בנק ישראל מכה בתושבים החוזרים
 
ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
ספטמבר 2010
 

הוראה מסוימת של בנק ישראל עשויה לגרום לבעלי פיקדונות זרים, בעיקר עולים חדשים ותושבים חוזרים, בעלי הון, להוציא את הכסף מישראל ולהעבירו לבנקים זרים. מדובר באנשים שעלו לישראל בשנים האחרונות וכן תושבים חוזרים אשר הגיעו לישראל ונהנים מתכנון מס ייחודי.

ההוראה של בנק ישראל

בנק ישראל פרסם הוראה המחייבת את הבנקים בישראל לדווח אחת לרבעון על לקוחות המחזיקים הון של 20 מיליון דולר ומעלה. ההוראה חלה על כל אזרחי ישראל, אך היא יוצרת בעיה קשה לעולים חדשים ותושבים חוזרים הנהנים מהקלות מס ופטורים מחובת דיווח במשך 10 שנים זאת בהתאם לתיקון חדש לפקודת מס הכנסה.

התיקון החדש לפקודת מס הכנסה(תיקון 168), מעניק הקלות מס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים, במטרה לעודד עלייה והחזרת הון אנושי לישראל. ההקלות כוללות מתן פטור ממיסוי ומדיווח לתקופות שבין חמש לעשר שנים, על נכסים והכנסות שמקורן מחוץ לישראל. הפטור מוענק לכל סוגי ההכנסות, החל מהכנסות מריבית ומדיווידנד שמקורם בחו"ל, הכנסות משכירות, משלח יד ומשכורות מעבודה נוספת, הכנסות מעסק וכלה ברווחי הון במכירת נכסים מחוץ לישראל.

הבעיה היא שהרגולציה החדשה של בנק ישראל המחייבת בדיווח עומדת בסתירה לחוקי המס המאפשרים פטור מדיווח. אמנם מדובר בדיווח לבנק ישראל, אך קיים סיכוי כי בבוא העת המידע לא יישאר במחשבי הבנק אלא יגיע לרשויות אחרות, לרבות רשות המיסים.

חשוב לזכור כי רבים מהעולים החדשים והתושבים החוזרים הגיעו לישראל, בין היתר, לאור התיקון לפקודת מס הכנסה אשר אפשר להם פטור ממס ומדיווח על הכנסותיהם. הם אינם מעוניינים לחשוף את רווחיהם ואת תכנוני המס שלהם לרשויות המס.

ההוראה של בנק ישראל יוצרת בעיה קשה עבור אנשים כמו סמי עופר ובנו אייל, ארנון מילצ'ן, שי אגסי וטדי שגיא, ועוד, אשר הגיעו לישראל בשנים האחרונות ונהנים מפטור ממס וכמובן פטור מדיווח.

אלא, שישנו פתרון פשוט לכך. ניתן יהיה להפקיד את הכספים בבנקים זרים (חשוב לקבל ייעוץ בעניין זה). למעשה, ההוראה החדשה של בנק ישראל גורמת נזק אדיר לבנקים הישראלים אשר קרוב לוודאי לא יזכו לנהל את הכספים של העולים החדשים והתושבים החוזרים.

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net
 
 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים