הטבות מס לתושבים חוזרים: ראו הוזהרתם

 
ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
אוגוסט 2010
 
משטר המיסוי בישראל אשר העניק הקלות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים עשוי להשתנות לרעה, זאת במידה ותתקבל עמדת רשות המסים ביחס לקביעת מועד התושבות.

היחידה למיסוי בינלאומי בחטיבה המקצועית ברשות המסים הביעה את העמדה החדשה בטיוטת חוזר שנשלחה למספר גופים מקצועיים, כמו לשכת עורכי הדין, לצורך קבלת הערות. מדובר בפרשנות לחקיקה חדשה שהתקבלה בשנת 2008. במאמר זה אסקור בתחילה את ההטבות בחקיקה החדשה, ובהמשך אתייחס לפרשנות של רשות המסים.

הקלות מס לתושב חוזר ועולה חדש

ההקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים כוללות מתן פטור ממיסוי ומדיווח לתקופות שבין חמש לעשר שנים, על נכסים והכנסות שמקורן מחוץ לישראל. הפטור מוענק לכל סוגי ההכנסות, החל מהכנסות מריבית ומדיווידנד שמקורם בחו"ל, הכנסות משכירות, משלח יד ומשכורות מעבודה נוספת, הכנסות מעסק וכלה ברווחי הון במכירת נכסים מחוץ לישראל.

חברות זרות בבעלות של תושבים חוזרים, לא תיחשבנה כחברה הנשלטת ומנוהלת מישראל בכל תקופת הפטור, וממילא לא תיחשבנה כ"תושב ישראל" לצורך הטלת מיסוי. בנוסף, לצורך קביעת "חברת משלח יד זרה" וחברה נשלטת זרה, לא יובא בחשבו חלקו של התושב החוזר במשך כל שנות הפטור.

ההקלות משמעותיות במיוחד לתושבים חוזרים בעלי עסקים בחו"ל. כך לדוגמא, תושב חוזר שהיה לו עסק בחו"ל לפני שחזר לישראל, והעסק ממשיך לפעול בחו"ל לאחר חזרתו לישראל, זכאי לפטור ממס בישראל על הכנסותיו מאותו עסק לתקופה שבין 5 ל- 10 שנים כמפורט להלן.

שני סוגים של תושבים חוזרים

החקיקה החדשה מבחינה בין "תושב חוזר ותיק" - מי ששהה מחוץ לישראל לפחות עשר שנים לפני שחזר אליה, ו"תושב חוזר רגיל" - מי ששהה מחוץ לישראל שש שנים רצופות לפחות. בהתאם לחקיקה החדשה, תושב חוזר ותיק נחשב כעולה חדש.

בעיקרון, תושב חוזר ותיק זכאי להקלת מס משמעותית - תקופת פטור ממס הכנסה בת עשר שנים, ואילו תושב חוזר רגיל זכאי לתקופת פטור של חמש שנים בלבד.

טיוטת חוזר מס הכנסה

היחידה למיסוי בינלאומי בחטיבה המקצועית ברשות המסים הפיצה לאחרונה חוזר לפיו ניתן לקבוע את תושבות היחיד לעניין פקודת מס הכנסה, במידה ואותו יחיד שהה בישראל למשך שלושה חודשים (90 יום). המשמעות של הקביעה הזאת היא שבמקרים מסויימים, תקופת הזכאות לקבלת הטבות מס (בין 5 ל - 10 שנים), עשויה להצטמצם משמעותית.

נניח, לדוגמא, כי אדם מחליט לעלות לישראל ולהיות "עולה חדש", או שאדם שהיה בעבר תושב ישראל מחליט לחזור ולהפוך להיות "תושב חוזר ותיק". בהתאם לדין המס הקיים היום, הם אמורים להיות זכאים להטבות מס במשך 10 שנים, ממועד העליה או החזרה לישראל לפי העניין.

אולם, בהתאם לחוזר החדש, אם הם שהו בישראל תקופה של שלושה חודשים במסגרת ביקור וכד', הרי שהדבר ייחשב להם כמועד לתחילת הזכאות. בהתאם לחוזר, 10 שנות הפטור ייספרו רטרואקטיבית ממועד השהייה בישראל. כך יוצא, שאפשרות ניצול הפטור עשוי להצטמצם משמעותית וזאת בהתאם למועד שבו העולה או התושב החוזר שהו בישראל למשך שלושה חודשים.

עדכון יוני 2011 - החוזר פורסם! ראו: חוזר מס הכנסה

זהירות מונעת מס

גם אם לא תתקבל ההוראה החדשה של רשות המסים, עדיין נדרשת זהירות מיוחדת בדרך חישוב שנות השהייה בחו"ל. אין מדובר בספירה טכנית של שנים מיום העזיבה, אלא בספירה מהותית בהתאם לדיני המס. העזיבה אינה הופכת את היוצא מישראל לתושב חוץ לענייני מס באופן אוטומטי. כדי להפוך לתושב חוץ, נדרשת העברת "מרכז חיים" ואינטרסים כלכלים וחברתיים. מדובר בסוגיה סבוכה, ולפיכך, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי-מיסויי לקראת החזרה או העלייה לישראל, על מנת ליהנות מהטבות המס באופן אופטימאלי.

להרחבה בנושא זה, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס).

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים