הגדרות עולה חדש, תושב חוזר, ותושב חוזר ותיק

תושב ישראל|מס הכנסה|חוזר


להלן עיקרי הוראות חוזר מס הכנסה (מס' 1/2011) ביחס להגדרות "עולה חדש", "תושב חוזר", ו"תושב חוזר ותיק".

להרחבה בעניין הטבות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, ראו: מדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (כולל תכנון מס)

עולה חדש

עולה חדש או תושב ישראל לראשונה, הינו יחיד שהיה לתושב ישראל ולא היה בעבר תושב ישראל.

תושב חוזר ותיק

תושב חוזר ותיק הינו יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות לפחות.

הוראת השעה להגדרת "תושב חוזר ותיק": כתמריץ לישראלים לשעבר לשוב ארצה במסגרת חגיגות שנות ה-60 לייסוד מדינת ישראל, נקבע כהוראת שעה במסגרת תיקון 168 כי יחיד ששב והיה לתושב ישראל בשנות המס 2007, 2008 או 2009, ייחשב לתושב חוזר ותיק, אם היה תושב חוץ במשך חמש שנים רצופות לפחות, לפני חזרתו לישראל.

תחולה: הגדרת "תושב חוזר ותיק" תחול על יחיד ששב והיה לתושב ישראל החל מיום התחילה (1.1.2007).

תושב חוזר (רגיל)

תושב חוזר רגיל הינו יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות לפחות.

החוזר קובע כי הגדרת תושב חוזר (רגיל), כנוסחה לאחר תיקון 168, אשר הגדילה את מניין השנים הנדרשות בהן על היחיד להיות תושב חוץ - משלוש שנים לשש שנים, תחול רק על מי שחדל להיות תושב ישראל החל מיום 1 בינואר 2009 ואילך. הגדרת תושב חוזר עובר לתיקון 168, דרשה שהייה של 3 שנים (כתושב חוץ) לפני החזרה לישראל. ההגדרה החדשה, כנוסחה לאחר התיקון (הדורשת תושבות חוץ של שש שנים), תחול רק על מי שחדל להיות תושב ישראל החל מיום 1 בינואר 2009 ואילך. מי שחדל להיות תושב ישראל לפני המועד האמור, תחול לגביו ההגדרה כנוסחה לפני התיקון (הדורשת כאמור תקופה של 3 שנים בלבד כתושב חוץ).

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
טואול - בניית אתרים