השינויים הצפויים במיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים   

מסים|תכנית כלכלית|מס הכנסה|דיווח|תושב חוזר ותיק 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

ספטמבר 2014 

בפרק המסים בחוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015, ישנם מספר שינויים במערכת המסים. אחד מהשינויים נוגע להטבות המס לתושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים. להרחבה על מכלול השינויים בפרק המסים, ראו:פרק המסים בתוכנית הכלכלית לשנת 2015

בנוסף לאמור, ייתכן ויהיו שינויים נוספים בהטבות המס לתושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים. שינויים אלה נובעים מעמדת ארגון ה-OECD, עמדת מבקר המדינה שפורסמה לאחרונה והשפעות נוספות כמפורט להלן. 

הארכת ההטבות

סעיף 14 לפקודת מס הכנסה קובע כי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את הפטור הניתן לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים מהכנסות שנצמחו מחוץ לישראל ומדיווח, בעשר שנים לפחות. כן נקבע בסעיף התחולה של סעיף זה, כי שר האוצר מחויב להביא לכנסת תקנות מכוח הסעיף. 

היות ובהצעת חוק ההסדרים 2013, הוצע לבטל את הפטור מדיווח הניתן לעולים ולתושבים חוזרים ותיקים, לטענת רשות המסים אין כל הגיון בקביעת תקנות להארכת הפטור האמור בעשר שנים. לשם המינהל התקין ולאור פניות שנעשו בעניין התקנות על ידי יו"ר הכנסת ומבקר המדינה, הוצע לבטל את סעיף ההסמכה האמור. 

ביטול הפטור מדיווח

בהצעת חוק ההסדרים 2013, הוצע לבטל את הפטור מדיווח הניתן לעולים ולתושבים חוזרים ותיקים, בין היתר, לאור ביקורת של ארגון ה-OECD בעניין זה לפיו מתן פטור מדיווח לעולים ולתושבים חוזרים ותיקים אינו ראוי (not in place). 

לאחרונה מבקר המדינה הצטרף לקריאה לרשות המסים לקדם חקיקה שלפיה היא תוכל לדרוש מעולים ותושבים חוזרים ותיקים דיווח על הון ונכסים שהם מביאים לארץ, על פי תקרה שתיקבע. התוספת של "תקרה שתקבע" הזאת לא הופיעה בהצעת חוק ההסדרים. לעניין זה, ראו: ביטול הפטור מדיווח לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים

במשרד האוצר ובמשרד המשפטים מעוניינים מצד אחד לבטל את הפטור מדיווח לעולים ולתושבים חוזרים ותיקים, אך מצד שני הם מבינים כי הפטור מדיווח מהווה תמריץ חשוב מאוד לעליית יהודים אמידים ולשיבה של ישראלים בעלי הון וכישורים לכאן. 

ראו גם:

השינויים במערכת המס: 2013-2014

תושב חוזר או עולה חדש? חלון הזדמנויות נפתח 

להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס)

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים