תושב ישראל לגבי חבר בני אדם בידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק

להלן עיקרי הוראות חוזר מס הכנסה (מס' 1/2011) ביחס למעמד תושב ישראל לגבי חבר בני אדם.

במסגרת תיקון 168 לפקודה נקבע כי אם השליטה והניהול על חבר בני אדם זר מופעלים בישראל בידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק או בידי מי מטעמו, וטרם חלפו 10 שנים מהמועד שהעולה החדש או התושב החוזר הוותיק היה לתושב ישראל, לא יראו אותו חבר בני-אדם כתושב ישראל במשך 10 שנים מיום שהיחיד היה לתושב ישראל, ובלבד שאותו חבר בני אדם לא היה מסווג כתושב ישראל גם אם השליטה על עסקיו וניהולם לא היו מופעלים בישראל בידי אותו יחיד או בידי מי מטעמו. יחד עם זאת, עומדת בפני חבר בני אדם כאמור אפשרות לבקש להיחשב כתושב ישראל.

הרקע לשינוי בהגדרה

הקביעה לעיל, נועדה לאפשר את העתקת השליטה והניהול על חברות בינלאומיות לישראל, ללא חשש מסיווגן כחברות תושבות ישראל. זאת, מתוך מטרה לתרום מצד אחד לפיתוח הפעילות במשק הישראלי, ומצד שני להעניק לעולה החדש או ולתושב החוזר הוותיק ודאות ופשטות בכך שהוא יכול להמשיך את התנהלותו כבעבר. כמו כן, נועד התיקון בעניין זה למנוע עיוות בהשוואה למצב בו היחיד מנהל את עסקיו בחו"ל במישרין ולא באמצעות חברה.

הבהרות לעניין ההגדרה

א. ההקלה המצוינת לעיל זו הינה בגדר רשות בלבד, כלומר: התיקון מאפשר לחבר בני-אדם הנשלט ומנוהל כאמור ע"י עולה חדש או תושב חוזר ותיק לבקש להיחשב לחבר בני-אדם תושב ישראל.

ב. ההקלה האמורה נוגעת לשאלת תושבות החברה בלבד ולא לשאלת מקום הפקת ההכנסה המופקת או נצמחת על ידה.

תחולה

תחולת התיקון להגדרה הינה החל מיום התחילה, כאשר ההקלה האמורה (לגבי חברות זרות שהשליטה על עסקיו של החבר הזר וניהולו מופעלים בישראל בידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק), תחול לגבי מי שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק החל מיום התחילה ואילך.
 
ראו גם: קביעת תושבות ו"שליטה וניהול" של תושב חוזר ותיק - החלטת מיסוי בהסכם

להרחבה בעניין הטבות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, ראו: מדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, כולל תכנון מס

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
 
טואול - בניית אתרים