מס רווחי הון בארצות הברית לתושב חוזר ותיק

רשות המסים|בית המשפט|פסק דין|תושב ישראל

ד"ר אבי נוב, עו"ד

יוני 2016

פסק דין אשר פורסם בבית משפט פדראלי לענייני מסים בארצות הברית לאחרונה, מרע את מצבם של עולים חדשים ו/או תושבים חוזרים מארה"ב. בית המשפט אימץ את העמדה של רשות המסים האמריקאית (IRS) לפיה מי שנחשב תושב ישראל לענייני מס, שהוא גם אזרח אמריקאי, לא יוכל לעשות שימוש בהוראות המקלות באמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארצות הברית, ולמעשה ייאלץ לשלם מס רווחי הון בארה"ב.

‏להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית

רקע עובדתי

אלעזר קול, תושב ישראל בעל אזרחות אמריקאית, רכש בשנת 2001, כשמונה שנים לפני הפיכתו לתושב ישראל, 3,000 מניות בחברה מסוימת תמורת כ 42,000 דולר. מר קול מכר את המניות בשנת 2010 בהיותו בישראל, וקיבל תמורתן כ 157,000 דולר. המכירה הניבה למר קול רווח הון של כ 115 אלף דולר. מר קול עבר לישראל בשנת 2009 וענה על הגדרת עולה חדש בפקודת מס הכנסה, אשר מעניקה פטור ממס על הכנסות אשר מקור הפקתן מחוץ לישראל, וזאת לתקופה של עשר שנים ממועד הפיכתו לתושב ישראל. מר קול הגיש דיווח שנתי לרשויות המס האמריקאיות, כנדרש מכל אזרח ארה"ב, שבו דיווח על מכירת המניות, וגם צירף הסבר מדוע לעמדתו, בהתאם לאמנת המס בין המדינות, הוא פטור מתשלום מס על רווח ההון.אלא שבעקבות ביקורת הדוח, רשות המס האמריקאית דחתה את עמדתו, ומר קול נדרש לשלם מס של 13 אלף דולר וקנס של 2,600 דולר, שהם 20% מהרווח.

להרחבה בעניין הטבות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, ראו: מדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (כולל תכנון מס)

הוראות האמנה

בהתאם לסעיף 15 לאמנת המס בין ישראל לארצות הברית "תושב של אחת המדינות המתקשרות יהא פטור ממס בידי המדינה המתקשרת האחרת על רווחים ממכירתם או חילופם של נכסים קבועים". מטרת האמנה היא שנישומים לא ישלמו כפל מס על אותה הכנסה, ובהתאם לסעיף 15, מר קול אמור היה לשלם מס רווחי הון ממכירת המניות רק בישראל, שהיא מדינת התושבות שלו, ולא בארצות הברית.

הערעור בבית המשפט

מר קול ערער על ההחלטה בבית משפט פדראלי לענייני מסים. מר קול טען כי הדרישה של רשות המס האמריקאית אינה סבירה מכיוון שהיא למעשה מתעלמת מסעיף 15 באמנת המס בין המדינות, שקובעת כי במקרה שבו המוכר מחזיק מתחת ל-10% מכוח ההצבעה בחברה הנמכרת, רווח ההון ממכירת המניות יחויב במס רק במדינת התושבות של מפיק הרווח.

עמדתה של רשות המס האמריקאית לפיה יש למסות את הריווח בארצות הברית מבוססת  על "סעיף השימור" באמנה או Saving Clause.

בפסקה 3 של סעיף 6 לאמנה (Saving Clause) נקבע כי למרות כל האמור באמנה, למעט סעיף 4, המדינה החתומה על האמנה עשויה להטיל מס על תושביה הקבועים ועל אזרחיה, כאילו האמנה שבה מדובר כלל לא נכנסה לתוקף". המשמעות היא שארצות הברית יכולה בעיקרון למסות את מר קול כאילו האמנה בין ישראל לארה"ב אינה בתוקף. השופט קיבל העמדה של רשות המסים, וקבע כי על קול לשלם את המס הנדרש ממנו בארצות הברית. נציין בהקשר זה, כי בסופו של דבר השופט ויתר על הקנס בשל האי־ודאות ששררה כשרשות המס הטילה עליו את הקנס.

ראו גם: מיסוי אזרחי ארצות הברית הגרים בישראל

משמעות הפסיקה

לפסק הדין הזה יש השפעה על ישראלים רבים שהם תושבים חוזרים מארצות הברית או יהודים שעלו משם, וזכאים לפטורים על הכנסותיהם בחו"ל, בלי שנעשה ויתור על האזרחות האמריקאית. אין ספק כי פסיקה זאת, ובמיוחד הגישה המחמירה של רשות המסים בארצות הברית, בין היתר, ביישום הוראות ה-FATCA, יביאו לעלייה משמעותית במספר הישראלים שמוותרים על האזרחות האמריקאית על מנת שלא להיות חשופים לתשלומי מס גבוהים.

ראו גם: ויתור על אזרחות אמריקאית

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

 

טואול - בניית אתרים