האמנה הרב-צדדית
בענייני מס 

מסים|מידע|רשות המסים 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

יוני 2013 

האמנה הרב־צדדית לסיוע מנהלתי הדדי בענייני מס של ארגון ה-OECD והאיחוד האירופי, שעליה חתומות מדינות רבות, לרבות מדינות שאינן חברות בארגון ה-OECD, היא חלק ממגמה הולכת וגוברת של יצירת נורמות בינלאומיות בתחום המסים. ראו גם: המאבק הבינלאומי בתכנוני המס. 

האמנה הרב־צדדית לסיוע מנהלתי הדדי בענייני מס היא תוצר של שיתוף פעולה ועבודה משותפת של האיחוד האירופי וארגון ה-OECD. בשנת 1988 החלו מדינות לחתום על האמנה. בשנת 2010 חלו שינויים רבים באמנה ובדברי ההסבר לאמנה.
 

מטרת האמנה

מטרת האמנה הרב־צדדית לסיוע מנהלתי הדדי בענייני מס היא לקדם שיתוף פעולה בין לאומי בנושאי מס כדי שניתן יהיה ליישם את חוקי המס במדינות החתומות על האמנה תוך שמירה על זכויות הנישומים, לרבות בנושא הזכות לפרטיות ואי-הפליה (סעיף 1 לאמנה). 

האמנה הרב־צדדית לסיוע מנהלתי הדדי בענייני מס של ארגון ה־OECD מחייבת את המדינות החותמות לשתף מידע בין רשויות המס שלהן באמצעות גוף מתאם שהוקם לשם כך. כמו כן, היא מאפשרת למדינות החתומות, אם הן מעוניינות בכך, לחתום על הסכמי שיתוף מידע באופן אוטומטי. 

המידע שמועבר בין המדינות החתומות על האמנה הרב־צדדית לסיוע מנהלתי הדדי בענייני מס יכול לשמש את רשות המסים במדינה המקבלת, כל עוד המדינה שמספקת את המידע מתירה לה לעשות כן. ב־OECD מדגישים כי האמנה מחייבת שמירה על סודיות המידע המשותף בין המדינות כדי לשמור על פרטיות האזרחים.
 

מאפיינים מרכזיים

אחד המאפיינים המרכזיים של האמנה הרב־צדדית לסיוע מנהלתי הדדי בענייני מס, היא "הדדיות". העיקרון הוא שמדינה אחת לא יכולה לדרוש ממדינה אחרת סיוע בענייני מס, אם היא לא מעניקה סיוע דומה. 

הליך הסיוע בענייני מס בהתאם לאמנה הרב־צדדית לסיוע מנהלתי הדדי בענייני מס, מתחיל כאשר מדינה אחת פונה למדינה אחרת בבקשה לסיוע ו/או קבלת מידע בענייני מס. עם זאת, ייתכן גם סיוע והעברת מידע אוטומטיים וספונטניים כמפורט בהמשך. המידע מועבר באימייל מוצפן, על דיסק CD, ובאמצעים אחרים. 

האמנה הרב־צדדית לסיוע מנהלתי הדדי בענייני מס מגדירה את המונח מסים בצורה רחבה מאוד (סעיף 3 לאמנה). ההגדרה כוללת את כל תשלומי החובה שהמדינה מטילה, לרבות היטלים מסוגים שונים ואף תשלומי ביטוח לאומי, אך למעט מכסים. 

ייתכן והוראות האמנה הרב־צדדית לסיוע מנהלתי הדדי בענייני מס סותרות חקיקה פנימית במדינה מסוימת. במקרה כזה, אותה מדינה המעוניינת להצטרף לאמנה יכולה להוסיף הסתייגות מהוראה מסוימת לאור החקיקה הפנימית.
 

החלפת מידע

החלפת מידע בין מדינות היא הבסיס לשיתוף פעולה בענייני מס בין מדינות. החלפת המידע נועדה לסייע למדינות למנוע העלמות מסים בזירה הבינלאומית. החלפת מידע בענייני מס מתבצעת באמצעות חמש דרכים עיקריות:

א. החלפת מידע לפי דרישה (סעיף 5 לאמנה).

ב. החלפת מידע אוטומטי (סעיף 6 לאמנה).

ג. החלפת מידע באופן ספונטני (סעיף 7 לאמנה).

ד. החלפת מידע הדדית בחס לנישום מסוים (סעיף 8 לאמנה).

ה. החלפת מידע המתבצעת באמצעות חקירה של פקידי מס ממדינה אחת במדינה אחרת (סעיף 9 לאמנה).
 

ישראל מצטרפת למגמה הבינלאומית

ישראל עדיין לא חתמה על האמנה הרב־צדדית לסיוע מנהלתי הדדי בענייני מס שכן החוק מאפשר לממשלה לחתום רק על אמנות מס בילטראליות, אך רשות המסים פועלת בעניין זה ומקדמת תהליכים לקראת חתימה על אמנה זאת. בכוונת רשות המסים לתקן את סעיף 196 לפקודה כך שיתאפשר לחתום על  האמנה הרב־צדדית לסיוע מנהלתי הדדי בענייני מס. 

המטרה של רשות המסים היא להעמיק את יכולתה באיסוף מידע על ישראלים שהם בעלי נכסים וחשבונות בנק בחו"ל. ראו גם: רשות המסים אוספת עליכם מידע, וכן: כל הדרכים לקבלת מידע בענייני מס

חילופי מידע בין רשויות מס ממדינות שונות מוסדרים בעיקר באמצעות סעיף 26 לאמנת המודל של ה-OECD. לעניין זה, ראו: חילופי ידיעות על פי אמנות המס של ישראל. אלא, שמדובר בסעיף עם תחולה מצומצמת מבחינות רבות, ולכן רשות המסים בישראל מעוניינת שהממשלה תחתום על האמנה הרב־צדדית לסיוע מנהלתי הדדי בענייני מס. 

תיקון סעיף 196 לפקודה מתבקש גם לאור כוונת ישראל לחתום על הסכמים לגילוי מידע בענייני המס עם מדינות שונות, לרבות מקלטי מס. לא מדובר באמנות למניעת כפל מס, בהם יש סעיף העוסק בהחלפת מידע, אלא בהסכמים מיוחדים המתמקדים בהעברת מידע. הסכמים מיוחדים אלה, מכונים הסכמים לחילופי מידע בענייני מס (TIEA). ראו גם: חילופי מידע בין ישראל למקלטי מס

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

טואול - בניית אתרים