המאבק הבינלאומי בתכנוני המס
 

העברת מידע|אמנה|רשות המסים 

ד"ר אבי נוב, עו"ד  

יוני 2013 

ראשי רשויות המס מ-45 מדינות, ובכלל זה מישראל, התכנסו בחודש מאי ברוסיה על מנת לדון באתגרים ובצעדים שיש לנקוט, על רקע המשבר הכלכלי והפיננסי הפוקד את העולם. הכנס נערך במסגרת הפורום של מנהלי רשויות המס של מדינות מטעם ארגון ה- OECD

מנהלי רשויות המסים ממדינות העולם עמדו, בין היתר, במהלך הדיונים על הצורך של כלל החברות הבינלאומיות הגדולות לשאת בנטל המס במדינותיהם ולהימנע משחיקת בסיס המס, וממה שמכונה בישראל: תכנוני מס אגרסיביים. ראו גם: תכנוני מס אגרסיביים – ביקורת.

מנהלי רשויות המס מהעולם התמקדו בדרכים השונות להבטחת ציות לחוקי המס ולאכיפתו תוך מתן שירות טוב לנישומים וטיפול אפקטיבי בהעלמת מס ובתכנוני מס אגרסיביים, כולל טיפול בהון השחור, בין היתר על ידי קידום יוזמה ליצירת אמנה גלובלית בעניין העברת מידע.


האמנה הרב-צדדית של ה-OECD

נכון להיום קיימת אמנה רב־צדדית לסיוע מינהלתי הדדי בענייני מס של ארגון ה־OECD, ועליה חתומות עשרות מדינות בעולם. ישראל לא חתמה על האמנה הזאת, שכן החוק מאפשר למדינה לחתום רק על אמנות מס בילטראליות.

האמנה הרב־צדדית לסיוע מינהלתי הדדי בענייני מס של ארגון ה־OECD מחייבת את המדינות החותמות לשתף מידע בין רשויות המס שלהן באמצעות גוף מתאם שהוקם לשם כך. כמו כן, היא מאפשרת למדינות החתומות, אם הן מעוניינות בכך, לחתום על הסכמי שיתוף מידע באופן אוטומטי. 

המידע שמועבר בין המדינות החתומות על האמנה יכול לשמש את רשויות האכיפה במדינה המקבלת, כל עוד המדינה שמספקת את המידע מתירה לה לעשות כן. ב־OECD מדגישים כי האמנה מחייבת שמירה על סודיות המידע המשותף בין המדינות כדי לשמור על פרטיות האזרחים.
 

שיתוף פעולה בענייני מס

ראשי רשויות המס הביעו במסגרת הכנס מחויבות לשיתוף פעולה, בין היתר, באמצעות החלפה אפקטיבית של מידע, הגברת השקיפות וכן דנו בצורך לשתף במידע ביחס לשיטות עבודה בתחומים השונים. 

פורום ראשי רשויות המס פועל בימים אלו לקידום מספר פרויקטים, ביניהם יצירת כלים למניעת שחיקת בסיס המס בעסקאות באמצעות עסקאות בינלאומיות מורכבות ובשימוש בתאגידים במקלטי מס, שימת דגש על התאמת מחירי העברה בין גופים קשורים בעולם למציאות העכשווית, טיפול בעסקאות באמצעות האינטרנט ועוד. 

רשות המסים בישראל הודיעה בעקבות האמור כי מסקנות הכנס ברוסיה עומדות בשורה אחת עם המגמות של רשות המסים לשנים הקרובות של הידוק האכיפה והעמקת הגביה כפי ששולבו בחוק ההסדרים. לעניין זה, ראו: השינויים במסים: טיוטת חוק ההסדרים 2013-2014 
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

טואול - בניית אתרים