חוזר מס הכנסה - חלק א': הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168
 
רשות המסים פרסמה לאחרונה חוזר מס הכנסה (מס' 1/2011) ביחס להקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה.
 
להלן סקירת עיקרי ההוראות בחוזר:

הגדרות עולה חדש, תושב חוזר, ותושב חוזר ותיק

המועד בו יש לראות את היחיד כמי שהפך לתושב ישראל

שנת הסתגלות, מתן הודעות וקביעת יום ההגעה לישראל

תושב ישראל לגבי חבר בני אדם

הגדרת "תושב חוץ" לגבי יחיד

 
ראו גם: חוזר מס הכנסה - חלק ב': הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168
 
להרחבה בעניין הטבות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, ראו: מדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (כולל תכנון מס).
 
ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net
 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים