דיבידנדים מחברה זרה, שהכנסתה הופקה בישראל

עולה חדש|תושב חוזר ותיק|רשות המסים

ד"ר אבי נוב

מאי 2011

האם דיבידנדים מחברה זרה, שהכנסתה הופקה בישראל, אשר שולמו לעולה חדש או תושב חוזר ותיק, יהיו פטורים ממס בישראל? האם במקרה זה יחולו הוראות סעיף 14(א) לפקודה? רשות המסים סבורה שלא. עמדה בעייתית זאת פורסמה בחוזר מס הכנסה (מס' 1/2011).

סעיף 14(א) לפקודה קובע, בין היתר, כי הכנסתו של יחיד שהיה עולה חדש או תושב חוזר ותיק, שהופקה או נצמחה מחוץ לישראל, תהא פטורה ממס. רשות המסים סבורה כי, דיבידנד המשולם על ידי חברה זרה וההכנסה שממנה מחולק הדיבידנד הופקה בישראל אין לראותה כהכנסה שמקורה מחוץ לישראל ואין להחיל עליה את הוראות סעיף 14(א) לפקודה.

רשות המסים הבהירה כי מקרים מיוחדים, כמו למשל בהם אין ליחיד החזקה מהותית בחברה הזרה או שאין מדובר בהכנסה מהותית בישראל, ייבחנו על פי נסיבותיהם.

רשות המסים מביאה בחוזר את הדוגמא הבאה:

ליהי נחשבת לתושב חוזר ותיק החל מיום 1 בינואר 2008. ליהי, יועצת ארגונית במקצועה, החלה לעבוד ביום 1 לינואר 2010 עבור חברת "MP", העוסקת בהדרכות של חברות ישראליות בתחום כוח אדם. העבודה בפועל מבוצעת על ידי ליהי בישראל בלבד. ההכנסות מחברת "MP", עבורה עובדת ליהי, מתקבלות על ידי חברה זרה בבעלותה המלאה של ליהי. ליהי מושכת מדי שנה את כל רווחי החברה הזרה שבבעלותה כדיבידנד.

מהאמור בהבהרה לעיל, יש לראות בהכנסתה של ליהי מדיבידנד המתקבל מאת החברה הזרה שבבעלותה, כהכנסה שהופקה בישראל ובשל כך כחייבת במס בישראל (זאת מעבר לחיובה של החברה הזרה מההכנסות המתקבלות בידה).

ביקורת

עמדת רשות המסים בסוגיה זאת מנוגדת לכללי המקור בדיני המס. סעיף 4א ( 10 ) לפקודה, קובע כי מקום הפקת ההכנסה מדיבידנד הינו מקום מושבה של החברה משלמת הדיבידנד, ובמקרה הזה הרי מדובר בחברה זרה!

אכן, הכנסות החברה הזה במקרה הזה חייבות במס מכוחם של כללי המקור כאמור, שכן ההכנסה הופקה בישראל, אך אין לכך כל קשר לחלוקת הדיבידנד.

להרחבה בעניין הטבות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, ראו: מדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (כולל תכנון מס).

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים