טבלת השוואה: הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים 

 

פטור ממס|תיקון 168|תושב חוזר|עולה חדש

 

ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
להלן טבלת השוואה בין החוק הישן (שהיה בתוקף עד ספטמבר 2008), לבין החוק החדש בהתאם לתיקון 168 לפקודה,
בכל הנוגע להטבות המס לתושבים חוזרים ועולים חדשים:
 
 

נושא

החוק הישן

תיקון 168

הגדרת עולה חדש

יחיד שעלה לישראל ונעשה תושב לראשונה
 

לא חל שינוי בהגדרה

הגדרת תושב חוזר

יחיד שחדל להיות תושב ישראל ושהה מחוץ לישראל 3 שנים רצופות לפחות

יחיד שחדל להיות תושב ישראל ושהה מחוץ לישראל 6 שנים רצופות לפחות
 

יצירת סטטוס חדש- תושב חוזר ותיק

לא היה קיים בעבר

השוואת המעמד של תושב חוזר ותיק לזה של עולה חדש. מעמד תושב חוזר ותיק יינתן לתושב ששהה מחוץ לארץ לפחות 10 שנים רצופות.
 

פטור ממס לעולה חדש על הכנסות פאסיביות: ריבית, דיווידנד, קצבה, תמלוגים ודמי שכירות

ניתן לעולה חדש בלבד לחמש שנים

הארכת הפטור לעשר שנים ללא סייגים, לעולה חדש וגם לתושב חוזר ותיק. מתן פטור גם להכנסות ממשלח יד ומשכורת

פטור ממס לעולה חדש על הכנסות מעסק, משלח יד ומשכורת

ניתן למשך ארבע שנים לעולה שהיה לו עסק חמש שנים לפני העלייה
 
 

פטור ממס לתושב חוזר רגיל - הכנסה פאסיבית

פטור ממס לחמש שנים.
 
 

לא חל שינוי

פטור ממס לתושב חוזר רגיל - ריווח הון

פטור ממס לעשר שנים.

 

לא חל שינוי

חברות המנוהלות על ידי עולה

לא היה קיים בעבר

פטור מתשלום מס על הכנסות בחו"ל של חברה המנוהלת על ידי תושב חוזר ותיק או עולה חדש
 

פטור מחובת דיווח

פטור שניתן במספר סייגים

פטור מלא מדיווח לגבי הכנסות פטורות, ביחס לעולה חדש ותושב חוזר ותיק
 

מסלול הסתגלות

לא היה קיים בעבר

השהיית ההגדרה כתושב ישראל בשנה הראשונה לעלייה או החזרה לארץ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net
 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים