החלטת מיסוי מועד תחילת תושבות
מדינת אמנה|מגורים|תושבות|מסים

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

החלטת מיסוי 2983/16 עוסקת במועד תחילת התושבות במקרה של העברת מרכז החיים לישראל שלא בסמוך למועד קבלת תעודת עולה ממשרד הקליטה. להלן עיקרי החלטת מיסוי בעניין מועד תחילת תושבות, כולל הערות משלימות והפניות למקורות נוספים.  

להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס)

1.    רקע עובדתי

1.1  בני זוג נולדו והינם אזרחי ותושבי מדינה שיש לה אמנת מס עם ישראל (להלן: "המדינה הזרה").

1.2  לבני הזוג שלושה ילדים קטינים. בחודש ספטמבר 2010 הגיע הבעל לישראל על מנת להעתיק את מקום המגורים של בני הזוג לישראל בהמשך אותה השנה. במועד זה, פנה הנישום למשרד הפנים ולמשרד הקליטה בישראל לשם קבלת תעודת זהות ותעודת עולה.

1.3  הבעל קיבל תעודת עולה ותעודת זהות בשנת 2010. בני הזוג החליטו שלא לעלות לישראל בשנת 2010.

1.4  בני הזוג רכשו דירה בישראל בשנת 2013.

1.5  ביום 1 לאוגוסט 2014 הודיע הבעל למדינה הזרה כי הוא ומשפחתו עוזבים את המדינה הזרה ועולים לישראל.

1.6  עובר להגעתם לישראל בני הזוג מכרו את דירתם במדינה הזרה.

1.7  ביום 3 לאוגוסט 2014 העתיקו בני הזוג את מרכז החיים שלהם מהמדינה הזרה.

1.8  בשנת 2014 בני הזוג רשמו את ילדיהם ללימודים בישראל.

1.9  להלן פירוט מספר ימי השהייה של הבעל בישראל:

 

שנה

הבעל - מספר ימי

השהייה בישראל

2005

8

2006

7

2007

10

2008

0

2009

11

2010

24

2011

8

2012

32

2013

53

2014 - עד ליום 3.8.2014

24

2014 - מיום 4.8.14

148

2015

333

2.    הבקשה

לאשר כי בני הזוג הינם תושבי ישראל לראשונה מיום 3 לאוגוסט 2014, כמשמעות, המונח בסעיף 14(א) לפקודה.

3.    החלטת מיסוי בעניין מועד תחילת תושבות

3.1  יובהר, כי על אף העובדה כי הבעל קיבל תעודת עולה ממרכז הקליטה בשנת 2010, לאור העובדה כי הבעל לא העביר את מרכז חייו בפועל לישראל בשנת 2010, הבעל לא יחשב לתושב ישראל לראשונה ממועד קבלת תעודת העולה.

3.2  בני הזוג יחשבו לתושבי ישראל החל מיום 3 באוגוסט 2014 (להלן: "יום תחילת התושבות") ובלבד שמיום תחילת התושבות ימשיך להיות מרכז חייהם בישראל. ומיום תחילת התושבות ואילך ייחשבו כ"תושב ישראל לראשונה".

3.3  בני הזוג יהיו זכאים להטבות מכוח תיקון 168 לפקודה ויחולו עליהם הוראות סעיפים 14 ו-97 לפקודה החל מיום תחילת התושבות בתקופה הקבועה בסעיפים אלו.

3.4  יובהר כי החלטה זו אינה מהווה אישור תושבות לצרכי מס, ולפקיד השומה שמורה, בין היתר, גם הסמכות לבחינת התושבות של בני הזוג.

3.5  במסגרת החלטת מיסוי בעניין מועד תחילת תושבות נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

להחלטות מיסוי נוספות בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים

לחוזרי מס בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי

 

טואול - בניית אתרים