מיסוי אזרחי ארצות הברית הגרים בישראל

אמנת מס ישראל|ארצות הברית|פטור לעולים חדשים

ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
כתיבה: ינואר 2010
עדכון:  ינואר 2011
 
מבוא

בעיקרון, אזרחי ארצות הברית משלמים מיסים על הכנסתם ברחבי העולם. מי שאינו אזרח ארצות הברית או תושב בה ישלם מסים בארצות הברית רק על הכנסה שמקורה בארצות הברית.

מכאן עולה כי אזרח ארצות הברית שעלה לישראל או גר בישראל ונחשב לתושב ישראל - כפוף בעיקרון לחוקי המס גם בישראל וגם בארצות הברית. במקרה זה, הוא אמור להגיש דו"חות מס לרשויות בארצות הברית ולשלם שם מס, בכפוף לאמור להלן.

האמנה בין ישראל לארצות הברית

בהתאם לאמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארה"ב, ארה"ב זכאית למסות הכנסות של אזרחי ארה"ב החיים בישראל. בעיקרון, תושב ישראל בעל אזרחות אמריקאית או בעל גרין קארד אמור לשלם תחילה מס בישראל (לישראל יש זכות מיסוי ראשונית), תוך קבלת זיכוי ממס (בין לפי הדין הפנימי ובין לפי האמנה) בארצות הברית.

השלמת מס בארצות הברית

כל עוד שיעורי המס בישראל גבוהים משיעורי המס בארצות הברית, הרי שלא ישולם מס נוסף בארצות הברית. יש לשים לב לכך ששיעורי המס בארצות הברית עשויים להשתנות.

בנוסף ליכולת ליהנות מזיכוי מס בארצות הברית, ניתן ליהנות מהוראת ה- exclusion (החרגה) בדין הפנימי ביחס להכנסות אקטיביות (להבדיל מהכנסות פאסיביות) בסכום של כ- 93,000 דולר שנתי.

פטור ממס לעולים חדשים

השאלה היא מה דינו של תושב ארצות הברית אשר עלה לישראל, ונהנה מהקלות המס לעולים חדשים: האם במקרה כזה הוא יצטרך לשלם מס בארצות הברית? שאלה זאת מתייחסת גם לתושב חוזר, שהוא בעל גרין קארד בארצות הברית.

קיימים תכנוני מס שונים, אך מומלץ לקבל ייעוץ מס אמריקאי בעניין זה. 

הגשת דו"ח FBAR

אזרחי ארצות הברית, בעלי חשבונות בנק זרים נדרשים להגיש דו"ח FBAR. דו"ח FBAR הוא קיצור של Foreign Bank Accounts Reporting . בדו"ח FBAR מדווחים אזרחי ארצות הברית על פעילותם החשבונאית והפיננסית בחו"ל, וזאת בנוסף לדו"ח המס השנתי (טופס 1040). כמו כן חלה חובה בתנאים שונים להגיש את טופס 8938 (ראו להלן). הדיווח מוגש על גבי טופס TDF 90-22.1
 
טופס 8938
 
החובה להגיש את טופס 8938 חלה על אזרחי ארצות הברית, בעלי גרין קארד, ומי ששוהה בארצות הברית מעל 183 ימים בשנה, והמחזיקים בנכסים פיננסיים מחוץ לארצות הברית (ניירות ערך של חברות זרות, מכשירים פיננסים, אופציות וחוזים עתידיים על ניירות ערך של חברות זרות), ובלבד שערך הנכסים הוא בשווי שנקבע לכך.

FATCA
 
בארצות הברית נחקק לאחרונה חוק (Foreign Account Tax Compliance Act) המחייב בנקים זרים, לרבות הבנקים בישראל, לדווח על חשבונות ונכסים שהם מנהלים עבור אזרחי ארצות הברית. בהמשך לכך, רשות המיסים בארצות הברית פרסמה הוראה המחייבת בנקים זרים לדווח לה על שמות בעלי החשבונות, כתובותיהם והסכומים המופקדים. להרחבה בעניין זה, ראו: דיווח מבנקים בישראל לרשויות המס בארה"ב. המשמעות היא שהבנקים בישראל יצטרכו לדווח על חשבונות הבנק של העולים החדשים ותושבים חוזרים שהם אזרחי ארצות הברית.
 
ראו גם: ויתור על אזרחות אמריקאית
 
דיווח על אחזקה בתאגידים
בנוסף לדיווחים האמורים, אזרח ארצות הברית חייב להגיש דיווח על אחזקה בתאגידים זרים ו/או שותפויות. בעל שליטה המחזיק מעל 50% בחברה זרה חייב בדיווח שנתי לרבות הגשת דוחות כספיים ערוכים לפי GAAP אמריקאי.

קנסות
 
אזרח ארצות הברית שאינו מגיש דו"ח מס כמתחייב צפוי לקנסות. כיום, הקנס על אי-הגשת דו"ח יכול להגיע עד ל-25% מתשלום המס. ביחס לחשבונון בנק בחו"ל, הקנסות בגין אי-דיווח יכולים להגיע ל-10,000 דולר במצב רגיל, ואף ל-100,000 דולר או 50% מהיתרה בחשבון הבנק במידה ואי הדיווח נעשה במודע ובכוונה תחילה.
 
מס יציאה
 
בהתאם לחקיקה משנת 2008 אזרח אמריקאי המוותר על אזרחותו, נהנה מכך שחוקי המס בארה"ב אינם חלים עליו. הבעיה היא שמי שמוותר על אזרחותו, מחויב ב"מס יציאה". המשמעות של מס יציאה היא שיוטל מס הכנסה או מס רווח הון על הרווח הנובע ממכירה רעיונית של כלל נכסיו של המוותר על האזרחות. להוראות אלו עשויות להיות השלכות מס כאשר תושב ארה"ב מבקש ליהנות מהטבות המס בישראל לעולים חדשים ולתושבים חוזרים.
 
להרחבה בנושא מס יציאה, ראו: מדריך לענייני מס יציאה.

מס עיזבון

מס העיזבון האמריקאי (estate tax) חל על נכסים של אזרחי ותושבי ארצות הברית, אך גם ביחס לנכסים מסוימים שברשותם של מי שאינו אזרח או תושב ארה"ב. הכוונה היא לנכסים כמו נדל"ן בארה"ב, ניירות ערך, מניות או איגרות חוב של חברות אמריקאיות, ועוד. ביחס לשנים 2011-2012, מס העיזבון הפדראלי יחול ביחס לאזרחי ארצות הברית כאשר שווי העיזבון הוא מעל 5 מיליון דולר. המשמעות היא שעד 5 מליון דולר יחול פטור ממס עיזבון. שיעור מס העיזבון הוא 35%.
 
שימו לב - בנוסף למס העיזבון הפדראלי, קיים גם מס עיזבון מדינתי. 

קיימים תכנוני מס שונים עבור אזרחי ארצות הברית, אך מומלץ לקבל ייעוץ מס אמריקאי בעניין זה. קיימת אפשרות להעניק מתנות ולשלם תשלומים שונים בסכומים מוגבלים.

ביחס לנכסים מסוימים שברשותם של מי שאינו אזרח או תושב ארה"ב, ניתן למנוע את תחולת מס העיזבון באמצעות מספר אסטרטגיות של תכנון מס. כך לדוגמא, אחזקה של הנכסים האמורים באמצעות תאגיד זר שאינו אמריקאי.

‏להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

טואול - בניית אתרים