תושב חוזר או עולה חדש? חלון הזדמנויות נפתח
 

הטבות מס|דיווח|הכנסות|פטור 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

כתיבה: יוני 2013 
עדכון:  ספטמבר 2013

בחוק ההסדרים החדש מסתתרת הצעה דרמאטית אשר עשויה להשפיע לרעה על העלייה של יהודים לישראל וגם על החזרה של ישראלים ששהו בחו"ל תקופות ארוכות. חוק ההסדרים מציע לבטל את הפטור מדיווח על הכנסות ונכסים מחוץ לישראל ביחס לעולים חדשים וגם ביחס לתושבים חוזרים ותיקים. למרות האמור, חלון הזדמנויות מיוחד עשוי להיפתח עבור יהודים שיעלו בתקופה הקרובה וישראלים שיחזרו, כמפורט להלן. הצעה זאת הוסרה מהצעת חוק ההסדרים והיא תעלה לדיון כהצעת חוק נפרדת.
להרחבה בעניין זה, ראו: ביטול הפטור מדיווח על הכנסות והון

בהתאם לנתוני רשות המסים, לפני החקיקה היו 4,000 עולים בשנה לארץ, ואחרי החקיקה כל שנה בממוצע הגיעו 12 אלף עולים חדשים, וכל שנה היה גידול של 8,000 תושבים חוזרים למדינה בממוצע. ההערכות הן כי במהלך השנים האחרונות חזרו 32 אלף תושבים חוזרים לארץ. הגידול בעלייה של יהודים ובחזרה של הישראלים הושפע ללא ספק ממתן הטבות המס, וקיים חשש ממשי כי השינויים בחקיקה, כמפורט להלן, ישפיעו לרעה על העלייה והחזרה לישראל.

הטבות המס כיום

כידוע, עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים זכאים להטבות מס מיוחדות בהתאם לפקודת מס הכנסה. המטרה של הטבות המס היא לעודד עלייה והחזרת הון אנושי לישראל. אחד היתרונות הבולטים של אותן הטבות מס הוא, שמלבד הפטור ממס על הכנסות מסוימות, עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים פטורים מדיווח או מהגשת דוחות לרשויות המס בכל שנות הפטור ביחס להכנסות הפטורות. 

הטבות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים כוללות מתן פטור ממיסוי ומדיווח לתקופה של עשר שנים, על נכסים והכנסות שמקורן מחוץ לישראל. הפטור מוענק לכל סוגי ההכנסות, החל מהכנסות מריבית ומדיווידנד שמקורם בחו"ל, הכנסות משכירות, משלח יד ומשכורות מעבודה נוספת, הכנסות מעסק וכלה ברווחי הון במכירת נכסים מחוץ לישראל. 

הקלות המס הן משמעותיות במיוחד לתושבים חוזרים בעלי עסקים בחו"ל. כך לדוגמא, תושב חוזר שהיה לו עסק בחו"ל לפני שחזר לישראל, והעסק ממשיך לפעול בחו"ל לאחר חזרתו לישראל, זכאי לפטור ממס בישראל על הכנסותיו מאותו עסק לתקופה של 10 שנים. ראו -סיכום הקלות המס

השינויים בהטבות המס

רשות המסים ביקשה באמצעות חוק ההסדרים לשנים 2013 ו-2014, לבטל את הפטור מדיווח לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים על הכנסות ונכסי חוץ החל משנת המס 2013. לסקירת השינויים במערכת המס לשנים 2013-2014, ראו: השינויים במערכת המס 

הצעת החוק כפי שהוגשה בתחילת הדרך קבעה שיש לבטל את הפטור מדיווח לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים ביחס להכנסות משנת 2013 ואילך, גם ביחס ליחידים שעלו או חזרו לישראל לפני 2013. אלא, שקיימת בעייתיות בהצעת חוק זאת, בין היתר, בכך שהיא מהווה חקיקה רטרואקטיבית המשנה זכויות וחובות כלפי העבר. 

בנוסף לבעיות שיש בהצעת החוק, אם הצעת החוק תהפוך לחוק, היא תגרום לירידה בעלייה של יהודים לישראל ובחזרה של ישראלים ששהו בחו"ל תקופות ארוכות. בעקבות הביקורת, רשות המסים הסכימה להגמיש את ההוראות כמפורט להלן. 

הצעת חוק חדשה

במסגרת הצעת החוק משופרת אשר פורסמה ביום 11 ביוני 2013, הוצע כי ביטול הפטור לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים מדיווח על הכנסות ונכסים מחוץ לישראל, יחול רק לגבי עולה חדש או תושב חוזר ותיק שיעלו או יחזרו לישראל מיום 1 באוגוסט 2013 ואילך (יום התחילה החדש בהתאם להצעת החוק המופרת). 

ניתן לשער כי הצעת החוק עוד תעבור שינויים רבים בוועדת הכספים של הכנסת, אולם כבר עתה ברור כי מי שמעוניין לעלות או לחזור לישראל בתקופה הקרובה, כדאי לשקול לנצל את חלון ההזדמנויות בהצעת החוק המתוקנת, ולהקדים את העתקת מרכז חייו לישראל עד ליום 31 ביולי 2013. ככל שהצעת החוק המתוקנת תתקבל, מי שיעלה או יחזור עד ליום 31 ביולי 2013, יהיה פטור מדיווח על הכנסות ונכסים מחוץ לישראל למשך 10 שנים ממועד עלייתו או חזרתו. 

להרחבה בנושא הטבות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס)

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

טואול - בניית אתרים