מדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים  

תכנון מס|הקלות מס|תיקון 168|פטור ממס

מטרת המדריך לסייע לתושבים חוזרים ועולים חדשים לנצל בדרך הטובה ביותר את הטבות המס שנקבעו בתיקון 168 לפקודת מס הכנסה. המאמרים במדריך הטבות המס, סוקרים תכנוני מס שונים, אך הם אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני יישום תכנון מס המפורט כאן, והאמור כאן איננו בשום פנים ואופן תחליף להיוועצות כזאת.

הטבות מס לתושבים חוזרים - תיקון 168: הטבות מס לתושב חוזר ועולה חדש
סיכום הקלות המס לתושבים חוזרים ועולים חדשים: פירוט הטבות המס לתושב חוזר ועולה חדש 
הוראות פקודת מס הכנסה: הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים
תחילה, תחולה והוראת שעה לעניין תיקון 168
תושב חוזר ועולה חדש - הטבות מס: הדין לפני תיקון 168 לפקודה
טבלת השוואה: הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים
הטבות מס לתושבים חוזרים: ראו הוזהרתם: טיוטת חוזר של רשות המיסים בנושא מועד התושבות (תושב חוזר ועולה חדש)
פטור ממס על ריבית בפיקדון במט"ח: תושב חוזר ועולה חדש
פרשנות רשות המיסים וחלטות מיסוי בהסכם: תושב חוזר ועולה חדש
פטורים לקצבאות של עולים חדשים ותושבים חוזרים
פטור מחובת דיווח על נאמנות: תושב חוזר ועולה חדש
מיסוי אזרחי ארצות הברית הגרים בישראל: היבטי מס בארצות הברית, לרבות השלכות מס לתושב חוזר ועולה חדש
תכנון מס שוודי: תכנון מס למשיכת דיבידנד מחברה ישראלית, לתושב חוזר ועולה חדש
תכנון מס - חנ"ז, חמי"ז: אחזקה על ידי תושב חוזר ותיק או עולה חדש
השינוי בהגדרת "תושב חוזר" ו"תושב חוץ": בעקבות תיקון 168 לפקודה 
נקודות זיכוי לתושב חוזר: תיקון סעיף 35 לפקודת מס הכנסה
בנק ישראל מכה בתושבים החוזרים: הוראה של בנק ישראל משפיעה לרעה על תכנוני מס (תושב חוזר ועולה חדש)
פטור ממס על הכנסה מתמלוגים בידי עולה חדש או תושב חוזר: בעקבות חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012
תושב חוזר או עולה חדש המחזיק בחברה זרה: האם חלה חובת דיווח לרשות המסים על אחזקה בחברה הזרה?
הקלות במס לעולים חדשים ותושבים חוזרים – חוזר 2002 
תכנון מס לתושב חוזר ותיק העובד בישראל
מיסוי תושב חוץ המעניק שירות בישראל (תכנון מס לתושב חוזר ותיק או עולה חדש)
ניתוק תושבות והשלכות מיסוי בינלאומי
מס רווחי הון בארצות הברית לתושב חוזר ותיק
פיליפ מנדלקר נגד פקיד שומה תל אביב פסק דין לעניין "תושב ישראל לראשונה"
חיוב רטרואקטיבי לעולים ותושבים חוזרים ותיקים
פטור ממס על דיבידנד מחברה ישראלית

שימו לב לשינויי החקיקה בנושא הטבות המס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

להרחבה בעניין זה, ראו בין היתר, את המאמרים הבאים: 

ביטול הפטור מדיווח לעולים ולתושבים חוזרים ותיקים
פרק המסים בטיוטת חוק ההסדרים, 2016

תושבים חוזרים ועולים יצטרכו לדווח על נכסים והכנסות בחו"ל, דה מרקר 18 באוגוסט, 2015

תושב חוזר או עולה חדש? חלון הזדמנויות נפתח

שינוי בהטבות המס לעולים יעודד ירידה
השינויים הצפויים במיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים 
ביטול הפטור מדיווח לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים

למאמרים בנושא זה של ד"ר אבי נוב אשר פורסמו ב"גלובס", ראו:
מקלט המס של התושבים החוזרים
מקלט המס של ארנון מילצ'ן

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

logo בניית אתרים