השינוי בהגדרת "תושב חוזר" ו"תושב חוץ"

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2010

לפני תיקון 168 לפקודת מס הכנסה, "תושב חוזר" הוגדר כמי ששהה דרך קבע מחוץ לישראל במשך 3 שנים רצופות לפחות לאחר שחדל להיות תושב ישראל.

תיקון 168 שינה לחומרה את הגדרת "תושב חוזר", בכך ש"תושב חוזר" הינו יחיד שהפך לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך 6 שנים רצופות לפחות.

בהוראות התחילה של התיקון לחוק נקבע ביחס לסעיף 14 לפקודה ו- סעיף 97 לפקודה, כדלקמן:

"תחילתם של סעיף 14(ג) ו-97(ב)(2) לפקודה, כנוסחם בסעיפים 4(2) ו-12(2) לחוק זה, ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), והם יחולו על מי שחדל להיות תושב ישראל במועד האמור ואילך; הסעיפים האמורים, כנוסחם לפני המועד האמור, ימשיכו לחול על מי שחדל להיות תושב ישראל לפני המועד האמור";

המשמעות היא שמי שעזב את ישראל עד לתום שנת 2008, ייכנס לגדר הגדרת "תושב חוזר", אם שהה דרך קבע מחוץ לישראל 3 שנים. השאלה כמובן היא מהי אותה "שהות דרך קבע" מחוץ לישראל.

אציין עוד, כי בעקבות תיקון מס' 168 לפקודה, שונתה ההגדרה של "תושב חוץ" בפקודה. עד לתיקון, "תושב חוץ", הוגדר לגבי יחיד, בסעיף 1 לפקודה, כ"מי שאינו תושב ישראל". הא ותו לא. מטרת תיקון 168 הייתה ליצור ודאות, לאפשר לנישומים לתכנן את מעשיהם וכן לייעל את עבודת שלטונות המס.

למעשה, החל מיום 1.1.07 הורחבה הגדרת "תושב חוץ", כך שתושב ישראל שעמד במבחן מצטבר של שהייה רצופה בת 4 שנים מחוץ לישראל, כאשר בשנתיים האחרונות של ארבע השנים האמורות הוא עמד בתנאי המחמיר של "מרכז חיים" בחו"ל, לא ייחשב תושב ישראל החל מהיום הראשון שבו בחר לעזוב.

לאור השינויים בהגדרות של "תושב חוזר" ו"תושב חוץ", מוצע לתושבי ישראל אשר היגרו לחו"ל לבחון היטב את תחולת השינויים בחוק ביחס למעמדם המשפטי כאמור.

להרחבה בנושא זה, ראו: הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס).
 

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים