישראל לשוודיה, המאפשרת קבלת הטבות מס על השקעות בישראל.

הכנסות מדיבידנד

הזכאות להקלות מס של תושבים חוזרים ותיקים וכן עולים חדשים היא בעיקר ביחס להשקעות שלהם מחוץ לישראל. כך לדוגמא, ההכנסות שלהם מדיבידנדים מחברות זרות שנצמחו להם מחוץ לישראל פטורות ממס ישראלי.

מאידך, ביחס להשקעות בישראל, הם בעיקרון חייבים במס. כך, אם תושבים חוזרים ועולים חדשים מקבלים הכנסות דיבידנד מחברה ישראלית, הם חייבים במס ישראלי מלא (בין 25% ל-32%). מה יעשה בכל זאת תושב חוזר או עולה חדש המעוניין למשוך דיבידנד מחברה ישראלית בפטור ממס?

מקימים חברה בשוודיה

תכנון המס הייחודי נעשה בשלבים: בשלב הראשון התושב החוזר הותיק או העולה החדש מקימים חברת אחזקות בשוודיה. בשלב השני, חברת האחזקות השבדית הופכת להיות בעלת המניות בחברה הישראלית.

כעת נבחן את השלכות המס של מבנה האחזקות הזה בשתי המדינות. אם התושב החוזר הותיק או העולה החדש מחזיקים בחברה הישראלית שלהם באמצעות חברה תושבת שוודיה, הרי שהדיבידנד המחולק מהחברה הישראלית אמור להיות פטור ממס בישראל.

הפטור ממס ישראלי אינו נובע מהדין הפנימי, אלא מהוראה ייחודית הקיימת באמנה למניעת כפל מס בין ישראל לשוודיה. אותה הוראת מס ייחודית, אשר אינה קיימת באמנות מס אחרות של ישראל, קובעת פטור מניכוי מס במקור בעת העברת דיבידנד מישראל לשוודיה.

כפל פטור ממס

מבנה האחזקות כאמור, גורם לכך שהכנסת הדיבידנד תהיה פטורה ממס בישראל. כעת עלינו לבחון את השלכות המס של חלוקת הדיבידנד בשוודיה. השאלה היא, האם הכנסת הדיבידנד בידי החברה השוודית פטורה או חייבת ממס בשוודיה?

בהתאם לדיני המס בשוודיה, הכנסת הדיבידנד בידי החברה השוודית אמורה להיות פטורה ממס שם. הפטור ממס בשוודיה נובע מחקיקת "פטור השתתפות", הקובעת פטור ממס לחברת אחזקה מהכנסותיה הנובעות מרווחי הון ודיבידנדים.
 
להרחבה בעניין מיסוי חברות אחזקה, ראו: מדריך למיסוי חברות אחזקה, כולל המלצות לתכנון מס.

כך יוצא, שהכנסת הדיבידנד פטורה ממס בישראל (לאור אמנת המס) וגם בשוודיה (לאור הדין הפנימי שם). מדובר בסיטואציה של "כפל פטור ממס".

משיכת הכסף לישראל

תושב חוזר או עולה חדש אשר עשו שימוש בחברת אחזקות שוודית כמתואר לעיל, אמורים למשוך את הדיבידנד לישראל בפטור ממס. מאידך, אם הם ימשכו דיבידנד ישירות מהחברה הישראלית הם ישלמו מס מלא בישראל (בין 25% ל-32%).

הבעיה המרכזית עם אסטרטגיית המס השוודית הוא שרשות המסים בישראל עשויה לתקוף את תכנון המס. הפתרון לבעיה זאת הוא באמצעות חוות דעת משפטית-מיסויית התומכת בתכנון המס. עיקרי הטיעונים יהיו כדלקמן:

  • בהתאם לכללים לקביעת מקור ההכנסה בישראל והמקובלים במדינות ה-OECD ("כללי מקור"), מקור הפקת הדיבידנד בדוגמא שלנו הוא בשוודיה, ורק שוודיה רשאית להטיל מס על הכנסה זאת.
  • עקרון עליונות האמנה המקובל בדין הישראלי גובר על חקיקת המס, ולפיכך אין מקום לטעון כי מדינת ישראל רשאית לגבות מס על הכנסות הדיבידנד מכוח הדין הפנימי.‏

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

טואול - בניית אתרים