קביעת תושבות ו"שליטה וניהול" של תושב חוזר ותיק - החלטת מיסוי בהסכם
 
להלן "החלטת מיסוי" 39/08, בייחס לזכויות "תושב חוזר ותיק" אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי 2008 של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי.
 
ראו גם: תושב ישראל לגבי חבר בני אדם בידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק
 
להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של תושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס)

העובדות

1. היחיד עזב את ישראל בשנת 1968.

2. בסוף 2007 הגיע היחיד לישראל יחד עם אשתו. עד שנת 2006 שהה בישראל פחות מ-75 יום בשנה בממוצע.

3. ליחיד לא היה בית קבע בישראל עד למועד הגעתו לישראל. עד אמצע 2008 התגורר בבית מלון.

4. במשך השנים צבר היחיד נכסים בעיקר באמצעות השקעה בחברות שונות דרך חברת החזקות זרה (להלן: "החברה הזרה"). היחיד הינו בעל מניות מהותי בחברה הזרה.

5. היחיד מתכוון לנהל חלק מעסקיו מישראל. לצורך מתן שירותי הניהול יקים היחיד חברה שתתאגד בישראל (להלן: "החברה הישראלית") באמצעותה יספק את שרותי הניהול לחברה הזרה או לחברות שבבעלות החברה הזרה. מעבר לאמור לא תהיה לחברה הישראלית פעילות נוספת.

6. היחיד ובת הזוג יהיו בעלי המניות היחידים בחברה הישראלית.

7. החברה הישראלית תעסיק גם עובדי אדמיניסטרציה (כשניים שלושה).

פרטי הבקשה

נתבקשנו לקבוע את תושבותו של היחיד לצורך מס וכן וכי במתן שרותי הניהול לחברות הזרות באמצעות החברה הישראלית שבבעלותו תהא בגדר ניהול מטעמו של היחיד והחברות הזרות לא תחשבנה לתושב ישראל מכוח סעיף 1 לפקודה.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. היחיד ייחשב לתושב ישראל לעניין הפקודה החל מאוקטובר 2007 (להלן: "היום הקובע")

2. היחיד יהיה זכאי להטבות כתושב חוזר ותיק מכוח סעיפים 14(ג) ו-97(ב)(2) לפקודה (להלן: "סעיפי ההקלה") מהיום הקובע, והכול בכפוף להוראות הפקודה.

3. יראו בניהול החברות הזרות באמצעות החברה הישראלית שבשליטת היחיד כאילו נוהלו באמצעותו ומטעמו. לפיכך, לא יראו בחברות הזרות כנשלטות ומנוהלות מישראל והן לא תחשבנה לתושב ישראל, והכול עד ליום סיום ההטבות מכוח סעיף 14(ג) לפקודה.
 
 

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים