פטור ממס על דיבידנד מחברה ישראלית

עולה חדש|תושב חוזר ותיק|ניירות ערך

במסגרת תיקון 168 לפקודה, נקבעו הטבות מס למי שנחשב כעולה חדש ולתושב חוזר ותיק, ובעיקר פטור ממס ומדיווח למשך 10 שנים ממועד העלייה או החזרה לישראל. השאלה היא האם יחול מיסוי ביחס לדיבידנד המחולק על ידי חברה ישראלית לעולה חדש או לתושב חוזר ותיק, שמקורו ברווחים מניירות ערך של חברות זרות, המוחזקים על ידי החברה הישראלית?

ראו גם:

תכנון מס שוודי
תכנון מס - חנ"ז, חמי"ז

פטור בחברת אחזקות

באנלוגיה לפטור ממס בחברת אחזקות ישראלית, הרי שבמקרה של חברה מקומית המוחזקת על ידי עולה חדש ותושב חוזר ותיק, הרי שלכאורה יחול פטור ממס ביחס לדיבידנד המחולק על ידי חברת האחזקות. זאת ועוד, נניח כי במקום חברה ישראלית, הייתה מוקמת חברה זרה שהשליטה והניהול עליה היו מישראל, הרי שבמקרה זה ובהתאם להגדרות הפקודה מדובר בעיקרון בחברה ישראלית, אך היות והיא מוחזקת על ידי עולה חדש ותושב חוזר ותיק, הרי שהיא ממועטת מההגדרה האמורה.

להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס)

להרחבה בנושא חברת החזקות, ראו: מדריך למיסוי חברת החזקות (פטור השתתפות), כולל המלצות לתכנון מס

אם נבחן את סעיף הפטור בפקודה נראה כי ניתן ללמוד מנוסח החוק כי המחוקק התכוון ככל הנראה לפטור ממס במקרה זה. סעיף 14(א) לפקודה קובע בעניין זה כי יחול פטור ממס הכנסה ביחס להכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל. לכאורה, המחוקק השחית את מילותיו לריק, שכן מספיק אם היה קובע פטור ממס הכנסה לעולה חדש ותושב חוזר ותיק ביחס להכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל. מדוע אם כן קבע המחוקק כי בנוסף לפטור ממס הכנסה לעולה חדש ותושב חוזר ותיק ביחס להכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל, יחול הפטור גם ביחס להכנסות שמקורן בנכסים מחוץ לישראל? אם נניח כי המחוקק לא השחית את מילותיו לריק, ייתכן ומטרת הסיפא של ההוראה (הכנסות שמקורן בנכסים מחוץ לישראל) היא לאפשר את הפטור ממס לעולה חדש ותושב חוזר ותיק גם במקרים בהם רואים את ההכנסה כמופקת או נצמחת בישראל ובלבד שמקורה בנכסים מחוץ לישראל.

כעת נבחן את הדוגמה בה עסקנו ברישא, היינו האם יחול פטור ממס הכנסה ביחס לדיבידנד המחולק על ידי חברה ישראלית לעולה חדש או לתושב חוזר ותיק, שמקורו ברווחים מניירות ערך של חברות זרות, המוחזקים על ידי החברה הישראלית? לכאורה, ובהתאם לניתוח המשפטי שהצגנו לעיל, גם אם הדיבידנד מופק בישראל, זאת לאור העובדה כי מחלקת הדיבידנד היא חברה ישראלית, לא יחול מס ישראלי שכן מקורו של הדיבידנדים בנכסים מחוץ לישראל. שימו לב - למרות הניתוח המשפטי לעיל, רשות המסים סבורה כי במקרה זה, הדיבידנד אינו פטור ממס בישראל. כך, במקרים מעין אלה מומלץ להיוועץ בעורך דין ולהישען על חוות דעת משפטית אשר תבהיר את הדין.

להרחבה בנושא תושבות, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

טואול - בניית אתרים