הטבות מס לתושבים חוזרים - תיקון 168 לפקודה

הקלות מס|עולה חדש|תושב חוזר 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 
ספטמבר 2009


תושבים חוזרים
 זכאים להקלות מס מדהימות, זאת בהתאם לחקיקה חדשה אשר הופכת את מדינת ישראל למקלט המס מהטובים בעולם. אחד היתרונות הבולטים של החקיקה החדשה, מלבד הפטור ממס על הכנסות מסוימות, הוא הפטור מדיווח או מהגשת דוחות לרשויות המס בכל שנות הפטור ביחס להכנסות הפטורות. מדובר בהקלות מס משופרות לתושבים חוזרים, וזאת בהשוואה לחקיקה הקודמת.  ראו: טבלת השוואה: הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים. 

להרחבה בנושא זה, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס).

החקיקה החדשה

בספטמבר 2008 חוקק תיקון 168 לפקודת מס הכנסה, המעניק הקלות מס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים. מטרת החקיקה היא לעודד עלייה והחזרת הון אנושי לישראל.

הקלות המס לתושבים חוזרים כוללות מתן פטור ממיסוי ומדיווח לתקופות שבין חמש לעשר שנים, על נכסים והכנסות שמקורן מחוץ לישראל. הפטור מוענק לכל סוגי ההכנסות, החל מהכנסות מריבית ומדיווידנד שמקורם בחו"ל, הכנסות משכירות, משלח יד ומשכורות מעבודה נוספת, הכנסות מעסק וכלה ברווחי הון במכירת נכסים מחוץ לישראל.

הקלות המס הן משמעותיות במיוחד לתושבים חוזרים בעלי עסקים בחו"ל. כך לדוגמא, תושב חוזר שהיה לו עסק בחו"ל לפני שחזר לישראל, והעסק ממשיך לפעול בחו"ל לאחר חזרתו לישראל, זכאי לפטור ממס בישראל על הכנסותיו מאותו עסק לתקופה שבין 5 ל- 10 שנים כמפורט להלן. ראו - סיכום הקלות המס.

שני סוגים של תושב חוזר

החקיקה החדשה מבחינה בין "תושב חוזר ותיק" - מי ששהה מחוץ לישראל לפחות עשר שנים לפני שחזר אליה, ו"תושב חוזר רגיל" - מי ששהה מחוץ לישראל שש שנים רצופות לפחות. בהתאם לחקיקה החדשה, תושב חוזר ותיק נחשב כעולה חדש.

בעיקרון, תושב חוזר ותיק זכאי להקלת מס משמעותית - תקופת פטור ממס הכנסה בת עשר שנים, ואילו תושב חוזר רגיל זכאי לתקופת פטור של חמש שנים בלבד. 

שנת הסתגלות

החקיקה החדשה קובעת "שנת הסתגלות" - שנה שבה היחיד יוכל שלא להיחשב תושב ישראל גם אם חי בארץ, אם יבחר שלא להשתקע בה לאחר תקופה זו. אם יבחר להישאר בישראל - תיחשב שנה זו במניין שנות הפטור.

שנת ההסתגלות מותנית בהודעה מראש שבו מודיע תושב חוזר על בחירתו באפשרות של שנת הסתגלות. רשות המיסים פרסמה לאחרונה את הטופס המחייב לעניין הבחירה בשנת ההסתגלות. מעניין לציין כי הטופס מופנה אל המשרד לקליטת עלייה.

החוק קובע כי יש להודיע על הבחירה בשנת הסתגלות תוך 90 יום מיום ההגעה לישראל.

הטבות נוספות

חברות זרות בבעלות של תושבים חוזרים, לא תיחשבנה כחברה הנשלטת ומנוהלת מישראל בכל תקופת הפטור, וממילא לא תיחשבנה כ"תושב ישראל" לצורך הטלת מיסוי. בנוסף, לצורך קביעת "חברת משלח יד זרה" וחברה נשלטת זרה, לא יובא בחשבו חלקו של התושב החוזר במשך כל שנות הפטור.

בנוסף, בעקבות חוק להתייעלות כלכלית, נוספה הוראה חדשה המאפשרת הענקת פטור ממס הכנסה ומדיווח לעשר שנים נוספות (ובסך הכל 20 שנה), ובלבד שמקבלי ההטבה ישקיעו השקעה משמעותית בישראל בתוך שנתיים מיום שעלו לישראל או מהיום שחזרו לישראל.

זהירות מונעת מס

יודגש כי נדרשת זהירות מיוחדת בדרך חישוב שנות השהייה בחו"ל. אין מדובר בספירה טכנית של שנים מיום העזיבה, אלא בספירה מהותית בהתאם לדיני המס. העזיבה אינה הופכת את היוצא מישראל לתושב חוץ לענייני מס באופן אוטומטי. כדי להפוך לתושב חוץ, נדרשת העברת "מרכז חיים" ואינטרסים כלכלים וחברתיים. מדובר בסוגיה סבוכה, ולפיכך, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי-מיסויי לקראת החזרה או העלייה לישראל, על מנת ליהנות מהטבות המס באופן אופטימאלי.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד 


logo בניית אתרים