פרשנות רשות המסים והחלטות מיסוי 

תושב חוזר|עולה חדש|החלטת מיסוי בהסכם

סיכומי פרשנות רשות המיסים והחלטות המיסוי בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים המופיעים כאן אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני יישום תכנון מס המפורט כאן, והאמור כאן איננו בשום פנים ואופן תחליף להיוועצות כזאת.
להשלמת התמונה, ראו המדריך להטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (תכנון מס).
רשימת המקורות

ייחוס הכנסות מחברה משפחתית לעולה חדש: החלטת מיסוי בהסכם
חברה משפחתית של עולה חדש
החלטת מיסוי בעניין תושב חוזר ותיק: החלטת מיסוי בהסכם
חברה משפחתית המוחזקת בידי עולה חדשהחלטת מיסוי בהסכם 
קביעת תושבות ושליטה וניהול של תושב חוזר ותיק: החלטת מיסוי בהסכם
עולה חדש המחזיק בעקיפין בחברה ישראלית: החלטת מיסוי בהסכם
סיווג הכנסותיו של תושב חוזר ותיק: החלטת מיסוי בהסכם  
ייחוס הכנסות לעולים חדשים השותפים בקרן גידור: החלטת מיסוי בהסכם
הסדר מיסוי אופציות לתושב חוזר ותיקהחלטת מיסוי בהסכם
מיסוי בישראל של קצבה המשולמת לעולה חד מבריטניה: הנחיות סמנכל רשות המיסים
פטור מהגשת דו"ח: מתוך הוראת הביצוע בנושא נאמנויות
חוזר מס הכנסה - חלק א': פרשנות תיקון 168 לפקודה
חוזר מס הכנסה - חלק ב': פרשנות תיקון 168 לפקודה
הקלות במס לעולים חדשים ותושבים חוזרים – חוזר 2002: הדין לפני תיקון 168
תיקון סעיף 35 לפקודה - חוזר רשות המסים
אישור זכאות להטבות מס: הוראת ביצוע (2013)
תושב חוזר ותיק וייחוס רווחים למוסד קבע
החלטת מיסוי מועד תחילת תושבות
תושב ישראל לראשונה - החלטת מיסוי

להחלטות מיסוי אחרות, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים 
לחוזרי מס בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 
ד"ר אבי נוב, עו"ד

logo בניית אתרים