תכנון מס לתושב חוזר ותיק העובד בישראל

תכנון מס|עולה חדש|תושב חוזר|רשות המסים

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוקטובר 2012

בעלי מקצועות חופשיים כמו רופאים, רואי חשבון, עורכי דין וכדומה, הנחשבים כתושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים, והם פועלים בישראל, יכולים לחסוך במיסים במידה ניכרת, אם הם מספקים שירותים בדרך מסוימת כמפורט להלן.

כידוע, תושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים זכאים להטבות מס מדהימות בהתאם לתיקון 168 לפקודת מס הכנסה. תושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים זכאים לפטור ממס ל-10 שנים על כל סוגי ההכנסות שמקורן מחוץ לישראל. הפטור כולל הכנסות פסיביות, אקטיביות, הכנסות ממימוש נכסים והשקעות בחו"ל או הכנסות שוטפות. להרחבה, ראו: סיכום הקלות המס לתושב חוזר ועולה חדש. מה הדין ביחס להכנסות המופקות בישראל?

בהתאם לחקיקה, אם תושב חוזר ותיק או עולה חדש מועסק בישראל או פועל כעצמאי, הוא יהיה כפוף בעיקרון לשיעור מס שולי מקסימאלי של מעל 50%. ביחס לשיעורי המס, ראו: שיעורי מס הכנסה לשנת 2012. בנוסף לשיעור מס שולי גבוה, יחול גם דמי ביטוח לאומי.

תכנון מס

אם תושב חוזר ותיק או עולה חדש יעניק שירותים בישראל באמצעות חברה זרה תושבת מקלט מס, הרי שבמקרה זה הוא אמור לשלם מס חברות הישראלי החל באותה שנה. במקרה זה מדובר במס סופי, שכן חברה במקלט מס אינה משלמת מס חברות, ובנוסף הדיבידנד המתקבל מהחברה הזרה אמור להיות פטור ממס בישראל בהתאם לתיקון 168 לפקודה. כמו כן, לא אמור לחול תשלום לביטוח לאומי.

להרחבה בנושא הקמת חברה במקלט מס, ראו: הקמת חברה במקלטי מס (סקירת מקלטי מס מסוימים).
 
אציין, עם זאת, כי רשות המסים סבורה כי דיבידנדים מחברה זרה, שהכנסתה הופקה בישראל, אשר שולמו לעולה חדש או תושב חוזר ותיק, לא יהיו פטורים ממס בישראל. עמדה בעייתית זאת פורסמה בחוזר מס הכנסה (מס' 1/2011). לעניין זה, ראו: דיבידנדים מחברה זרה, שהכנסתה הופקה בישראל.

למרות שמדובר בתכנון מס לגיטימי, רשות המסים עשויה גם לטעון כי מדובר בעסקה מלאכותית בהתאם לסעיף 86 לפקודת מס הכנסה. עם זאת, לעמדתי ניתן להתמודד עם טענה זאת בדרכים שונות.

רישום בישראל

בכל מקרה, החברה הזרה חייבת להירשם בישראל ברשם החברות וגם ברשויות המס בישראל. הכוונה היא במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, עוד בטרם התחלת הפעילות העסקית כאמור. להרחבה בעניין זה, ראו: רישום חברה זרה בישראל.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

טואול - בניית אתרים