החלטת מיסוי בעניין תושב חוזר ותיק  

נישום|תושב|ישראל|חו"ל|ימי שהייה 

ד"ר אבי נוב, עו"ד  

אוגוסט 2014 

החטיבה המקצועית ברשות המסים פרסמה לאחרונה את החלטת מיסוי 3985/14 בנושא הטבות מס לתושב חוזר ותיק. מדובר בהחלטת מיסוי בהסכם לעניין הזכאות להטבות מס החל משנה מסוימת כמפורט בהמשך. להלן החלטת המיסוי עם שינויים קלים וכן הפניות למקורות נוספים בהקשר זה. 

1.    העובדות: 

1.1    הנישום עזב את ישראל עם אשתו, אף היא תושבת ישראל לענייני מס (להלן: "בני הזוג"), למדינת אמנה בחודש אוגוסט 2002. להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס) 

1.2    שני ילדיהם הבוגרים של בני הזוג נולדו מחוץ לישראל. 

1.3    בכל שנות שהותם בחו"ל נהגו להתגורר בדירות אשר עמדו לרשותם דרך קבע בכל עת במדינת אמנה. 

1.4    בכל שנות שהותם של בני הזוג בחו"ל לא עמדה לרשותם דירה בישראל. 

1.5    מיום בו עזבו בני הזוג את ישראל לא היה בבעלותם כל רכוש בישראל. 

1.6    במהלך השנים בהן שהו בני הזוג וילדיהם מחוץ לישראל היו מבוטחים בפוליסת ביטוח רפואי פרטית וזרה. 

1.7    במהלך שנת 2008 החליטו בני הזוג לחזור ולהתגורר דרך קבע במדינת ישראל. 

1.8    בתחילת שנת 2008 הגיש הנישום אל המשרד לקליטת עליה בקשה להכרה "כתושב חוזר". 

1.9.   שלטונות המשרד לקליטת עליה הודיעו לבן הזוג כי הוא עומד בקריטריונים להכרה כ"תושב חוזר" וזאת החל מיום שובו לישראל. 

1.10  להלן פירוט ימי השהייה של בני הזוג בישראל במהלך השנים 2002-2010: 

שנה

בן הזוג

*מספר ימים

בת הזוג

*מספר ימים בישראל

2010

365

365

2009

365

365

2008

פחות מ-120

פחות מ-130

2007

פחות מ-20

פחות מ-20

2006

פחות מ-100

פחות מ-140

2005

פחות מ-20

פחות מ-20

2004

פחות מ-20

פחות מ-20

2003

פחות מ-20

פחות מ-20

2002

פחות מ-240

פחות מ-240

1.11  בשנת המס 2006 אובחן אביה של בת הזוג כחולה במחלה קשה ולפיכך שבה בת הזוג לישראל במטרה לסעוד את אביה עד לפטירתו. בשנה זו שהתה בת הזוג בישראל משך זמן של עד 140 ימים. בן הזוג הצטרף לבת הזוג ושהה בישראל פחות מ-100 ימים מהנסיבות המפורטות לעיל. 

1.12  בני הזוג חזרו להתגורר בישראל בחודש 8/2008 והעתיקו את מרכז החיים שלהם לישראל. 

2.         הבקשה 

2.1    לא לראות בימי השהייה בשנת 2006 של בני הזוג כמעבירות את מרכז חייהם לישראל בשל הנסיבות המפורטות בסעיף 1.11 לעיל וכגורמות להיחשב כתושבי ישראל בשנת 2006.

 2.2    לקבוע כי הנישום ייחשב ל"תושב חוזר ותיק" החל מחודש 8/2008.

להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס) 

3.         החלטת המיסוי

3.1    לגבי שנת המס 2006 בני הזוג לא ייחשבו כתושבי ישראל וזאת עקב הנסיבות המפורטות בסעיף 1.11 לעיל. 

3.2    הנישום ייחשב כ"תושב חוזר ותיק" כמשמעותו בסעיף 14(א) לפקודה החל מחודש 8/2008 ויהיה זכאי להטבות מס כאמור בסעיף 14(א) ו-97(ב)(1) לפקודה, ובלבד שמרכז חייו בישראל ונותר בישראל. 

3.3    במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים. 

 

להחלטות מיסוי נוספות בנושא תושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: תושבים חוזרים ועולים חדשים 

להחלטות מיסוי אחרות, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים 

לחוזרי מס בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים